Grupa III

Krucyfiksy trójlistne - jednoelementowe, nie zdobione
            
 • typ: III/1
 • materiał: miedź
 • wysokość: 56 mm
 • szerokość: 41 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • datowanie: XVIII w.


            
 • typ: III/2
 • materiał: miedź
 • wysokość: 57 mm
 • szerokość: 35 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • datowanie: XVIII w.


             
 • typ: III/3
 • materiał: miedź
 • wysokość: 44 mm
 • szerokość: 34 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • datowanie: XVIII w.


             
 • typ: III/4
 • materiał: miedź
 • wysokość: 45 mm
 • szerokość: 25 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • datowanie: XVIII w.


             
 • typ: III/5
 • materiał: miedź
 • wysokość: 39 mm
 • szerokość: 26 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • datowanie: XVIII w.


             
 • typ: III/6
 • materiał: miedź
 • wysokość: 51 mm
 • szerokość: 27 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • datowanie: XVIII w.


              

 • typ: III/8
 • materiał: miedź
 • wysokość: 40 mm
 • szerokość: 28 mm
 • przedstawienia: awers i rewers - Chrystus ukrzyżowany
 • datowanie: XIX w.


             
 • typ: III/9
 • materiał: miedź
 • wysokość: 61 mm
 • szerokość: 37 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • datowanie: XVIII w.


                 

 • typ: III/10
 • materiał: miedź
 • wysokość: ok. 60 mm
 • szerokość: ok. 25-30 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • datowanie: XVIII w.


       

 • typ: III/11
 • materiał: miedź
 • wysokość: 55 mm
 • szerokość: 45 mm
 • przedstawienia: awers - Chrystus ukrzyżowany
 • datowanie: XVIII w.