ดาวโหลดเอกสาร/ใบงาน/ใบความรู้/หลักฐานการเรียนรู้

 • แบบเขียนรายงานโครงงานอย่างง่าย.docx   13กิโลไบต์ - 20 ก.พ. 2556 04:46 โดย เฉลิม โนนกลาง (เวอร์ชัน 1)
 • 2542.7z   11631กิโลไบต์ - 28 ม.ค. 2556 06:10 โดย เฉลิม โนนกลาง (เวอร์ชัน 1)
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า ดาวโหลดเอกสาร

หลากหลายกิจกรรมสำคัญที่ผู้เรียน

 • เสียงกระซิบจากต้นไม้ กิจกรรมเสียงกระซิบจากต้นไม้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และยังเป็นส่วนกนึ่งของการส่งเสริมการอ่าน การศึกษาค้นคว้า การใช้พจนานุกรมอีกด้วย  นักเรียนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาสช่วยกันดำเนินการทำบัตรคำ ติดบัตรคำตามต้นไม้ต่าง ๆ บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่าน ได้สังเกต จดจำคำที่มักเขียนผิด ซึ่งพบมากในชีวิตประจำวัน
  ส่ง 4 ม.ค. 2556 06:18 โดย เฉลิม โนนกลาง
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

 • พัฒนางานห้องสมุด E-Library ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการพัฒนางานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส  เพื่อให้สามารถให้บริการแก่นักเรียนคณะครู ผู้บริหาร บุคลากรของโรงเรียนรวมถึงศิษย์เก่าและผู้ปกครอง ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2556 06:44 โดย เฉลิม โนนกลาง
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสารประกวดทักษะภาษาไทย

 • ประกวดเขียนจดหมาย บริษัทไปรษณีย์ไทยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ชวนเยาวชนไทยอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ส่งผลงานประกวดเขียนจดหมายเยาวชนระหว่างประเทศ  ชิงทุนการศึกษารายละเอียดตามเอกสารข้างล่าง
  ส่ง 4 ม.ค. 2556 19:50 โดย เฉลิม โนนกลาง
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความภาษาไทยกับครูไทยครูเฉลิม

 • หนังสือแบบเรียนเก่าใครเล่าว่าไม่ดี หลายคนคงจำหนังสือแบบเรียนในสมัยที่เรา ๆ ท่าน ๆ เคยได้อ่านเขียนจนทำให้สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าทำให้เราอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่องเขียนคล่อง แน่นอนคร ...
  ส่ง 5 ก.ย. 2554 06:45 โดย เฉลิม โนนกลาง
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »