Bài tham luận Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

đăng 07:13, 9 thg 11, 2010 bởi KS11KTDTTCC HVHC   [ đã cập nhật 07:21, 9 thg 11, 2010 ]

Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 11 năm 2010

BÀI THAM LUẬN

Tọa đàm “Học tập và làm theo lời Bác trong môi trường giáo dục tại
Học viện Hành chính cơ sở TP. Hồ Chí Minh”.

1/ Nhìn lại tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động:

Hồ Chí Minh, người mang đạo đức của cả dân tộc. Người đã tâm niệm: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo”. Vì vậy, nếu con người không có đạo đức thì không thể trở thành một con người tốt, có ích cho xã hội. Đạo đức là cần thiết cho mỗi con người để phát huy giá trị của một chính mình bên cạnh tài năng. Đức phải đi đôi với tài. “Đức là gốc của tài, hồng là gốc của chuyên, phẩm chất là gốc của năng lực”.

Và nói đến đạo đức của Hồ Chí Minh là nói đến đạo đức của người cách mạng, đạo đức của một người cộng sản. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là học để trở thành người có ích cho xã hội, người chủ tương lai của đất nước. Thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và sinh viên, thanh niên trí thức nói riêng cần phải học tập và làm theo tấm gương của Bác với bốn nội dung cơ bản là: Học trung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; Học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường; Học đức tin tuyệt đối vào sức mạnh nhân dân, kính trọng nhân dân và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với con người; Học tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, gian nguy để đạt được mục đích cuộc sống.

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã ngày càng đi vào hầu hết các tầng lớp dân chúng, đặc biệt là học sinh-sinh viên, thanh niên trí thức. Cuộc vận động được triển khai rộng khắp và đã gặt hái được nhiều thắng lợi. Nhưng muốn có hiệu quả hơn nữa, cần phải phối hợp nhiều nhân tố và nhiều cách thức để làm cho cuộc vận động lan rộng và đi sâu hơn nữa.

2/ Các kinh nghiệm và ý kiến đề xuất:

Qua các năm tham gia cùng Đoàn thanh niên tổ chức thực hiện, thực hiện cuộc vận động, em nhận thấy cuộc vận động đã có được những kết quả đáng mừng. Cụ thể, chi đoàn của em trong môi trường Trung học Phổ thông đã gắn kết hơn trong tư tưởng, đoàn kết hơn, tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội trên tinh thần tự nguyện, có ý thức tốt hơn, nâng cao nhận thức của bản thân về nhiều mặt, và đã phần nào học tập và làm theo được tấm gương đạo đức của Bác. Qua đó,em có một vài bài học kinh nghiệm và ý kiến để xuất cho cuộc vận động ở môi trường Đại học tại Học viện Hành chính cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ở bộ phận sinh viên như sau:

-          Muốn cuộc vận động đi vào tầng lớp học sinh-sinh viên thì cần phải có các hoạt động mang tính chất tiếp cận và gần gũi với sinh viên, phải đi từ hoạt động nhỏ đến nhận thức lớn như: kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác; tổ chức các cuộc thi viết ngắn về tấm gương đạo đức của Bác ở các Chi đoàn; tổ chức tham quan thực tế các viện bảo tàng trưng bày hình ảnh, tư liệu về Bác; tổ chức tham quan khu di tích cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Bác (có ngôi nhà sàn dựng lại nguyên bản như nhà sàn của Bác ở Nghệ An); tổ chức sưu tầm, trưng bày hình ảnh về cuộc đời cách mạng của Bác;v.v…

-          Các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động phải diễn ra thường xuyên nhưng cần chọn thời gian thích hợp làm cao trào, tránh trùng lặp, kéo dài gây nhàm chán trong sinh viên.

-          Các hoạt động phải diễn ra trong điều kiện cụ thể, hợp lí với đặc điểm của từng chi đoàn, tránh để các hoạt động biến chất trở thành cuộc chạy đua thành tích gây mất lòng tin và sự tích cực hưởng ứng của sinh viên. Không để cuộc vận động trở thành hình thức, bó buộc mà phải để các hoạt động góp phần làm sinh viên thấm dần tấm gương đạo đức của Bác vào trong nhận thức của mình.

-          Tổ chức các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động nhưng không trực tiếp nói lên mục đích Hưởng ứng cuộc vận động để tạo tâm lí bình thường, thoải mái, nhẹ nhàng và sự tham gia đông đảo của sinh viên trên tinh thần tự nguyện làm việc tốt như: tổ chức thăm trại xã hội, các mái ấm tình thương, gia đình liệt sĩ, thương binh, người già, người neo đơn; tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt; tổ chức các cuộc quyên góp giúp bạn vượt khó học tập; dạy học cho trẻ em mồ côi, trẻ em lang thang, các em bị nhiễm chất độc da cam; tổ chức giao lưu ngoại khóa,v.v…

Trên đây là nội dung tham luận đóng góp cho buổi tọa đàm. Mong rằng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Học viện Hành Chính cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặt hái được nhiều thành quả to lớn hơn nữa.

                                                                                    T.M Chi Đoàn KS11KTĐTTCC

Bí Thư

 

 

Nguyễn Thái Thống Triển

ĉ
KS11KTDTTCC HVHC,
07:18, 9 thg 11, 2010
Comments