รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก

โพสต์11 ก.ย. 2554 03:31โดยเฉลิม โนนกลาง   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2554 02:41 ]

ผู้แต่ง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ลักษณะคำประพันธ์ กลอนบทละคร
จุดประสงค์ในการแต่ง เพื่อใช้เล่นละครใน และใช้เป็นบทปลุกใจประชาชนให้กล้าหาญ สอนศีลธรรมแก่ประชาชน
ที่มาของเรื่อง บทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกข้อคิดที่ได้รับ 
    ๑. อำนาจตกอยู่ในมือของคนที่ลืมตัว จะเกิดผลร้ายตามมาได้
    ๒. เมื่อคนมีอำนาจ จะตัดสินใจด้วยความรู้สึกก้าวร้าวรุนแรงได้ง่ายเมื่อคิดว่าถูกรังแก
    ๓. คนเราควรใช้อำนาจเพียงเพื่อป้องกันตัวไม่ให้รับพิบัติเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อทำลายผู้อื่นเพื่อแก้แค้น
    ๔. ความหลงอำนาจเป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้อยู่ร่วมในสังคมต้องได้รับความเดือดร้อน
    ๕. วรรณคดีเป็นบทวิจารณ์ชีวิตที่ทำให้คนเราเข้าใจชีวิตของเพื่อนมนุษย์ได้อีกทางหนึ่ง

รามเกียรติ์


รามเกียรติ์ ตอน ๒(ต่อ)


การอ่านออกเสียงร้อยกรองกลอนบทละคร เรื่อง รามเกียรติ์

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

 เนื้อเรื่องโดยย่อ
 คำศัพท์
 แบบทดสอบหลังเรียน


ตัวละครสำคัญ ตอนนารายณ์ปราบนนทก 

        พระอิศวร เป็นเทพเจ้าสำคัญองค์หนึ่ง มีพระกายสีขาว แต่พระศอมีสีนิลเพราะเคยดื่มยาพิษ มีพระเนตรถึง 3 ดวง ดวงที่สามอยู่กลางพระนลาฏ ซึ่งตามปกติจะหลับอยู่เนื่องจากดวงที่ 3 นี้ มีอานุภาพร้ายแรงมาก หากลืมขึ้นเมื่อใดจะเผาผลาญทุกอย่างให้มอดไหม้ได้ และยังมีพระจันทร์ครึ่งซีกอยู่เหนือตาที่สาม อาวุธประจำพระองค์คือ ตรีศูล ธนู คทา บางทีถือบ่วงบาศ บัณเฑาะว์ และสังข์ พาหนะประจำพระองค์ คือ โคอุสุภราช มีพระอุมาเป็นพระมเหสี ทั้งสองพระองค์ประทับอยู่ในวิมาน ณ เขาไกรลาส

        พระอิศวรมีพระนามเรียกต่างๆ เช่น มเหศวร พระตรีศุลี พระศุลี พระศิวะ พระ
อิศรา พระสยมภู เจ้าภพไตร เจ้าสามภพ เจ้าจอมไกรลาส พระทรงโคอาสน์ พระทรงโคเผือก เจ้าจอมผาเผือก พระตรีเนตร พระอิศโรโมลี เป็นต้น

        พระนารายณ์ เป็นเทพเจ้าฝ่ายปราบปราม มีพระกายสีดอกตะแบก (สีม่วง) และมี
4 กรอาวุธประจำพระองค์คือ ตรี คทา จักร สังข์ บางครั้งถือธนูและพระขรรค์ พาหนะประจำพระองค์คือครุฑ ที่สถิตของพระนารายณ์เรียกว่า ไวกูณฐ์ อยู่ในเกษียรสมุทร (ทะเลน้ำนม) และประทับบนบัลลังค์นาคชื่อพระยาอนันตนาคราช พระมเหสีคือพระลักษมี พระนารายณ์นั้นจะอวตารปราบยุคเข็ญอยู่เป็นนิจ เช่น อวตารเป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์

        พระนารายณ์มีพระนามเรียกต่างๆ กัน เช่น พระสี่กร ศรีสังข์กร พระกฤษณะ
จตุรภุช จตุรหันถ์ วิษณุ ไกรสพ วาสุเทพ หริ พระทรงสังข์ พระธราธร พระสังขกร เป็นต้น

        นนทก เป็นยักษ์ที่ทำหน้าที่ล้างเท้าเทวดาอยู่ที่เชิงบันไดเขาไกรลาส ถูกเหล่าเทวดากลั่นแกล้งลูบหัว ตบหัวบ้าง ถนอมผมบ้าง จนหัวล้าน นนทกมีความโกรธแค้นมาก จึงเข้าเฝ้าพระอิศวรทูลขอพรให้มีนิ้วเป็นเพชร สามารถชี้ให้ผู้ใดตายก็ได้ จากนั้นนนทกก็ใช้นิ้วเพชรชี้เทวดาจนตายเกลื่อน พระนารายณ์จึงต้องไปปราบนนทก

Comments