http://www.thai-aec.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-aec-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://www.nfebkk.com/download/151020023343_3sorrorsor58.PDF

https://sites.google.com/site/ksnkhetsaimai/hna-raek/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-1.58-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1.jpg


จดหมายข่าว กศน.เขตสายไหม

 • โคงการส่งเสริมพัฒนาชุมชน ด้วยเศษฐกิจพอเพียง                  วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558  กศน.เขตสายไหมได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โดยมีทั้งเหล่านักศึกษา ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2558 19:43 โดย Adisak Mankhiao
 • โครงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา                          วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558  คณะครูและท่านผู้อำนวยการ กศน.เขตสายไหม ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ มณฑลพิธี วัดพรพระร ...
  ส่ง 6 ส.ค. 2558 00:16 โดย Adisak Mankhiao
 • การเลือกตั้งคณะองค์กรนักศึกษา             วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 วันเดียวกันในกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 กิจกรรมในภาคบ่าย ได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมองค์กรนักศึกษาใหม ...
  ส่ง 7 มิ.ย. 2558 20:29 โดย Adisak Mankhiao
 • กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558             วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คณะครูและนักศึกษา กศน.เขตสายไหม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "ไหว้ครู" ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2558 ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2558 19:57 โดย กศน. เขตสายไหม
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »กศน.เขตสายไหม รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่วันที่ 1- 21 ตุลาคม 2561 

เวลา 9.00-15.00 น.

ไม่เว้นวันหยุดราชการ

จะหยุดรับสมัครวันที่ 13-15 ตุลาคม 2561

(เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

ผลงานการรับรองของสถานศึกษา

       

สถิติผู้มาเยี่ยมชม

AmazingCounters.com

FANPAGE

https://www.facebook.com/ksn.saimai

เว็บเกี่ยวกับงาน กศน.