หน้าแรก


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 กำหนดการ สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2560
        วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561
ระดับประถม,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่เวชพันธุ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข    

วิดีโอ YouTube