กำหนด เปิดภาคเรียนที่ 1/2560  
8 พ.ค.60  ครูและบุคลากรทางการศึกษาลงเวลาปฏิบัติราชการ 
9 พ.ค.60  ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1,ม.4  ม.2,3,5,6 รับตารางเรียน
11 พ.ค. 60  เริ่มเรียนข่าวครูวาสนา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ไฟล์ล่าสุด

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า download