1.3 ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์


วัน / เดือน / ปีตำแหน่ง / วิทยฐานะ สถานที่ รับเงินเดือน
  24 มีนาคม 2559ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 15800
 24 มีนาคม 2560ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 
    
    

Comments