รวมเว็บสำหรับตกแต่งรูปภาพ

 http://photofunia.com/categories/all_effects

http://www.enjoypic.com/faces.php

https://sites.google.com/site/krusuriyapongweb/tarang-sxb-phakh-reiyn-thi-2-pi-kar-suksa-2553

http://www.imagechef.com/th/c/88hg/Photo-Frames

http://www.loonapix.com/

http://www.enjoypic.com/animations.php

http://www.enjoypic.com/effects.php

http://www.loonapix.com/facer/page1/

http://www.loonapix.com/facer/350-bodybuilder/

http://www.loonapix.com/trimmer/111-clouds_3/

 http://www.photofacefun.com/?section_id=&sort=&p=26

เปเล่

http://www.photofacefun.com/?section_id=&sort=&p=28

เมสซี่

http://www.photofacefun.com/?section_id=&sort=&p=33

http://www.photofacefun.com/?section_id=&sort=&p=36

http://www.photofacefun.com/?section_id=&sort=&p=40

http://www.photofacefun.com/?section_id=&sort=&p=43

http://www.photofacefun.com/?section_id=&sort=&p=43

http://www.photofacefun.com/?section_id=&sort=&p=47

http://www.photofacefun.com/?section_id=&sort=&p=54

http://www.photofacefun.com/?section_id=&sort=&p=60

เฟรมต่างๆ

http://www.photofacefun.com/photoframes/

http://www.photofacefun.com/

http://www.photofacefun.com/?section_id=new&sort=&p=2

ตัดแต่งใส่สีรูปภาพ

http://www.photofacefun.com/?c=photoeditor&a=aviary&id=175245555

ใบหน้า

http://www.photofacefun.com/?section_id=23

https://picjoke.net/en/

https://picjoke.net/en/tag/Football/page/25