ร่างประกาศ การประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณจัดสรร 1,000,000.00 บาท (ครั้งที่ 2)


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  121 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 25 ต.ค. 2561 00:28 kruteng วก.เกษตรวิสัย
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  100 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 25 ต.ค. 2561 00:28 kruteng วก.เกษตรวิสัย
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  140 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 25 ต.ค. 2561 00:28 kruteng วก.เกษตรวิสัย
Comments