Εισηγητές σε συγκεκριμένες ειδικότητες για συνεργασία


Αν είστε εισηγητής/εισηγήτρια σεμιναρίων (έως 55 ετών) σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ειδικότητες και επιθυμείτε να διδάξετε στο Κέντρο Σεμιναρίων, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα: (αν η ειδικότητά σας δεν περιλαμβάνεται στην λίστα που αναγράφεται στην ακόλουθη φόρμα, μπορείτε να μας κάνετε τη δική σας πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου ή σεμιναρίων, στην υποσελίδα μας με τίτλο: Εισηγητές με δικές τους προτάσεις για συνεργασία)