ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศเวียดนาม

ตาราง การเรียนของนักศึกษา กศน.แขวงบางขุนพรหม

กศน.แขวงบางขุนพรหม จัดการเรียนการสอน ณ วัดอินทรวิหาร

พัฒนาชุมชนวัดอินทรวิหาร เนื่องวันที่ 5 ธันวามหาราช


กศน.แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร  กรุงเพฯ
เปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย


เชิญประชาชนทุกท่านร่วมทำบุญได้ทุกวัน ณ.วัดอินทรวิหาร (แขวงบางขุนพรหม)

ผลการใช้บทเรียนผ่านเว็บ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ

https://sites.google.com/site/rabbniweskhxm/

บันทึกหลังการสอน

ทดสอบความรู้ นักศึกษา กศน.แขวงบางขุนพรหม

ค่านิยม 12 ประการ ของ คสช. มีอะไรบ้างมาดูกัน

เข้าใจ ASEAN ผ่านการ์ตูน

ศึกษาดูงานไปรษณีย์กลางบางรักกศน.แขวงบางขุนพรหม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "ส่งเสริมการเรียนรู้"‎(ผู้เรียน)‎

กศน.แขวงบางขุนพรหม ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก

  

รายชื่อนักศึกษา กศน.แขวงบางขุนพรหม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พระนครเล่าข่าว

มุมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

https://sites.google.com/site/mumxaseiyn/

ความรู้เกี่ยวกับ ( ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ )

   
https://somporndb.wordpress.com/2014/10/05/ค่านิยมไทย-12-ประการ/
   

หนังโฆษณาสร้างค่านิยม 12 ประการ

นักศึกษาห้อง ( ครูอ้อ )

กิจกรรมเดิน-วิ่งสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ 15 พ.ย.58

กศน.แขวงบางขุนพรหม จัดกิจกรรมวิชาชีพงานมหาสงกรานต์วัดอินทรวิหาร13-14 เม.ย.57

กศน.แขวงบางขุนพรหม ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ท้องฟ้าจำลองเอกมัย กทม. วันที่ 16 มิ.ย. 56