Εισηγητές σε συγκεκριμένες ειδικότητες για συνεργασία


Αν είστε εισηγητής/εισηγήτρια σεμιναρίων (έως 55 ετών) σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ειδικότητες και επιθυμείτε να διδάξετε στο Κέντρο Σεμιναρίων, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα: (αν η ειδικότητά σας δεν περιλαμβάνεται στην λίστα που αναγράφεται στην ακόλουθη φόρμα, μπορείτε να μας κάνετε τη δική σας πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου ή σεμιναρίων, στην υποσελίδα μας με τίτλο: Εισηγητές με δικές τους προτάσεις για συνεργασία)

Σημαντικό! Αν τα μαθήματα της ειδικότητάς σας μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως, δεν απαιτείται να έρχεστε στις εγκαταστάσεις μας, αλλά παραδίδετε τα μαθήματα από τον δικό σας χώρο. 

Συγκεκριμένα:
Τα μαθήματα που μπορείτε να παραδίδετε από τον δικό σας χώρο είναι:
 • Μουσικοθεραπεία
 • Δημοσιογραφία
 • Κατασκευή ιστοσελίδων
 • Πληροφορική
 • Τουριστικά επαγγέλματα
 • Διοίκηση επιχειρήσεων
 • Πωλήσεις
 • Ψυχολογία
Τα μαθήματα που χρειάζεται να παραδίδετε από τις εγκαταστάσεις μας είναι:
 • Μουσική τεχνολογία
 • Δραματοθεραπεία
 • Χοροθεραπεία
 • Παιγνιοθεραπεία
 • Μουσικοκινητική αγωγή
 • Ραδιοφωνική παραγωγή