สวัสดีวันเสาร์...ณ ดินแดนขั้วโลก

น้ำแข็งขั้วโลก

น้ำแข็งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ละลายมากเป็นปรากฎการณ์แม้แต่ในฤดูหนาว
โลกร้อน … ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังคงปฏิเสธวิกฤตที่กำลังคุกคามเราอย่างเงียบงันอยู่ในขณะนี้ แต่หลักฐานที่ดีอีกชิ้นหนึ่งถึงวิกฤตโลกร้อนที่รุนแรงขึ้นทุกปี คือ ปริมาณน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ที่ลงน้อยลงเป็นสถิติใหม่ทุกปี ที่ผ่านมาเราอาจจะพูดถึงปริมาณน้ำแข็งที่ละลายมากเป็นปรากฎการณ์ในช่วงฤดูร้อน แต่ในช่วงฤดูหนาวจะเป็นช่วงเดียวที่น้ำแข็งขั้วโลกจะสามารถฟื้นตัวคืนกลับมาได้ แต่แล้วในปี 2558 นี้ สถิติใหม่ที่น่ากลัวออกมาว่า น้ำแข็งขั้วโลกเหนือและใต้เหลือปริมาณน้อยที่สุดในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่บันทึกสถิติมา 35 ปี

หมีขั้วโลก
เจ้าหน้าที่ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีออกรายงานฉบับหนึ่งโดยระบุว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้น้ำแข็งมีแนวโน้มละลายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทำให้อัตราการตกลูกของหมีขั้วโลก (polar bear) หรือหมีขาวที่อาศัยอยู่ในบรเิวณอ่าวอัดสัน (Hudson Bay)ประเทศแคนาดากำลังลดลงเรื่อย ๆ

ชาวเอสกิโม
ชาวเอสกิโมมักตั้งถิ่นฐานโดยอยู่อาศัยกันเป็นกลุ่มโอกาสในการดำรงชีพขึ้นอยู่กับการตั้งถิ่นฐาน ในกรีนแลนด์ชาวเอสกิโมจะสร้างบ้านจากหิน ซึ่งมีความคงทน แข็งแรง
ในฤดูหนาวชาวเอสกิโมมักรวมตัวอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ส่วนในฤดูร้อนก็จะรวมตัวกันน้อยลง กล่าวคือ (แยกกันอยู่เป็นครอบครัว) ชาวเอสกิโมจะไม่อาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านซึ่งเป็นที่พักอาศัยถาวร แต่จะอาศัยอยู่ในเต้นท์หนังสัตว์ในบริเวณที่สามารถตกปลา ล่าสัตว์ เก็บพืช นก ไข่ ได้มากที่สุด เพื่อสะสมอาหารไว้รับประทานในฤดูหนาว

ประกาศล่าสุด

  • ดาวดวงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาประกาศว่าพบดาวเคราะห์ดวงใหม่นอกระบบสุริยะซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับโลกมาก และคาดว่าดาวดวงนี้อาจมีของเหลวอย่างน้ำ3 แต่ป ...
    ส่ง 25 ก.ค. 2558 20:32 โดย สุปราณี สนองค์
  • วิกฤติน้ำปี 58! อีสานตอนกลางฝนตกต่อเนื่อง เขื่อนอุบลรัตน์น้ำเพิ่ม-ลำปางไร้ปัญหา     สัญญาณที่ดี!! อีสานตอนกลางฝนตกต่อเนื่อง น้ำไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ เฉลี่ยวันละ 3-4 ล้าน ลบ.ม. เกษตรกรพื้นที่ชลประทานยิ้มร่า รอรับน้ำระบายวันละ ...
    ส่ง 25 ก.ค. 2558 19:30 โดย สุปราณี สนองค์
  • ภาวะโลกร้อน หวั่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ละลาย ทำชาวโลก 500 ล้านชีวิตไร้ที่อยู่ ภาวะโลกร้อนข่าวภาวะโลกร้อน ธารน้ำแข็งละลายที่กรีนแลนด์ ภาวะโลกร้อนน้ำแข็งละลายที่กรีนแลนด์-ภูเขาหิมาลัยละลายหมด สาเหตุภาวะโลกร้อน สาเหตุภาวะโลกร้อน นักสิ่งแวดล้อมห ...
    ส่ง 25 ก.ค. 2558 02:21 โดย สุปราณี สนองค์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »