Leon Mrzygłocki - archiwumWarszawa dnia 26.X.1989r.

mgr Leon Mrzygłocki

ul .Lwowska 2a.m35

00-658 Warszawa

 

Szanowni Państwo

Drodzy Koleżanki i Koledzy.

Nakładem "PAXU" w Warszawie, została wydana książki Romana Dmowskiego* pod tytułem "Polityka Polska i Odbudowanie Państwa". Cena tego dwutomo­wego dzieła, wynosi 50 centów. Doceniacie Państwo wartość tego Dzieła. Jest to cenny materiał szkoleniowy z dziedziny historyczno-politycznej, dla młodzieży od Szkół Podstawowych, do Wyższych Uczelni. Dotychczas rozprowadziłem 2.500 kompletów w wydaniu podziemnym i z pierwszego na­kładu Paxu, wśród Kleryków z 40/ czterdziestu/Seminariów, diecezjalnych i zakonnych. Bardzo pilną i na czasie jest sprawę, zafundowanie w każdym z tych Seminariów,100/stu Klerykom, tej bogatej literatury politycznej. W związku z tym zwracam się do Moich Przyjaciół Koleżanek Kolegów – o złożenie zbożnej daniny w wysokości 50 dolarów, co pokryje koszt 100 kompletów. Zainteresowanie i zapotrzebowanie na Dzieła Dmowskiego jest ogromne. Muszę wyrazić podziękowanie Instytutowi Romana lwowskiego w Nowym Jorki; za ofiarowanie zbiorowych Dzieł Romana Dmowskiego, w ilości 100 kompletów. Zostały one dostarczone przeważnie do Bibliotek Seminaryjnych, niektórym Ojcom Duchowym- Wychowawcom i Biskupom »Podkreślić muszę bardzo dużą po­moc ze strony Pana Dyrektora "Veritas-u" Wojciecha Dłużewskiego w Londy­nie i Zespołu Przyjaciół Harcerstwa, w Londynie, w formie cennych wydaw­nictw Księży Poradowskiego i 0.Warszawskiego i innych.

 Nade wszystko trzeba mieć na uwadze udział naszego Duchowieństwa Katolickiego a szczególnie Kleryków przy reaktywowaniu Ruchu Narodowego - Stronnictwa Narodowego.

 

Comments