ประวัติการทำงาน

วัน-เดือน-ปีตำแหน่ง/วิทยฐานะ สถานศึกษา
 23 กันยายน 2550ครูจ้างโรงเรียนไทยอิโตะเทคโนโลยีพัทยา
12 พฤษภาคม 2552 SA Toyota โตโยต้า สุพรรณบุรี
1 ตุลาคม 2537อาจารย์ 2วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
1 กันยายน 2549ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
 28 มีนาคม 2551 ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
Comments