กศน.ตำบลหลุบคา

                                                                                                                       คณะครู กศน.ตำบลหลุบคา

************************************************************************************************************************************************************

                                                                                                                            

ติดต่อ เว็บเพจ กศน.ตำบลหลุบคาที่เฟสบุ๊ค..ชื่อเพจ (กศน. ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ)

=======================================================================================================================

 
 
 
 23 ส.ค. 2560 กศน.ตำบลหลุบคาจัดโครงการ

 

 
กศน.ตำบลหลุบคาร่วมกับ หน่วยงาน อบต.ตำบลหลุบคา จัดกิจกรรม
 
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภาคเรียน ที่ 1/2560
                          
 กศน.ตำบลหลุบคา
จัด โครงการอบรมถนนปลอดภัย หัวใจกาชาด 1/2560

 


โครงการอบรมจิตอาสาและการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 1/2560

 
 โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1/2560


 

 สอนเสริมเพิ่มความรู้วิชาภาษาอังกฤษ 1/2560


            
  


 
 
 
 
 


 

ตำบล หลุบคา
hello world exampleเกร็ดความรู้
 
คำขวัญของอาเซี่ยน
"One Vision, One Identity, One Community"
 
" หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม "