ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เรียนคอมเพลินเพลินกับครูตูน
และยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกคน


 

คนยุคใหม่ ครูยุคใหม่ นักเรียนยุคใหม่ จะต้องรู้จักใช้เทคโนโลยี ในการศึกษาความรู้ การสืบค้นข้อมูล ข่าวสารต่างๆ มีคำกล่าวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ไว้ว่า
"ไม่มีเทคโนโลยีใดที่แทนครูได้ทั้งหมด แต่ว่าครูที่ไม่รู้จักใช้เทคโนโลยี
 จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี "

ซึ่งหมายถึงครูยุคใหม่จะแทนที่ครูยุคเก่า ที่ไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน......
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ต่างๆนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับครู และนักเรียน ที่มีความสนใจในการเรียนรู้....
และนำไปใช้ต่อไป

ประกาศประชาสัมพธ์

  • ประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีฯเพื่อการเรียนรู้ : Google Sites กาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ร่วมกับโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัด ประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Sites สำหรับคุณครูโรงเรียนสังกัด สพม.๘ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่  ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อพัฒนาคุณครูให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน คุณครูและศึกษานิเทศก์  สำหรับผู้เข้าประชุมครั้งนี้ ได้แก่ คุณครูจากโรงเรียนสังกัด สพม.๘ จ ...
    ส่ง 1 ส.ค. 2556 20:13 โดย pisit suppawittanyatorn
  • การนำเสนอผลงาน / นวัตกรรมที่เป็นเลิศ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ ภาคกลาง              ตามที่ได้ประกาศผลการคัดเลือก ผลงาน / นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices Lab School Symposium 2013) ประเภทครู / บุคลากร และประเภทนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ แล้วนั้น ขณะนี้ ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานโรงเรียนในฝัน สพม.๘ ได้สรุปตารางการนำเสนอผลงาน สำหรับครู / บุคลากร และนักเรียน ในสังกัด สพม.๘ ซึ่งจะต้องนำเสนอผลงานในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ตารางการนำเสนอผลงาน / นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Labschool Symposium 2013) ประเภทครู /บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘        วันพุธท ...
    ส่ง 1 ส.ค. 2556 19:37 โดย pisit suppawittanyatorn
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »