1.1 ประวัติส่วนตัว


ชื่อ – นามสกุล   นายวิรุธ        ยังมีสุข    

สัญชาติ  ไทย     เชื้อชาติ  ไทย    ศาสนา   พุทธ  เกิดวันที่  14  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2518

ภูมิลำเนา  59/1 หมู่ 1 ตำบล จอมประทัด  อำเภอ วัดเพลง   จังหวัด ราชบุรี  70170

สถานภาพ  สมรส     มีบุตร  2 คน

ชื่อภรรยา  นางสาวศศิตา    อาจวงษ์  อาชีพ  รับราชการครู  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สพม. 2 กรุงเทพฯ

บุตร  ด.ญ.ฐิตาภา     ยังมีสุข     ด.ญ. รุจิภา       ยังมีสุข

บิดา       นายระยอง     ยังมีสุข   อาชีพ  เกษตรกรรม

มารดา    นางลัดดา      ยังมีสุข   อาชีพ  เกษตรกรรม

 

ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่    1325  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  เขตวัฒนา   กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์          

บ้าน   :     

มือถือ   :    086-386-5356

Email address:   y.wiruth@gmail.com   , wiruth@dlit.mtt.ac.thComments