Εισηγητές με δικές τους προτάσεις για συνεργασία

    
    

Αν είστε εισηγητής/εισηγήτρια σεμιναρίων έως 55 ετών (σε οποιαδήποτε ειδικότητα) και επιθυμείτε να διδάξετε ένα ή/και περισσότερα σεμινάρια δικής σας θεματολογίας στο Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών {το οποίο είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (κωδ. αδείας: 2101561)}, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Εμείς, αναλαμβάνουμε τη διαφημιστική προώθηση και διοργάνωση των σεμιναρίων που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε, για να τα παρακολουθήσουν ενδιαφερόμενοι είτε στις εγκαταστάσεις μας, είτε εξ αποστάσεως με e-learning. 
Σημαντικό! Αν τα μαθήματα της ειδικότητάς σας μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως, δεν απαιτείται να έρχεστε στις εγκαταστάσεις μας, αλλά παραδίδετε τα μαθήματα από τον δικό σας χώρο.