Grupa I
Krzyżyki trójlistne - nie zdobione

I/1 I/1