เนื้อเพลง เพลงลูกเสือ

เพลงสดุดีลูกเสือ

ข้าลูกเสือ    เชื้อไทย    ใจเคารพ     ขอน้อมนพ    บาทบงส์    พระทรงศรี
พระบาท               มงกุฏเกล้า จอมเมาลี   ทรงปราณี     ก่อเกื้อ       ลูกเสือมา
ทรงอุตสาห์          อบรม          บ่มนิสัย     ให้มีใจ           รักชาติ       ศาสนา
ทรงสั่งสอน          สรรพกิจ      วิทยา        เป็นอาภา       ผ่องพุทธ    วุฒิไกร
ดั่งดวงจัน...           ทราทิตย์      ประสิทธิ์แสง      กระจ่างแจ้ง แจ่มภพ สบสมัย
พระคุณนี้             จะสถิต         สนิทใน      ดวงหทัย       ทวยราษฎร ไม่คลาด...เอย

 

เพลงลูกเสือรำลึก

วชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าประชา            ก่อกำเนินลูกเสือมาข้าเลื่อมใส
พวกเราลูกเสือเชื้อชาติไทย                       เทอดเกียรติพระองค์ไว้ด้วยภักดี
ลูกเสือรำลึกนึกพระคุณเทอดบูชา            ปฏิญาณรักกษัตริย์ ชาติ ศาสน์ศรี
มาเถิดลูกเสือสร้างความดี                         เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทย     ดั่งใจปอง

 

เพลงลูกเสือธีรราช

เหล่าลูกเสือของธีรราช                        ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธ์
สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น               พวกเราจะรักร่วมกันจะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล
มีจรรยา รักษาชื่อ                                  สร้างเกียรติระบือเลื่องลือต่อไปช้านาน
ร่าเริงแจ่มใสใฝ่ใจรักให้ยืนนาน            พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือไทย

 

เพลงสดุดีมหาราชา

ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล               มิ่งขวัญปวงชนประชาชาติไทย

มหาราชขัติยภูวไนย                                ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา

ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี                  คู่บุญบารมีจักรีเกริกฟ้า

องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชา          ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี

อ้าองค์พระสยมบรมราชันย์ขวัญหล้า       เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี

ผองข้าพระพุทธเจ้าน้อมเกล้าขออัญชุลี     สดุดีมหาราชา    สดุดีมหาราชินี

 

เพลงชาติไทย

ประเทศไทย  รวมเลือดเนื้อ  ชาติเชื้อไทย

เป็นประชารัฐ  ไผทของไทยทุกส่วน

อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล

ด้วยไทยล้วนหมาย  รักสามัคคี

ไทยนี้รักสงบ  แต่ถึงรบไม่ขลาด

เอกราช  จะไม่ให้ใครข่มขี่

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี

เถลิงประเทศชาติไทยทวี  มีชัยชโย

 

                      เพลงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

เพลงอยุธยารำลึก

อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน               จิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กันฟัง

อยุธยาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดังเมืองทอง       ของพี่น้องเผ่าพงศ์ไทย

เดี๋ยวนี้สิเป็นเมืองเก่า                              ชาวไทยแสนเศร้าถูกข้าศึกรุกราน

ชาวไทยทุกคนหัวใจร้าวราน                  ข้าศึกเผาผลาญแหลกรานวอดวาย

เราชนชั้นหลังฟังแล้วเศร้าใจ                  อนุสรณ์เตือนให้ชาวไทยจำมั่น

สมัครสมานร่วมใจกันสามัคคี                คงจะไม่มีใครกล้าราวีชาติไทย

 

เพลงศึกบางระจัน

ศึกบางยอมอุทิศคราชาติอับปาง                    เลือดไทยต้องมาไหลหลั่งทาทั่วผืนแผ่นดินทอง

ไทยคงเป็นระจันจำให้มั่นพี่น้องชาติไทย      เกียรติประวัติสร้างไว้แด่ชนชาติไทยรุ่นหลัง

แม้ชีวิตไทยมิใช่ชาติเป็นเชลย                       ไทยมิเคยถอยร่นชนชาติศัตรู

บางระจันแม้สิ้นอาวุธจะสู้                              สองดาบฟาดฟันศัตรูสู้จนชีพตนมลาย

ตัวตายดีกว่าชาติตาย                                       เพียงเลือดหยาดสุดท้ายขอให้ไทยคงอยู่

เมืองทองของไทยมิใช่ศัตรู                              แม้ใครรุกรานต้องสู้เพื่อกู้แหลมถิ่นไทยงาม

 

เพลงสยามานุสติ

หากสยามยังอยู่ยั้ง    ยืนยง                 เราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วย

หากสยามพินาศลง                            ไทยอยู่ได้ฤา

เราก็เหมือนมอดม้วย                          หมด สิ้นสกุลไทย

ใครรานใครรุก ด้าว  แดนไทย           ไทยรบจนสุดใจ      ขาดดิ้น            

เสียเลือดเนื้อหลั่งไหล                         ยอมสละสิ้นแล

เสียชีพไป่เสียสิ้น  ชื่อ                          ก้องเกียรติงาม

 

 

เพลงรักกันไว้เถิด

* สร้อย      รักกันไว้เถิด                  เราเกิดร่วมแดนไทย

                  จะเกิดภาคไหนไหน      ก็ไทยด้วยกัน

                  เชื้อสายประเพณี            ไม่มีขีดกั้น

                  เกิดใต้ธงไทยนั้น            ปวงชนทุกคนคือไทย

1.    ท้องถิ่นแหลมทองเหมือนท้องของแม่     เกิดถิ่นเดียวกันแท้เหมือนแม่เดียวกันใช่ไหม ยามฉันมองตาคุณอบอุ่นดวงใจ    เห็นสายเลือดไทยในสายตาบอกสายสัมพันธ์    *

2.  ทะเลแสนงามในน้ำมีปลา         พืชพรรณดื่นดาษตาไร่นารวงทองไสว

สินทรัพย์มีเกลื่อนกล่นบรรพชนให้ไว้   เราลูกหลานไทยจงพร้อมใจรักษาให้มั่น      *สร้อย

3.    แหลมทองโสภาด้วยบารมี         ปกเกล้าเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นศรีผ่องใส

ใครคิดบังอาจหมิ่นถิ่นทององค์ไท้     เราพร้อมพลีกายป้องถิ่นไทยและองค์ราชันย์   * 

 

เพลงเราคือพี่น้อง

เราคือพี่น้อง  ลูกเสือเชื้อไทย           ดีใจ ที่เราได้มาเจอะกัน  มาพบกัน  (  ซ้ำ )

            รักเรามั่นตรึงจิต  เป็นนิมิตรดีเลิศ    ช่างประเสริฐแท้  รัก  ไม่เปลี่ยนแปร  ผูกใจสัมพันธ์

            เราลูกเสือไทย     (ซ้ำ )                     เราต่างร่วมใจสามัคคี    (ซ้ำ )

            เพื่อชาติไทยเรา  (ซ้ำ )                      จะได้รุ่งโรจน์สดสี   (ซ้ำ )

            ร่วมรักร่วมใจร่วมสามัคคี   มีไมตรี  เป็นมิตรที่ดีต่อกัน

            พระมงกุฎเกล้าท่านทรงประทาน  (ซ้ำ )

            หน้าที่ของเรานั้นบริการ     (ซ้ำ )                    

            พระมงกุฎเกล้าท่านทรงประทาน       หน้าที่ของเรานั้นบริการ

 

            เพลงมาร์ชลูกเสือ

ลูกเสือ    ลูกเสือ  ไว้ศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย       ลูกเสือๆ     ไว้ลายสิลูกเสือไทย

รักเกียรติรักวินัย แข็งแรงและอดทน       เราจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

  แม้ลำบากตรากตรำต้องทำให้สำเร็จ      ทำ  ทำ  ทำ  ข้าสัญญาว่าจะทำ

            เสียชีพอย่าเสียสัตย์รักชาติมั่นไว้             ดังนามอันเกรียงไกรพระมงกุฎทรงประทาน

 

            เพลงในหมู่ลูกเสือ

ในหมู่ลูกเสือ  เมื่อมาร่วมอยู่                   ต่างคนต่างรู้กันดีว่าหน้าที่ทุกอย่าง

ต้องช่วยกันทำ ทำไม่เว้นว่าง งานทุกอย่าง  งานทุกอย่าง  จะเสร็จโดยง่ายดาย

 

             เพลงสร้อยเพลง

ใครมาเป็นเจ้า เข้าครอง                    คงจะต้อง บังคับ ขับใส

เคี่ยวเข็ญเย็นค่ำ  กรำไป                   ตามวิสัย เชิงเช่น  ผู้เป็นนาย

เขาจะเห็น แก่หน้า ค่าชื่อ                  จะนับถือ พงศ์พันธ์  นั้นอย่าหม

 

           เพลงสามัคคีชุมนุม

* สร้อย    อันความกลมเกลียว        กันเป็นสายเดียวประเสริฐศรี

                ทุกสิ่งประสงค์จงใจ         จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี

1.              พวกเราเหล่ามาชุมนุม              ต่างภูมิใจรักสมัครสมาน   

ล้วนมิตรจิตชื่นบาน                          สราญเริงอยู่ทุกผู้ทุกนาม       *

 2.    กิจใด ธ ประสงค์มี                    ร่วมใจภักดีแด่พระจอมสยาม

พร้อมพรึบดังมือเดียวยาม                 ยากเย็นเห็นง่าย บ่หน่าย บ่วาง      *

  3.   ที่หนักก็จักเบาคลาย                 ที่อันตรายขจัดขัดขวาง

ฉลองพระ เดชบ่จาง                         กตเวทิคุณพระกรุณา             *

 4.    สามัคคีนี่แหละล้ำเลิศ               จักชูชาติเชิดพระศาสนา

สยามรัฐจักวัฒนา ปรากฏ                 เกียรติฟุ้งเฟื่องกระเดื่องแดนดิน    *

 

           เพลงตรงต่อเวลา

ตรงต่อเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลา            ตรง ตรง ตรงเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลา

เราเกิดมาเป็นคนต้องหมั่นฝึกตนให้ตรงเวลา  วันคืนไม่คอยถ้า วันเวลาไม่เคยคอยใคร

         

            เพลง อย่าเกียจคร้าน

อย่าเกียจคร้านการทำงานนะพวกเรา   งานหนักงานเบาเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หาย

ไม่ทำงานหลบหลีกงานด้วยเกียจคร้านเอาแต่สบาย   แก่จนตายขอทำนายว่าไม่เจริญ

 

           เพลงความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี         หากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้

มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดถมไป     คดโกงแล้วใครจะรับให้ร่วมการงาน

 

            เพลงเคยเห็นหน้า

ทุกวันเราเคยเห็นหน้า                   สุขอุราที่ได้มาพบเจอ

เรารัก………( ลูกเสือ)   นะเออ     คิดถึงเธอมิมีวันลืม   คิดถึงเธอทุกลมหายใจ

 

            เพลงสามัคคีรวมใจ

สามัคคีร่วมใจ                     เร็วไวช่วยกันทำการงานด้วยความสำราญเริงใจ

มาช่วยกันซิเร็วไว               จะได้เสร็จทันใดใครๆก็พากันยกย่อง

 

            เพลง      

            เริงระบำร้องเพลงเริงรมย์               เราภิรมย์ร้องเพลงเริงใจ

            เอาเสียง ร  และ ล เคล้าไป              ออกเสียงให้ชัดเจน    

            ลมเหลิงลอยล้อเลียนลีลา                ครวญคร่ำมาคลุกคลีรีรอ

            ใครร้องเพลงเสียง กรอ กริ๊ก กรอ      และ ล  เคล้าไปในเพลง

                        ลา  ลา   ลา    ลา ลา   ลา                  (ซ้ำ )

 

           เพลงยามเย็น

            แสนเพลินใจเมื่อได้มาเดินเล่น        ลมเย็นๆจวนตะวันตกดิน

            เสียงนกน้ำตกไหลริน                     ยามได้ยินแสนเพลิดเพลินใจ

            

            เพลงแมงมุมลาย

ฝันเป็นแมงมุมลาย              คอยชักใยจับเหยื่อ

            ดูไม่เบื่อคอยจับเหยื่อแล้วกลับไปนอน

            เล    เหล่  เล เล้   เล   เล เล เล

 

