Par KSIM

KSIM ir Komandu Sacensības Informātikā un Matemātikā vidusskolēniem. Komandu veido 3 dalībnieki, kas ir vidusskolas vai skolēnu interešu/mācību pulciņu/kursu audzēkņi.

Pielikumā: M.Opmaņa raksts par KSIM

2005.gada fināla dalībnieki