ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่


 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่
 
 
จัดกิจกรรม
โครงการรวมพลังสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552 กศน.อำเภอผักไห่ ได้จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยมี ผอ.วีระวัชร์ สุนทรนันท เป็นประธานเปิดการอบรม  


 

 
 
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552 กศน.อำเภอผักไห่ ได้จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยมี ผอ.วีระวัชร์ สุนทรนันท นำนักศึกษาร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยเก็บขยะและทำความสะอาดรอบ กศน.