            เพลงเรียงลำดับ

เรียงมาเรียงลำดับ                 ลำดับ ลำดับ ก่อนหลัง

คนน่าชัง  คนน่าชัง               มาทีหลังไม่เรียงลำดับ

มาก่อนต้องอยู่ข้างหน้า         มาช้าต้องอยู่ถัดไป

จำไว้ลูกเสือไทย   (ซ้ำ)          ระเบียบวินัยเป็นสิ่งสำคัญ

 

             เพลงง่วงนอน

ง่วงนอนแล้วเราก็มาหักแขน                 หักแขนแล้วเราก็มาหักขา

ส่ายหัว  ส่ายหัวไปมา  แล้วทำปากอ้า    แล้วเราก็มา

ล่า ลา ลา ล้า      (ทำนอง   cherry pink  )   ชึ่งๆ  โป้งๆ ชึ่ง

 

            เพลงเพื่อน

            เพื่อน   เพื่อน ไม่เคยทิ้งเพื่อน      ยามร่วมงานเราเหมือน

มีหัวใจเดียวกัน

เพื่อน  เพื่อนไม่ลืมสัมพันธ์        ยามร่วมงานสุขสันต์สารพันเพื่อนเอย

กินน้ำร่วมแก้วร่วมขัน               กินข้าวหม้อเดียวกันมันจังเลย

มีทุกข์เราต่างเปิดเผย                  สุขทุกข์ใดเลย  เพื่อนกัน

 

             เพลงง่วงจริงๆ

ง่วงจริง ๆ     ง่วงจริงๆ      ง่วงจริงๆ        ง่วงจริงๆ อย่านั่งนิ่งอยู่กับที่

ลุกขึ้นยืน  ………..  (ตบมือ )     3 ที

แล้วนั่งลงกับที่จะหายง่วงเอย

 

            เพลงแม่ระบำ

แม่ระบำรำให้ฉันดู    (ซ้ำ )

จะซื้อสบู่ ถู………..( แขน )    แม่ระบำ

 

             เพลงเจอกัน

เมื่อเรามาเจอกัน

ถามว่าไปไหนมา

จับมือซ้าย  ขวา

แล้วค่อยมาเจอกัน

 

            เพลง สุขใจที่ได้พบหน้า

สุขใจที่ได้มาพบหน้า             พวกเรามาร้องเพลงให้ดัง

ลูกเสือร้องเพลงน่าฟัง            สนุกกันจัง  ร้องเพลง  ร้องเพลง

 

             เพลงสามล้อ

ไปซิ    มาซิ   มานั่งแท๊กซี่สามล้อเมืองไทย

ดีดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งเป็นเพลง

มาร่วมบรรเลงเป็นเพลงฮาวาย

            โป๊หน่อย ๆ      ๆ ๆ

            ปิดหน่อย            

 

             เพลงวันนี้ยินดี

วันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกัน  (ซ้ำ )        ยินดี  ยินดี  ยินดี

มาเถิดมาเรามาร่วมสนุก                      ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มันสิ้นไป

มาเถิดมาเรามาร่วมจิต                         ช่วยกันคิดทำให้การลูกเสือเจริญ

 

            เพลงยินดีที่รู้จัก

ยินดีที่รู้จัก                                      เพื่อนรักขอเชิญร่วมจิต

เรารักกันฉันท์มิตร                         รักสนิทเหมือนพี่น้องกัน

ยินดีที่รู้จัก เพื่อนรักขอร่วมใจมั่น   ขอให้ผูกสัมพันธ์  ร่วมรักกันให้นานเถิดเอย

 

            เพลงมีดอกไม้มาฝาก

ด้วยความคิดถึงจึงมาหานำรักมาให้           มีดอกไม้มาฝากผูกโบว์รักร้อยเอาไว้

มอบให้ด้วยใจใยแหงรักที่แสนละมุน

            ความรักติดตรึง คิดถึงจึงมา           อยากพบพูดจา  ปรารถนาให้เธอชื่นชม

ด้วยความคิดถึงจึงมาหานำรักมาให้           มีดอกไม้มาฝากผูกโบว์รักร้อยเอาไว้

มอบให้ด้วยใจใยแห่งรักที่แสนละมุน

 

