คำขวัญอำเภอบางซ้าย :

 

บางซ้ายถิ่นทุ่งทอง....เรืองรองพันธุ์ไม้ผล....ชีวิตริมสายชล.....มากล้นแหล่งพันธุ์ปลา

 

 
 

     
 
 
 
 
 
....กิจกรรม กศน.อำเภอบางซ้าย....ที่น่าสนใจ....
 
 

 

 
 
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
9 มิถุนายน  2556
ณ ห้องประชุมหลวงปู่รอด  โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

 

                                                    

                            
 
                       


 

 
 

  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือและสื่อการเรียนประกาศ

น.ส.วริศรา   คำนึงธรรม 
ผอ.กศน.อำเภอบางซ้าย
  
 
 
 
หน้าเว็บย่อย (1): http://sites.google.com/site/ksnbangsay/-7
Ċ
วัฒนา จรัญเลิศ,
17 ธ.ค. 2552 22:19