Εισηγητές με δικές τους προτάσεις για συνεργασία

    
    

Αν είστε εισηγητής/εισηγήτρια σεμιναρίων έως 55 ετών (σε οποιαδήποτε ειδικότητα) και επιθυμείτε να διδάξετε ένα ή/και περισσότερα σεμινάρια δικής σας θεματολογίας στο Κέντρο Σεμιναρίων, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Εμείς, αναλαμβάνουμε τη διαφημιστική προώθηση και διοργάνωση των σεμιναρίων που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε, για να τα παρακολουθήσουν ενδιαφερόμενοι είτε στις εγκαταστάσεις μας, είτε εξ αποστάσεως με e-learning.