กศน.ตำบลบ้านตาด
อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

.....ยินดีต้อนรับ.....