ร่างประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณจัดสรร 28,698,400 บาท


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  40 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ก.ย. 2561 02:37 kruteng วก.เกษตรวิสัย
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  159 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ก.ย. 2561 02:38 kruteng วก.เกษตรวิสัย
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  54 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ก.ย. 2561 02:38 kruteng วก.เกษตรวิสัย
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  59 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ก.ย. 2561 02:38 kruteng วก.เกษตรวิสัย
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  162 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ก.ย. 2561 02:38 kruteng วก.เกษตรวิสัย
Comments