            เราสู้

                        บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ             ปกป้านป้องเมืองคุ้มเหย้า

            เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบา                                  หน้าที่เรารักษาสืบไป

                        ลูก หลาน เหลน โหลน ภายหน้า         จะได้มีพสุธาอาศัย

            อนาคตจะต้องมีประเทศไทย                           มิยอมให้ผู้ใดมาทำลาย

                        ถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวั่น                  จะสู้กันไม่หลบหนีหาย

            สู้ที่นี่  สู้ตรงนี้  สู้จนตาย                                  ถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดู

             บ้านเมืองเราเราต้องรักษา                               จะทำลายเชิญมาเราสู้

            เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชู                              เราสู้ไม่ถอยจนก้าว

 

             สยามมานุสติ

                        หากสยามยังอยู่ยั้ง                                ยืนยง

            เราก็เหมือนอยู่คง                                             ชีพด้วย

            หากสยามพินาศลง                                          ไทยอยู่  ได้ฤา

            เราก็เหมือนมอดม้วย                                        หมดสิ้น  สกุลไทย

                        ใครรานใครรุกด้าว                              แดนไทย

            ไทยรบจนสุดใจ                                              ขาดดิ้น

            เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล                                      ยอมสละ  สิ้นแล

            เสียชีพไปเสียสิ้น                                             ชื่อก้อง  เกียรติงาม

 

            อยุธยาเมืองเก่า

                        อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน             จิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กันฟัง

            อยุธยาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดังเมืองทอง                 ของพี่น้องเผ่าพงศ์ไทย

                        เดี๋ยวนี้ซิเป็นเมืองเก่า                           ชาวไทยแสนเศร้าถูกข้าศึกรุกราน

            ชาวไทยทุกคนหัวใจร้าวราน                           ข้าศึกเผาผลาญแหลกลาญวอดวาย

                        เราชนชั้นหลังมองแล้วเศร้าใจ             อนุสรณ์เตือนให้ชาวไทยจงมั่น

            สมัครสานร่วมใจสามัคคี                                คงจะไม่มีใครกล้าราวีชาติไทย

 

            ศึกบางระจัน

            ศึกบางระจันจำให้มั่นพี่น้องชาติไทย               เกียรติประวัติสร้างไว้แด่ชนชาติไทยรุ่นหลัง

            แม้ชีวิตยอมอุทิศคราชาติอับปราง                    เลือดไทยต้องมาไหลหลั่งทาทั่วผืนแผ่นดินไทย

            ไทยคงเป็นไทยมิใช่ชาติเป็นเชลย                    ไทยมิเคยถอยร่นชนชาติศัตรู

            บางระจันแม้สินอาวุธจะสู้                              สองดาบฟาดฟันศัตรูสู้จนชีพตนมลาย

            ตัวตายดีกว่าชาติตาย                                       เพียงเลือดหยาดสุดท้ายขอให้ไทยคงอยู่

            แดนทองของไทยมิใช่ศัตรู                               แม้นใครรุกรานต้องสู้เพื่อกู้แหลมถิ่นไทยงาม

 

            ถิ่นไทยเดิม

            ถิ่นไทยเดิมอยู่ดินแดนเทือกเขาอัลไต                  ตระกูลไทยเราเป็นใหญ่มาแต่โบราณ

            ต่อมาหากินขาดแคลนข้ามแดนทิ้งเรือนทิ้งบาน  กลับถูกจีนรุกรานต้องแตกฉานย้ายแยกกันไป

            พวกไทยน้อยยึดลำแม่โขงลงไปทางใต้               ส่วนไทยใหญ่ไปตามลำน้ำสาละวิน

 

            ชาติ - ศาสนา - กษัตริย์

             พวกเราชาวพุทธบริสุทธิ์อันผ่องใส

            เราชาวไทยซึงซึมใจในศาสนา

            เรามีองค์กษัตรา ราชินีเป็นศรีอำไพ

            ประเทศเรามีสิทธิ์เสรีทำมาหากิน

            มีทรัพย์มากมายในดินได้ทำกินตราบชีพมลาย

            จงร่วมรักกันช่วยเหลือกันชาติพลันสดใส

            ชีวิตเกิดแก่เจ็บตายลูกหลานไทยได้สืบสกุล

 

