การพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเอง

1.  เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมต่าง ๆ ดังนี้
วัน-เดือน-ปีชื่อโครงการ สถานที่
12 ตุลาคม 2561การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ วิทยาลัยคุณธรรมห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
5-9 มีนาคม 2561การอบรมเชิงปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
สำหรับควบคุมและขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
อ.เมือง  จ.สงขลา  

2. ค้นคว้าความรู้จากเว็บไซด์ให้ความรู้ต่าง ๆ ดังนี้
วัน-เดือน-ปีชื่อเว็บไซด์ ประกอบวิชา
19 พฤศจิกายน 2559เทคนิคการใช้งานวินโดวส์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
20 มกราคม 2560เทคนิคการใช้งานไมโครซอฟต์ออฟฟิตคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  

3. ค้นหาความรู้จาก YouTube ต่าง ๆ ดังนี้
วัน-เดือน-ปีชื่อ YouTube ประกอบวิชา
12 มีนาคม 2559สอนการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา Cการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  


Comments