นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
สื่อการสอนเรื่องกำหนดการเชิงเส้น(สำหรับศึกษาด้วยตนเอง)  27 พ.ค. 2557 21:31 Yoddoypp Ppyoddoy
Ċ
ดู
ข้อสอบออนไลน์ O - NET ม.3  27 พ.ค. 2557 21:28 Yoddoypp Ppyoddoy
Ċ
ดู
ข้อสอบ O - NET ออนไลน์ ม.3  27 พ.ค. 2557 21:35 Yoddoypp Ppyoddoy
ċ

ดู
สื่อการสอนเรื่องทฤษฎีกราฟ (สำหรับศึกษาด้วยตนเอง)  27 พ.ค. 2557 21:27 Yoddoypp Ppyoddoy
ć
ดู ดาวน์โหลด
สื่อการสอนเรื่องเวคเตอร์3มิติ(สำหรับศึกษาด้วยตนเอง)  3512 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 มิ.ย. 2557 22:32 Yoddoypp Ppyoddoy