"คำขวัญ : สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี"     

ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้ 
 
   - กศน.ตำบลบ้านแค จะทำการเปิดอบรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
     **** สนใจติดต่อครูหมัย เบอร์ 035392023 ****
   - สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 
       ประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น สนามสอบ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ "เวชพันธ์อนุสรณ์"
       มัธยมศึกษาตอนปลาย สนามสอบ โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"
            1. เปิดรับสมัครนักศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2561
           
            
 
  วีดีโอ ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน

วิดีโอ YouTubeĈ
หมัย นะ,
10 พ.ย. 2558 18:50
Ĉ
หมัย นะ,
5 มี.ค. 2555 23:04
ĉ
หมัย นะ,
5 มี.ค. 2555 23:03
Comments