หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ครูยอดดอย

 • เปิดตัวห้อง E - CLassroom ครูวิทธวัช  พลอาวุธ  เปิดตัวห้อง E - CLassroom เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้ ผ่านโปรแกรม Google Appication โดยในเพจ https://sites.google.com/site ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2557 00:02 โดย Yoddoypp Ppyoddoy
 • อบรมบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอน V - V เมื่อระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 กลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผล ได้จัดอบรมบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อจัดการเรียนการสอน ให ...
  ส่ง 27 พ.ค. 2557 23:26 โดย Yoddoypp Ppyoddoy
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดสื่อครูยอดดอย

 • vector3D.pptx   3512กิโลไบต์ - 22 มิ.ย. 2557 22:32 โดย Yoddoypp Ppyoddoy (เวอร์ชัน 1)
  ‎สื่อการสอนเรื่องเวคเตอร์3มิติ(สำหรับศึกษาด้วยตนเอง)‎
 • คณิต6.pdf   0กิโลไบต์ - 27 พ.ค. 2557 21:35 โดย Yoddoypp Ppyoddoy (เวอร์ชัน 1)
  ‎ข้อสอบ O - NET ออนไลน์ ม.3‎
 • กำหนดการเชิงเส้น.ppt   0กิโลไบต์ - 27 พ.ค. 2557 21:31 โดย Yoddoypp Ppyoddoy (เวอร์ชัน 1)
  ‎สื่อการสอนเรื่องกำหนดการเชิงเส้น(สำหรับศึกษาด้วยตนเอง)‎
 • คณิต3.pdf   0กิโลไบต์ - 27 พ.ค. 2557 21:28 โดย Yoddoypp Ppyoddoy (เวอร์ชัน 1)
  ‎ข้อสอบออนไลน์ O - NET ม.3‎
 • Graph.ppt   0กิโลไบต์ - 27 พ.ค. 2557 21:27 โดย Yoddoypp Ppyoddoy (เวอร์ชัน 1)
  ‎สื่อการสอนเรื่องทฤษฎีกราฟ (สำหรับศึกษาด้วยตนเอง)‎
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลด
Comments