ยินดีต้อนรับ กศน.ตำบลหลุบคา  กศน.อำเภอแก้งคร้อ  กศน.จังหวัดชัยภูมิ

************************************************************************************************************************************************************                                                                                                                        

Facebook เพจ กศน. ตำบลหลุบคา คลิก ///

=======================================================================================================================

เรื่องเด่นวันนี้
                                                  
                                                                2 ก.ค. 2563 กศน.ตำบลหลุบคาจัดโครงการผู้สูงอายุ ณ บ้านโนนศิลา ม.4
                                                     
..............................................................................................................................................................................................................................................
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 3 อันดับ]
 21-25  มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลหลุบคาอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) ให้กลุ่มผู้สนใจ ตำบลหลุบคา
      
 8  มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลหลุบคาได้มอบป้ายบ้านหนังสือชุมชน และหนังสือ
  กศน.ตำบลหลุบคา ร่วมกับกศน.อำเภอแก้งคร้อ  ร่วมจัดทำโครงการอบรมการอบรมการทำหน้ากากอนามัย 12 มีนาคม 2563


 

                                                                    
............................................................................................................................................................................................................................................เรียนออนไลน์กลุ่มครู สาธิต เคนมา
 กลุ่มครู  ครูสาธิต  เคนม
 - ม.ต้น                                                                  ม.ปลาย
  
 


 
 
 
 
 


 
 
นายสาธิต  เคนมา
หัวหน้ากศน.ตำบลหลุบคา