แหล่งเรียนรู้

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่

ชื่อ นามสกุล

ที่อยู่

ความชำนาญ

1

นายสมเกียรติ ฮกหาญกิจ

สมาคมแพทย์แผนไทย สาขาสะพานใหม่ แขวงคลองถนน เขตสายไหม  

นวดแผนไทย ลูกประคบสมุนไพร น้ำมันเหลือง

2

นางสาวสุขเกษม เตี๋ยวอู๋

หมู่บ้านอัมรินทร์ 3 ผัง 2 แขวงสายไหม เขตสายไหม

การทำดอกไม้จันทน์ การถักผ้าเช็ดมือ โครเชต์

3

นางสุภาเพ็ญ ผะเอม

หมู่บ้านชลลดา แขวงสายไหม เขตสายไหม

การทำผ้าบาติก

4

นางสุภาพ ปากวิเศษ

ชุมชนไปรษณีย์ 65 หมู่ที่ 9 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

5

นางอบเชย พรมนิล

ชุมชนวัดหนองใหญ่ แขวงสายไหม เขตสายไหม

การทำน้ำยาล้างจาน

6

นางศิริพรรณ สุปัญโญ

หมู่บ้านลลิล แขวงออเงิน เขตสายไหม

การร้อยมาลัย

7

นายกระจ่าง ชื่นรุ่ง

โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่

เศรษฐกิจพอเพียง


แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

    1. ตลาดวงศกร

ตั้งอยู่ ถนนสายไหม  แขวงสายไหม เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร เป็นตลาดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายหลายอย่างทั้งอาหารสดและอาหารปรุงสำเร็จ
  ตลาดแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "ตลาดวงศกร"  ตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ เขตสายไหม มีแผงจำหน่ายสินค้าถึง  500  แผง มีการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ ตามหลักสุขาภิบาลตลาดและสุขาภิบาลอาหารขั้นพื้นฐาน         2. ตลาดออเงิน
ตั้งอยู่ ถนนสุขาภิบาล 5  เยื้องกับสำนักงานเขตสายไหม เป็นแหล่งจับจ่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ของประชาชนในพื้นที่แขวงออเงิน  สะดวกหาซื้ออาหาร เครื่องอุปโภค บริโภคได้สะดวก
     3. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา พ.ศ.2542  (สวนสายไหม)

ตั้งอยู่ในซอยสัยวัตร์ ถนนสายไหม เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของชาวสายไหม มีพื้นที่ขนาด 8 ไร่เศษ  บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายมีไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น และไม้ใบนานาชนิด มีทั้งฝูงปลาและบึงบัวบานให้   ชื่นชม  ประชาชนสามารถใช้เป็นที่พักผ่อน ออกกำลังกายได้
     4. โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ  กทม. เขตสายไหม  

      จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ของ นายกระจ่าง  ชื่นรุ่ง เกษตรกร หมู่ 5 แขวงออเงิน พื้นที่ 21 ไร่ และ นางเจิม  เนียมปาน เนื้อที่ประมาณ 2,231  ตารางเมตร (พื้นที่ส่วนของถนน) โดยทำสัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สินกับทางกรุงเทพมหานคร  มีกำหนด  10  ปี  นับแต่วันทำสัญญา  (วันที่ 29 มกราคม 2550) 

พื้นที่เกษตร จำนวน
21 ไร แบ่งออกเป็น

นาข้าว 8  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.10

ไม้ผล 10  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.62

บ่อน้ำ 2.5  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.90

ที่อยู่อาศัย 0.5  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.8

เกษตรจะมีรายได้เป็นประจำทุกวันจาก การจำหน่ายตะไคร้ เตย กล้วย หัวปลี วันละประมาณ 200-300 บาท นอกจากนี้มีรายได้จากการจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลด้วย

         โรงเรียนเกษตรทฤษฏีใหม่ฯ ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 22  ตุลาคม  2550 โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี นายอำพล   เสนาณรงค์  เป็นประธาน  พร้อมด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอภิรักษ์  โกษะโยธิน และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

 


