กศน.ตำบลหลุบคา

สังกัด กศน อ.แก้งคร้อ กศน จ.ชัยภูมิ

เมนูหลัก 📝ข่าว ประกาศ กิจกรรม กศน. บุคลากร

กศน.ตำบลหลุบคา

 • ประวัติความเป็นมา

 • ทำเนียบองค์กรนักศึกษา

การศึกษานอกระบบ

 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

 • ก่ารศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

 • การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

การศึกษาตามอัธยาศัย

 • ก่ศน.ตำบลหลุบคา

 • บ้านหนังสือชุมชนตำบลหลุบคา

 • ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้

 • เพจ กศน.ตำบลหลุคา

เว็บลิ้ง กศน.ตำบล

 • กศน.อำเภอแก้งคร้อ

 • กศน.จังหวัดชัยภูมิ

 • กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


7 มีนาคม 2565 กศน.ตำบลหลุบคา เข้าร่วมกิจกรรมการประเมิน กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม


นายสนั่น เตชะนอก

ผอ.กศน.อำเภอแก้งคร้อ

นางรัชตวดี งอกนาวัง

ครู อาสาสมัคร

(ประจำตำบลหลุบคา)


🏫 ระบบตรวจผลการเรียน ออนไลน์

กศน.อำเภอแก้งคร้อ คลิ๊กเลย.. new...

นายสาธิต เคนมา

ครู กศน.ตำบล

ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้า

กศน.ตำบลหลุบคา

นายประยงค์ พงษ์จำนงค์

ครู กศน.ตำบล


นายณัฐพล เสี้ยวภูเขียว

ครู ศรช.


นางอัฉรา เสี้ยวภูเขียว

ครู ศรช.


👨‍🏫 ห้องเรียน:: กศน.ตำบลหลุบคา

📚 สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ กศน.ตำบลหลุบคา คลิ๊กเลย..


ร่วมเรื่องน่าอ่าน สาระน่ารู้ จาก กศน.

นานาสาระ และเกล็ดน่ารู้

📌 วิธีป้องกันและรับมือ กับไวรัสโควิท -19 จาก ร.พ.ศีครินท์

📌 ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซิน โควิท 19 ควรทำอย่างไร