Grupa VII

Krucyfiksy trójlistne maryjne - jednoelementowe


              
POWIĘKSZ


 • typ: VII/1
 • proweniencja: Sanktuarium Maria Taferl, Austria
 • materiał: brąz
 • wysokość: 76 mm
 • szerokość: 44 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany; rewers - Pietà
 • datowanie: XVIII w.


             
 • typ: VII/1a
 • proweniencja: Sanktuarium Maria Taferl, Austria
 • materiał: brąz
 • wysokość: 53 mm
 • szerokość: 29 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany; rewers - Pietà
 • datowanie: XVIII w.


             
 • typ: VII/2
 • materiał: miedź
 • wysokość: 73 mm
 • szerokość: 40 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany, rewers - Madonna z Dzieciątkiem
 • datowanie: XVII/XVIII w.

 
                   
 • typ: VII/2a
 • materiał: miedź
 • wysokość: 53 mm
 • szerokość: 29 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany, rewers - Madonna z Dzieciątkiem
 • datowanie: XVII/XVIII w.

                
 • typ: VII/2b
 • materiał: miedź
 • wysokość: 31 mm
 • szerokość: 29 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany, rewers - Madonna z Dzieciątkiem
 • datowanie: XVII/XVIII w.


             
 • typ: VII/3
 • proweniencja: Sanktuarium Maria Zell, Austria
 • materiał: brąz
 • wysokość: 60 mm
 • szerokość: 33 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany, rewers - Madonna z Dzieciątkiem
 • datowanie: XVIII/XIX w.
 • analogie: Srebrna monstrancja z Opawy (1420-1430) w Muzeum Śląskim w Opawie (Czechy).1
  Szczyt monstrancji zdobi krucyfiks. Jego kształt i proporcje, a głównie zdobienia awersu, są analogiczne z wyżej omawianym krucyfiksem. Brak tu jednak przedstawienia Madonny z Dzieciątkiem. Dolne ramię krzyża pozbawione jest trójlistnego zakończenia, a miejsce to połączone ze szczytem monstrancji. Jakość wykonania połączenia odbiega znacznie od klasy wykonania całości monstrancji. Oba elementy nie tworzą harmonijnej całości. Najprawdopodobniej krucyfiks został umieszczony na monstrancji wtórnie i należy go datować później niż czas powstania monstrancji.

  1  Śląsk - perła w Koronie Czeskiej, Trzy okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech, Redakcja: Andrzej Niedzielenko, Vit Vlnas, Wydanie Narodni galerie v Praze, 2006, s. 81.


            
 • typ: VII/3a
 • proweniencja: Sanktuarium Maria Zell, Austria
 • materiał: brąz
 • wysokość: 62 mm
 • szerokość: 36 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany, rewers - Madonna z Dzieciątkiem
 • datowanie: XVIII/XIX w.


             
 • typ: VII/3b
 • proweniencja: Sanktuarium Maria Zell, Austria
 • materiał: brąz
 • wysokość: 64 mm
 • szerokość: 36 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany, rewers - Madonna z Dzieciątkiem
 • datowanie: XVIII/XIX w.


            
 • typ: VII/3c
 • proweniencja: Sanktuarium Maria Zell, Austria
 • materiał: miedź
 • wysokość: 75 mm
 • szerokość: 40 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany, rewers - Madonna z Dzieciątkiem
 • datowanie: XVIII/XIX w.

             

                

 • typ: VII/3d
 • proweniencja: Sanktuarium Maria Zell, Austria
 • materiał: miedź
 • wysokość: 53 mm
 • szerokość: 33 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany, rewers - Madonna z Dzieciątkiem
 • datowanie: XVIII/XIX w.


            

 • typ: VII/3e
 • proweniencja: Sanktuarium Maria Zell, Austria
 • materiał: miedź
 • wysokość: 37 mm
 • szerokość: 32 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany, rewers - Madonna z Dzieciątkiem
 • datowanie: XVIII/XIX w.


                


Fot. Witcher
 • typ: VII/3f
 • proweniencja: Sanktuarium Maria Zell, Austria
 • materiał: miedź
 • wysokość: 62 mm
 • szerokość: 36 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany, rewers - Madonna z Dzieciątkiem
 • datowanie: XVIII/XIX w.          
 • typ: VII/4
 • proweniencja: Sanktuarium Maria Zell, Austria
 • materiał: miedź
 • wysokość: 43 mm
 • szerokość: 23 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany, u dołu belki pionowej słabo czytelne przedstawienie Madonny z Dzieciątkiem
 • datowanie: XIX w.


