Nowy system informacji oświatowej

Nowe obowiązki – nowy System Informacji Oświatowej

12.02.2014
Obecnie prowadzę szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu informacji oświatowej. Po zmianie ustawy o SIO – stary SIO do 2017. Nowy SIO? –  „próba” trwa! Problemem w tej „próbie” jest prawny obowiązek gromadzenia prawdziwych danych osobowych uczniów i nauczycieli – i to jest nieprzerwanie narastającym problemem. Ze względu na „ciągle dyskusyjne” funkcjonowanie aplikacji modernizowanego SIO nastał czas koniecznego kolejnego usystematyzowania obecnych i przyszłych działań w szkole i placówce oświatowej oraz w jednostce samorządu terytorialnego w celu zapewnienia zgodnego z prawem gromadzenia danych w nowym SIO. W nowym SIO może  dochodzić do gromadzenia danych osobowych w sposób pozostający w sprzeczności z prawem ochrony danych osobowych! Co należy robić lub czego robić nie należy aby gromadzenie danych w nowym SIO pozostawało zgodne z prawem?

15.09.2013
Dołączyłem propozycję programu szkoleń (nowy SIO) jakie ostatnio realizowałem we wrześniu. Przesłanie towarzyszące obecnym szkoleniom z SIO jest następujące:
<< Nowy SIO jest czyniony „na próbę”, ale w tej próbie są gromadzone prawdziwe dane osobowe uczniów i nauczycieli… „próba” okazuje się na tyle wadliwa, że aż trzeba zmienić prawo (a co z narzędziem?)! …i to jest problem! – Gromadzicie Państwo dane osobowe w wadliwym systemie?! „Ważniejszym jest i pozostaje stary SIO.” …w uzasadnieniu do ustawy o nowym SIO, stary SIO został uznany za wadliwy; ...w uzasadnieniu do projektowanej zmiany ustawy – stary SIO wadliwym już nie jest?! …jednocześnie w nowym (wadliwym - jak się okazuje) SIO jednak także należy wprowadzać dane (potrafię uzasadnić, dlaczego tego nie robić lub robienie tego uczynić mocno wątpliwym i niepokojącym)! Problem bez rozwiązania (MEN/CIE milczy): już minęła przełomowa prawem usankcjonowana data: 09.04.2013 – i co?
Niech użytkowników nowego SIO cechuje postawa spokoju i dystansu – w nowym SIO na obecnym etapie ujawniły się problemy (zauważone oficjalnie także po stronie MEN/CIE) wymagające istotnych zmian – tak w prawie, jak i w funkcjonowaniu aplikacji – „złośliwi” twierdzą nawet, że nowy SIO przerósł t(fu)rców.
W najbardziej komfortowej sytuacji są chyba Ci, którym nie udało się niczego zrobić w nowym SIO?! >>

05.03.2013
Pewien problem z upoważnieniami do dostępu do bazy danych SIO.

05.03.2013
Wybrane fragmenty wywiadu prasowego dotyczącego "zwiększenia anonimowości danych osobowych" gromadzonych w nowym systemie SIO jako skutku zmian w ustawie o systemie informacji oświatowej.

22.02.2013
Wybrane fragmenty prezentacji wykorzystywanej w czasie szkoleń z zakresu nowego SIO.

22.02.2013
Aktualna propozycja szkoleń z zakresu nowego SIO. Obowiązek gromadzenia danych w nowym SIO.

04.02.2013
Treść opublikowana 27 stycznia (zgoda na pozyskiwanie i zgoda na przechowywanie) odbiła się szerokim echem. Otrzymałem sporo różnych komentarzy. Zwrócono mi w szczególności uwagę na to, że instrukcja już jest oraz że należy ponownie odnieść się do tego samego problemu z uwzględnieniem treści zawartej w instrukcji. Tak też uczyniłem w pliku "Greta i Gryzelda" załączonym do treści zawartych na tej stronie. Plik został dołączony w formacie PDF. Aby pobrać ten plik należy skorzystać z przycisku (grot strzałki) widocznego po prawej stronie tego wiersza poniżej (w dolnej cześci strony), w którym widoczna jest nazwa pliku "Aplikacja nowego SIO - Greta i Gryzelda".

03.02.2013
Aktualna propozycja programu szkoleń z zakresu nowego SIO.

27.01.2013
Ustawa o nowym SIO w czterech różnych miejscach, w czterech różnych kontekstach, ustanawia konieczność uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych: art. 57, art. 60, art. 62 i art. 94. W ostatnich dniach ujawnił się pierwszy zestaw problemów związany na razie z art. 60. Aplikacja SIO (program nowego SIO; wersja 2.0 z 15.01.2013) w części dotyczącej wprowadzania danych nauczycieli („Moduł nauczyciela”), w trakcie korzystania z operacji „Rejestracja nauczyciela” żąda wprowadzenia informacji zwanych tu „danymi identyfikacyjnymi”. Pojawiają się tam dodatkowo dwa pola oznaczone wspólnym mianem „Decyzja nauczyciela”. Jedno z pól oznaczone jest nazwą „Zgoda na pozyskanie”, drugie – „Zgoda na przechowywanie”. Rodzą się tu, dla obecnie gromadzących dane, różne pytania (ostatnio sporo takich pytań do mnie przysłano). W pliku załączonym poniżej (oznaczonym nazwą "Aplikacja nowego SIO - zgoda na przekazanie i przechowanie") próbuję udzielić potrzebnych odpowiedzi.
Plik został dołączony w formacie PDF. Aby pobrać ten plik należy skorzystać z przycisku (grot strzałki) widocznego po prawej stronie tego wiersza poniżej , w którym widoczna jest nazwa pliku.

21.03.2012
05 lipca 2011 (Dz. U. z 2011 r., Nr 139, poz. 814) została ogłoszona nowa ustawa o systemie informacji oświatowej (SIO). Ustawa zmienia strukturę, organizację oraz zasady działania SIO: dominującą czynnością stanie się konieczność gromadzenia danych jednostkowych, z czym wiążą się dodatkowe działania organizacyjne dotyczące bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych.

Szkolenia prowadzę według następujących programów: