พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น


การเกิดอารมณ์ทางเพศ

การที่คนเราเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมานั้นก็ด้วยสาเหตุ  2 ประการ คือ


1.  เกิดจากระดับของฮอร์โมนในร่างกาย 

     วัยรุ่นชายและหญิงมีการสร้างฮอร์โมนเพศซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ  ดังนี้
         1)  ฮอร์โมนเพศของเพศชาย
         2)  ฮอร์โมนเพศของเพศหญิง

                 ฮอร์โมนเพศของเพศชาย 

       เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นกลุ่มเซลล์เนื้อเยื่อของลูกอัณฑะนอกจากจะผลิตเซลล์เพศชาย หรือ อสุจิ(Sperm) แล้วยังผลิตฮอร์โมนเพศออกมาด้วย ที่

สำคัญ คือ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน  (Testosterone)  ซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้ จะส่งผลให้วัยรุ่นเพศชายมีลักษณะความเป็นชาย ที่เห็นได้อย่าง

ชัดเจนมากขึ้น ได้แก่ ทำให้มีเสียงห้าว มีขนตามตัว รักแร้ และ อวัยวะเพศ เริ่มมีการฝันเปียก และ เกิดอารมณ์ทางเพศ   


                ฮอร์โมนเพศของเพศหญิง

       ในเพศหญิงรังไข่ถือว่าเป็นต่อมเพศจะผลิตฮอร์โมนสำคัญที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศของเพศหญิงออกมา     ที่สำคัญคือ     ฮอร์โมนเอสโตรเจน 

(Estrogen)    ฮอร์โมนชนิดนี้   จะกระตุ้นให้เริ่มมีประจำเดือน  และรังไข่ผลิตไข่       รูปร่างมีสัดส่วน มีหน้าอก    เอวคอด  สะโพกผาย ผิวพรรณเปล่ง

ปลั่ง   แสดงว่าเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น    และเกิดอารมณ์ทางเพศ

       เมื่อผู้ชายหรือผู้หญิงมีความสนใจและชอบเพศตรงข้ามแล้ว        ฮอร์โมนเพศจะช่วยกระตุ้นทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศส่งผลให้เกิดความต้องการที่จะ

แสดงออกด้วยการเข้าไปตีสนิท     พูดคุยอยากอยู่ใกล้ชิด   และเมื่อเป็นแฟนกันก็จะแสดงออกมากขึ้น    ได้แก่การจับมือ  โอบไหล่ ถูกเนื้อต้องตัวกันมาก

ขึ้น  กอดจูบหรือถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์ 

2.เกิดจากสิ่งเร้าภายนอก      

สิ่งเร้าภายนอกเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ  ดังนี้
   1) การเห็นภาพ เป็นภาพที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศ เช่น  ภาพจากหนังสือ นิตยสาร ภาพจากวีดิโอ วีซีดี ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นประเภทสื่อลามก
   2) การได้กลิ่น กลิ่นหอมบางอย่างสามารถกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ 
   3) การอ่าน หรือ ฟัง การได้อ่านหรือฟังเรื่องที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศ อาจทำให้เกิดจินตนาการจนทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ 
   4) การคิด และ จินตนาการ เมื่อสมองว่างอาจคิดและจินตนาการในเรื่องที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศก็อาจทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ 
   5) การสัมผัสเพศตรงข้าม การได้ถูกเนื้อต้องตัวเพศตรงข้ามโดยเฉพาะคนที่เรารักหรืออาจมิใช่คนรักก็ได้ถ้าได้เกิดการสัมผัสกันก็มักจะทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ 
   6) การสัมผัสตนเอง ถ้าได้มีการสัมผัสจุดที่ไวต่อความรู้สึกทางเพศ เช่น บริเวณอวัยวะเพศก็จะทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ 
   7) การฝัน ในขณะนอนหลับถ้าฝันเกี่ยวกับเรื่องที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศก็จะทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นได้ ถ้าผู้ชายฝันอาจถึงจุดสุดยอดกลายเป็นฝันเปียกได้
   8) การเห็นสัดส่วนร่างกายของเพศตรงข้าม การแต่งกายที่ไม่รัดกุมเปิดบางส่วนให้เห็นเนื้อหนัง รัดรูปจนเห็นสัดส่วนชัดเจนหรือแต่งกายแบบที่ยั่วยุกิเลส ก็อาจทำให้ผู้ที่พบเห็นโดยเฉพาะผู้ชายเกิดอารมณ์ทางเพศได้
      

การจัดการกับอารมณ์ทางเพศ

1. การระงับอารมณ์ทางเพศ คือ การพยายามที่จะไม่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้น ปฏิบัติได้โดยหลีกเลี่ยงการดูสื่อ เช่น รูปภาพหรือภาพยนต์ ที่ยั่วยุกามรมณ์ ไม่ควรอยู่หรือเปิดโอกาสในการอยู่ใกล้เพศตรงข้ามในที่รโหฐานและลับตาคนอื่น  หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกต้องร่างกายของเพศตรงข้ามหลีกเลี่ยงในการอยู่ห้องมิดชิดคนเดียวเป็นเวลานานๆเนื่องจากจะทำให้เกิดความคิดฟุ้งซ่าน

   2.วิธีการระบายอารมณ์ทางเพศ  เราสามารถจัดการกับอารมณ์ทางเพศได้โดยการแปรเปลี่ยนพลังงานทางเพศให้อยู่ในรูปของกิจกรรมที่สร้างสรรค์ด้วยวิธีการระบายอารมณ์ทางเพศในรูปแบบต่างๆเช่น  พยายามหมั่นศึกษาเล่าเรียน  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมต่างๆการใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาต่างๆมีความสนใจในเรื่องศิลปะและดนตรีมีเวลาในการพักผ่อนและนันทนาการบ้างตามสมควร  ช่วยกิจกรรมในครอบครัวหากิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจทำเช่น การวาดภาพ การเลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ เป็นต้น

   3.การปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศ  เพื่อลดความรู้สึกทางเพศเราสามารถที่จะปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศได้ด้วยวิธีการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง(masturbation) โดยวัยรุ่นส่วนใหญ่มักจะปฏิบัติโดยใช้วิธีนี้ 

ที่มาของข้อมูล www.thaigoodview.com

Comments