กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 มี.ค. 2561 23:04 Wasana Kasian แก้ไข เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานระบบสมองกล ระดับชาติ ปีการศึกษา2560
10 มี.ค. 2561 22:45 Wasana Kasian แก้ไข เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานระบบสมองกล ระดับชาติ ปีการศึกษา2560
24 ต.ค. 2560 23:37 Wasana Kasian แก้ไข แบบทดสอบ
24 ต.ค. 2560 23:36 Wasana Kasian แก้ไข แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4 ซอฟต์แวร์
24 ต.ค. 2560 23:36 Wasana Kasian สร้าง แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4 ซอฟต์แวร์
24 ต.ค. 2560 23:33 Wasana Kasian แก้ไข แบบทดสอบ
24 ต.ค. 2560 23:31 Wasana Kasian แก้ไข แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3
24 ต.ค. 2560 23:30 Wasana Kasian สร้าง แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3
12 ต.ค. 2560 06:46 Wasana Kasian แนบ 17199039_355088378218416_785931677_n.jpg กับ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ1 ชั้น ม.1
7 ต.ค. 2560 04:46 Wasana Kasian แก้ไข หน้าแรก
7 ต.ค. 2560 04:40 Wasana Kasian แก้ไข หน้าแรก
7 ต.ค. 2560 03:17 Wasana Kasian แนบ 21622136_446313792429207_559131826_n.jpg กับ หน้าแรก
7 ต.ค. 2560 03:14 Wasana Kasian แก้ไข ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
7 ต.ค. 2560 03:08 Wasana Kasian แก้ไข ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
7 ต.ค. 2560 03:08 Wasana Kasian แนบ 21744730_446339949093258_955888957_n.jpg กับ ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
7 ต.ค. 2560 03:04 Wasana Kasian แนบ สรุปผลงานการแข่งขันปีการศึกษา-2559-2560.docx กับ ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
7 ต.ค. 2560 03:04 Wasana Kasian นำออกไฟล์แนบ ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2556.pdf จาก ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
7 ต.ค. 2560 03:03 Wasana Kasian นำออกไฟล์แนบ ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2555.pdf จาก ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
7 ต.ค. 2560 02:47 Wasana Kasian แก้ไข แบบทดสอบ
7 ต.ค. 2560 02:45 Wasana Kasian แก้ไข วิชา กราฟิก1
7 ต.ค. 2560 02:43 Wasana Kasian แก้ไข แบบทดสอบหน่วยที่ 1 วิชากราฟิก
23 ก.ค. 2560 00:24 Wasana Kasian แก้ไข แนวข้อสอบ สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์
23 ก.ค. 2560 00:19 Wasana Kasian สร้าง แนวข้อสอบ สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์
7 มิ.ย. 2560 07:21 Wasana Kasian แก้ไข วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ1 ชั้น ม.1
7 มิ.ย. 2560 07:19 Wasana Kasian แก้ไข วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ1 ชั้น ม.1

เก่ากว่า | ใหม่กว่า