Grupa VI

Krucyfiksy trójlistne - wieloelementowe, zdobione


            
 • typ: VI/1
 • materiał: srebro, granaty
 • wysokość: 62 mm
 • szerokość: 49 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • zdobienia: rewers - aureola promienista
 • datowanie: poł. XIX w.


                   

 • typ: VI/1a
 • materiał: srebro, granaty
 • wysokość: 55 mm
 • szerokość: 36 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • datowanie: poł. XIX w.                

 • typ: VI/1b
 • materiał: srebro, granaty
 • wysokość: -- mm
 • szerokość: -- mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • datowanie: poł. XIX w.


              

 • typ: VI/2
 • materiał: miedź
 • wysokość: 80 mm
 • szerokość: 61 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • zdobienia: awers - na zakończeniach ramion krzyża motyw palmety
 • datowanie: XVII/XVIII w.


                         

 • typ: VI/3
 • materiał: miedź
 • wysokość: 85 mm
 • szerokość: 51 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • zdobienia: awers - na zakończeniach ramion krzyża motyw palmety
 • datowanie: XVII/XVIII w.


             
 • typ: VI/3a
 • materiał: miedź
 • wysokość: 85 mm
 • szerokość: 44 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • zdobienia: awers - na zakończeniach ramion krzyża motyw palmety
 • datowanie: XVII/XVIII w.


      

 • typ: VI/3b
 • materiał: miedź
 • wysokość: 86 mm
 • szerokość: 70 mm
 • zdobienia: awers - na zakończeniach ramion krzyża motyw palmety
 • datowanie: XVII/XVIII w.


             
 • typ: VI/4
 • materiał: brąz
 • wysokość: 82 mm
 • szerokość: 43 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • zdobienia: awers - na zakończeniach ramion krzyża motyw passiflory
 • datowanie: XVIII w.


                  


 • typ: VI/4a
 • materiał: miedź
 • wysokość: ?
 • szerokość: 40 mm (?)
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • zdobienia: awers - na zakończeniach ramion krzyża motyw passiflory
 • datowanie: XVIII w.
Fot. Milan Černý
 • typ: VI/4a
 • materiał: miedź
 • wysokość: 43 mm
 • szerokość: 38,8 mm (40 mm?)
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • zdobienia: awers - na zakończeniach ramion krzyża motyw passiflory
 • datowanie: XVIII w.


                           
 • typ: VI/5
 • materiał: miedź
 • wysokość: ok. 85 mm
 • szerokość: ok. 40 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • datowanie: XVIII/XIX w.                                

Fot. Florentyna
 • typ: VI/5a
 • materiał: miedź
 • wysokość: ok. 105 mm
 • szerokość: ok. 55 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • zdobienia: czaszka z piszczelami
 • datowanie: XVIII/XIX w.


            
 • typ: VI/6
 • materiał: miedź
 • wysokość: 63 mm
 • szerokość: 45 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • datowanie: XVIII/XIX w. • typ: VI/6a
 • materiał: miedź
 • wysokość: ? mm
 • szerokość: ? mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • datowanie: XVIII/XIX w.


              
 • typ: VI/7
 • materiał: miedź
 • wysokość: 27 mm
 • szerokość: 41 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany (?)
 • datowanie: XIX w.


             
 • typ: VI/8
 • materiał: miedź
 • wysokość: 56 mm
 • szerokość: 36 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • zdobienia: rewers - ERINNERUNG, AN DIE HEIL. MISSION
 • datowanie: XIX/XX w.


      
 • typ: VI/9
 • materiał: miedź
 • wysokość: 73 mm
 • szerokość: 50 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • datowanie: XIX/XX w.             
 • typ: VI/10
 • materiał: miedź
 • wysokość: 71 mm
 • szerokość: 44 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • datowanie: XIX/XX w.

            
 • typ: VI/11
 • materiał: miedź
 • wysokość: 42 mm
 • szerokość: 27 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • zdobienia: awers - na zakończeniach ramion krzyża motyw palmety lub akantu
 • datowanie: XIX/XX w.


              
 • typ: VI/12
 • materiał: srebro
 • wysokość: 44 mm
 • szerokość: 29 mm
 • znaki srebra: znak miejski Paryża (krab), znak złotnika
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • zdobienia: awers - na zakończeniach ramion krzyża motyw palmety lub akantu
 • datowanie: po 10.05.1838


               
 • typ: VI/13
 • materiał: mosiądz
 • wysokość: 22 mm
 • szerokość: 19 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • zdobienia: rewers - SOUVENIR DE LA MISSION
 • datowanie: XIX/XX w.

                      
 • typ: VI/14
 • materiał: miedź, drewno
 • wysokość: 45 mm
 • szerokość: 30 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany (barak)
 • datowanie: 2 poł. XIX - pocz. XX w.


                       
 • typ: VI/15
 • materiał: miedź
 • wysokość: 49 mm
 • szerokość: ? mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • zdobienia: awers - aureola promienista, rewers - napis "MISSIONS [...]"
 • datowanie: XIX/XX w.

             


 • typ: VI/15a
 • materiał: miedź
 • wysokość: ? mm
 • szerokość: ? mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • zdobienia: awers - aureola promienista, na zakończeniach ramion krzyża motyw palmety lub akantu
 • datowanie: XIX/XX w.


             

 • typ: VI/16
 • materiał: miedź
 • wysokość: 97 mm
 • szerokość: 61 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • zdobienia: awers - na zakończeniach ramion krzyża motyw passiflory
 • datowanie: XVIII/XIX w.


                


 • typ: VI/17
 • materiał: mosiądz
 • wysokość: 68 mm
 • szerokość: 40 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • datowanie: XVIII/XIX w.


     
 • typ: VI/18
 • materiał: mosiądz
 • wysokość: 48 mm
 • szerokość: 46 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany (?)
 • zdobienia: awers - na zakończeniach ramion krzyża motyw passiflory
 • datowanie: XVIII/XIX w.


                   
Fot. Feldwebel 2
 • typ: VI/19
 • materiał: mosiądz
 • wysokość: 85 mm
 • szerokość: 45 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • zdobienia: awers - na zakończeniach dolnego i górnego ramienia krzyża motyw passiflory
 • datowanie: XVIII/XIX w.               
                                                                                                                            Fot. karpin

 • typ: VI/20
 • materiał: miedź
 • wysokość: 60 mm
 • szerokość: 43 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • zdobienia: awers i rewers -  motywy roślinne
 • datowanie: XVIII/XIX w.