 แหล่งเรียนรู้  OTOP  สายไหม

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อเจ้าของ/แหล่งผลิตภัณฑ์

รูปภาพ

เครื่องประดับหินสี

นางยุวดี  เสริมทรัพย์
    127/10 ซ.สายไหม 64 ถ.สายไหม
    แขวงสายไหม  เขตสายไหม กทม.
    โทร.089-626-3611 , 02991-9225

แหวนพลอยประดับเพชร

น.ส.จีรวรรณ  ภาพติ๊บ

    30/36 ซอยสายไหม 58 ถ.สายไหม                                 ม.1 แขวงสายไหม โทร.081-734-4770         เสื้อผ้าไหมแก้ว

นายสมบูรณ์  อิ่นแก้ว

    49/360 ถ.สุขาภิบาล 5 หมู่3 แขวงออเงิน                          โทร. 02-998-3378,089-923-8918 โลชั่นอัญชัญพลอยพิมพ์

พลอยแผ้วสมุนไพร

    น.ส.สุชาดา  ทรรศนะวิเทศ

    171/18 ซ.รณนภากาศ 1 ถ.พหลโยธิน

    หมู่1 แขวงคลองถนน โทร.081-240-0077

 

สเปรย์บำรุงผม

นางสุรีย์  ปัจฉิมบุญ
   
 371/2 ซ.พหลโยธิน 54/3  ถ.พหลโยธิน หมู่ 6                   แขวงสายไหม โทร.080-527-1183

 

กวาวเครือขาว

อุษาเภสัชกรรม   นางอุษา  เป็นเครือ

        275 ถ.สายไหม14 แขวงสายไหม                                   โทร.02-990-3954 , 081-636-7207
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า
(GOLD HERBAL)

บ.เฮริ์บไลน์ แอนด์ คอสแล๊บ จำกัด
น.ส.นิลเนตร  ภูต้นน้ำ
        315/31 ถ.พหลโยธิน หมู่ 6 แขวงสายไหม
        โทร.02-993-1199 , 085-488-6924บุษบารัตน์แชมพูกวาวเครือขาว

นางวรกร  บุษบารัตน์

    55/86 ซ.เพิ่มสิน58 ถ.เพิ่มสิน หมู่1 แขวงสายไหม  

    โทร.02994-1169, 089-669-6755

น้ำปรุงดอกไม้ไทย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจันทร์กะพ้อ  กม.26

นางกุลภัครศรณ์  เหล่าสินชัย

       1011/1 ซ.ค้ำคูณ 2 ถ.พหลโยธิน56 หมู่6 แขวงสายไหม

         โทร.02-523-6733 ,089-027-5263

 


น้ำมันสปาลดไขมันสมุนไพร


 

บ.สุภมาศศรีนิลพัฒน์ จำกัด
นายอมรเทพ  ศรีนิลพัฒน์
        59/22 ซ.เพิ่มสิน 49 ถ.สุขาภิบาล 5 หมู่

        แขวงออเงิน  โทร.02-153-1562,081-813-9578

 ขี้ผึ้งสมุนไพร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพัฒนาอาชีพรวมใจสามัคคี

นางสมจิตร  วงษ์สุวรรณ

        36/62 หมู่4 แขวงคลองถนน โทร.084-077-0210

 

 เฉาก๊วยซัวเถา

นายศิริชัย  กฤษณปาณี

     437/120 ซ.พหลโยธิน50  ถ.พหลโยธิน  หมู่4 แขวงคลองถนน โทร.02-521-6407,083-1978536


กะปิเจปรุงรส(สำเร็จรูป)

นายชยพัทธ์  ภาษิตานท์

           49/43 ถ.สุขาภิบาล 5 ซอย 45 หมู่ 3 แขวงออเงิน

            โทร.02-99-3251 , 081-438-2369

 

 หมูยอไร้แป้ง

นายถนอมพงษ์  หอมสุวรรณ

        325/5 ถ.พหลโยธิน หมู่6 แขวงสายไหม

        โทร.02523-6418 ,081-843-7372น้ำฝรั่งสด

บ.จีน่าเฟรส จำกัด
นายศิรสิทธิ์  ชาญชัยธานนท์
        44/7 ซ.พระร่วงประสิทธิ์  ถ.สุขาภิบาล 5  หมู่ 1                 แขวงออเงินเขตสายไหม โทร.02-949-8682-3Comments