หน้าแรก


ข่าวครูวีรสุดา

  • อบรมการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอน 27-29 กันยายน 2554 สมพ.27 จัดโครงการอบรมการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอน ในโครงการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยม ...
    ส่ง 29 ก.ย. 2554 01:15 โดย Weerasuda Duangkhamchan
  • เทียนพรรษาอุบลราชธานี วันเข้าพรรษา หรือ การเข้าพรรษา เป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ ซึ่งพุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาและตั้งใจปฏ ...
    ส่ง 28 ก.ย. 2554 23:37 โดย Weerasuda Duangkhamchan
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดใบความรู้ ใบงาน

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า download
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget