หน้าแรก


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Google Site ครูแต๋ม (กาญจนา กวงแหวน) -  Site ที่สร้างขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ามาได้เรียนรู้ ศึกษาหาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลประวัติส่วนตัว รวบรวมผลงาน และอื่นๆ ค่ะ :)

เว็บไซค์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน


ใบงานของ นักเรียน ปี 2 (22/2/2562)


ส่งงานทาง ข้อความเฟส หรือ tamkanjana@gmail.com ก่อนวันที่ 29/5/2562 นะคะ

ą
room.jpg
(164k)
Kanjana Tam,
4 ก.พ. 2562 20:39
ą
Kanjana Tam,
4 ก.พ. 2562 20:39
ą
Kanjana Tam,
4 ก.พ. 2562 20:39
ą
Kanjana Tam,
4 ก.พ. 2562 20:40
Comments