โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

หลักการใช้ภาษาไทย

  เสียงในภาษาไทย

   กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

   รสในวรรณคดีไทย

    การเขียนจดหมาย

     ประโยคและการแต่งประโยค

      ทำนองเสนาะและบทร้อยแก้ว

      การเขียนรายงานและโครงการ

       การใช้พจนานุกรม

        คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

        ภาษาไทยของเรา

        สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย

         การสร้างคำ

          คำสุภาพและคำราชาศัพท์

           ระดับภาษา

            หลักการใช้ภาษาไทย

             แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

             นิทานพื้นบ้าน

              ประเพณี 12 เดือน

               ผญาอีสาน

                สุภาษิต

                 ภูมิวิลาสินี

                 วิเคราะห์วรรณคดีไทย

                 ความรู้เรื่องอิศรญาณภาษิต

                 ประวัตินางในวรรณคดีไทย

                 ตัวละครหลักในเรื่องรามเกียรติ์

                 ดอกไม้ในวรรณคดี

                 ขุนช้างขุนแผน

                 นางแก้วคู้บารมี

                 นางแก้วในพระไตรปิฎก

                 รำสี่ภาค

                 วสันตดิลกฉันท์๑๔

                 ลคร

                 ลิลิตตะเลงพ่าย

                 วรรณกรรม

                 วรรณกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

                  การเขียนเรื่องเล่า

                  การเขียนเรื่องเล่า


                  Comments