                            

 • typ: VII/5
 • proweniencja: Sanktuarium Cudownego Wizerunku Matki Bożej w Częstochowie, Polska
 • materiał: miedź
 • wysokość: 50 mm
 • szerokość: 30 mm
 • przedstawienia:
  awers - Chrystus ukrzyżowany, czaszka ze skrzyżowanymi piszczelami
  rewers - Czarna Madonna, Klasztor na Jasnej Górze; napis: PAMIĄTKA/ODPUSTU/ POD/TWOJĄ/OBRONĘ/UCIEKA/MY SIĘ
 • datowanie: XIX w.
 • analogie:
Teofil Rewoliński, Medale religijne odnoszące się do Kościoła Katolickiego we wszystkich krajach dawnej Polski, L. Anczyca i Spółka pod zarządem J. Gadowskiego, Kraków 1887, s. 40, poz. 445.

 

                      

 • typ: VII/5a
 • proweniencja: Sanktuarium Cudownego Wizerunku Matki Bożej w Częstochowie, Polska
 • materiał: miedź
 • wysokość: 50 mm
 • szerokość: 30 mm
 • przedstawienia:
  awers - Chrystus ukrzyżowany, czaszka ze skrzyżowanymi piszczelami
  rewers - Czarna Madonna, Klasztor na Jasnej Górze; napis: PAMIĄTKA/ODPU/STU/POD/TWOJĄ/OBRONĘ/UCIEKA/MY SIĘ
 • datowanie: XIX w.
 • analogie: 
Teofil Rewoliński, Medale religijne odnoszące się do Kościoła Katolickiego we wszystkich krajach dawnej Polski, L. Anczyca i Spółka pod zarządem J. Gadowskiego, Kraków 1887, s. 40, poz. 446.


      

 • typ: VII/6
 • proweniencja: Rzym
 • materiał: brąz
 • wysokość: 50 mm
 • szerokość: 38 mm
 • przedstawienia:
  awers - Chrystus ukrzyżowany, główki putt na zakończeniu ramion krzyża
  rewers - Immaculata, główki putt, napis: RO/MA
 • datowanie: XVII-XVIII w.
 • analogie: 
Barbara Chudzińska, Nowożytne dewocjonalia z badań archeologicznych z terenu Polski południowo-wschodniej i wschodniej Słowacji. Różnice i podobieństwa., [w:]  Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 12. 2008, s. 350.

GIULIO CIAMPOLTRINI, UNA ‘SEPOLTURA MURATA’ NELLA CHIESA DI SAN MARTINO IN COLLE A CAPANNORI, [w:] I SEGNI DELLA DEVOZIONE TESTIMONIANZE DA ‘SEPOLTURE MURATE’ TRA LUCCA E LA VALDERA (XVII-XVIII SECOLO), s. 44., Pdf


                      

 • typ: VII/7
 • materiał: miedź
 • wysokość: 45 mm
 • szerokość: 27 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany, Madonna z Dzieciątkiem
 • datowanie: XVIII/XIX w.
 • uwagi: Krzyżyk ten można wykluczyć z typologii krzyżyków trójlistnych ze względu na znikome podobieństwo zakończeń ramion do motywu trójliścia. Jednak wart jest uwagi klasyfikując się w grupie krzyżyków maryjnych.


              

 • typ: VII/8
 • proweniencja: prawdopodobnie Sanktuarium Maria Zell, Austria
 • materiał: miedź
 • wysokość: 44 mm
 • szerokość: 24 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany, rewers - Madonna z Dzieciątkiem
 • datowanie: XIX w.
 • uwagi: Krzyżyk ten można wykluczyć z typologii krzyżyków trójlistnych ze względu na owalną/okrągłą formę zakończeń ramion. Jednak wart jest uwagi klasyfikując się w grupie krzyżyków maryjnych.

 • typ: VII/10
 • materiał: miedź
 • wysokość: ?
 • szerokość: 40 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany, rewers - Madonna z Dzieciątkiem
 • datowanie: XVIII w.
 • analogie: typ IV/5a


             
      
 • typ: VII/11
 • materiał: ołów
 • wysokość: 34 mm
 • szerokość: 27 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany, rewers - Zdjęcie z krzyża
 • datowanie: ?

                          
 • typ: VII/11a
 • materiał: ołów
 • wysokość: 45 mm
 • szerokość: 32 mm
 • przedstawienia:  awers - Chrystus ukrzyżowany, rewers - Matka Boska Niepokalanie Poczęta (Immaculata)
 • datowanie: ?Fot. Milan Černý
 • typ: VII/12
 • materiał: miedź
 • wysokość: 33,6 mm
 • szerokość: 19,4 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • zdobienia: awers - czaszka z piszczelami, rewers - Madonna z Dzieciątkiem
 • datowanie: XVII w.              
                                                                      Fot. Milan Černý

 • typ: VII/13
 • proweniencja: Sanktuarium Maria Zell, Austria
 • materiał: miedź
 • wysokość: 37 mm
 • szerokość: 26 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany, Madonna z Dzieciątkiem
 • datowanie: XVIII/XIX w.