หน้าแรก


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Google Site ครูแต๋ม (กาญจนา กวงแหวน) -  Site ที่สร้างขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ามาได้เรียนรู้ ศึกษาหาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลประวัติส่วนตัว รวบรวมผลงาน และอื่นๆ ค่ะ :)

Comments