ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณจัดสรร 1,500,000.00 บาท


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5295 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 ต.ค. 2561 00:16 kruteng วก.เกษตรวิสัย
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  673 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 ต.ค. 2561 00:16 kruteng วก.เกษตรวิสัย
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3591 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 ต.ค. 2561 00:16 kruteng วก.เกษตรวิสัย
Comments