Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε για τις ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβαθμίας εκπαίδευσης που παρακολουθούν τα ΚΣΕ Τρικάλων.
 
 Ακολουθήστε την πλοήγηση
Σ' αυτό θα βρείτε  ότι υλικό υπάρχει σχετικό με την επιμόρφωση, καθώς και τις παρουσιάσεις των μαθημάτων.
Επίσης θα βρείτε σχετικούς συνδέσμους για λογισμικό και σενάρια διδασκαλίας που αφορούν την διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ.
 
Η εκδίκηση του υπολογιστή είναι πάντα μια πιθανότητα
Προσοχή λοιπόν...

 

Εκδίκηση Υπολογιστή by dimitriss_7
Comments