            รักกันไว้เถิด

            (สร้อย)  รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย       จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน

            เชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกั้น                             เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย

            ท้องถิ่นแหลมทองเหมือนท้องของแม่             เกิดถิ่นเดียวกันแท้เหมือนแม่เดียวกัน

             ใช่ไหม

            ยามฉันมองตาคุณอบอุ่นดวงใจ                       เห็นสายเลือดไทยในสายตาบอกสายสัมพันธ์ (สร้อย)

            ทะเลแสนงามในน้ำมีปลา                               พืชพันธ์ดื่นดาษตาไร่นารวงทองไสว

            สินทรัพย์มีเกลื่อนกล่นบรรพชนให้ไว้                        เราลุกหลานไทยจงร่วมใจรักษาให้มั่น  (สร้อย)

            แหลมทองโสภาด้วยบารมี                               ปกเกล้าฯ  เราไทยนี้ร่มเย็นเป็นศรีผ่องใส

            ใครคิดบังอาจหมิ่นถิ่นทององค์ไท                  เราพร้อมพลีใจเพื่อถิ่นไทยและองค์ราชันย์

 

            เมืองอู่ทอง

            เมืองอู่ทองแม่น้ำลำคลองตื้นเขิน  โรคร้ายมากมายเหลือเกิน  จึงชวนเชิญหาที่อยู่ใหม่

           พระเจ้าอู่ทองสร้างราชธานีไทย  จึงสร้างเมืองใหม่คือกรุงศรีอยุธยา

 

            ใต้ร่มธงไทย

ใต้ร่มธงไทย  ร่มเย็นเหมือนดั่งอยู่ในร่มโพธิ์ร่มไทร  ที่มีกิ่งใบแน่นหนา

            ชาติไทยใหญ่หลวงแตกกระจัดกระจาย                      ถูกแบ่งแยกย้ายไปอยู่หลายสาขา

            เชิญพวกพ้องพี่น้องมาพร้อมกัน                                เชิญอยู่ใต้ร่มธงไทย

            เลือดเนื้อเผ่าไทยนี้ควรจะมีสมานฉันท์                                  เหมือนน้องพี่เลือดเนื้อเรามีสายเดียวเกี่ยวพัน

            ใต้ร่มธงไทยร่มเหมือนดังโพธิ์ไทร                             ใต้ร่มธงไทยเย็นเหมือนใต้แสงจันทร์

           

            ลูกเสือธีรราช

                        เหล่าลูกเสือของธีรราช                                  ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธุ์

สมัครสมานโดนมีสามัคคีมั่น                          พวกเราจะรักกันในกิจการลูกเสือไทย

                        มีจรรยารักษาชื่อ                                  สร้างเกียรติระบือเลื่องลือต่อไปช้านาน

ร่าเริงแจ่มใสใฝ่ใจรักให้ยืนนาน                       พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือไทย

 

             วันนี้ยินดี

                        วันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกัน  (ซ้ำ)  ยินดี   

              มาเถิดมาเรามาร่วมสนุก                    ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มันสิ้นไป

              มาเถิดมาเรามาร่วมจิต                       ช่วยกันคิดทำให้การลูกเสือเจริญ

           

               ยิ้ม

                ยิ้ม  ยิ้ม  ยิ้ม  ยิ้มมานัยน์ตาหวานชื่น  ยิ้มนิดชีวิตยังยืนสดชื่นอุราอย่าหน้างอ

                สดชื่นอุราอย่ามัวรอ  มายิ้มกันหนอเพื่อนเอย

 

            เบิกบานใจ

            เบิกบานใจเมือเราอยู่พร้อมเพรียงกัน   ชื่นชีวันทุกคนเบิกบานหรรษา

            ต่างคนยิ้มย่องผองใส  สุขใจเสียเป็นหนักหนา  เพิ่มไมตรีรอยยิ้มนี้มีคุณค่า

             หมั่นขยันทุกวันเวลา  ยิ้มกันดีกว่าสดชื่นรื่นรมย์

 

            ยินดีที่รู้จัก

            ยินดีที่รู้จักเพื่อนรักขอเชิญร่วมจิต                 เรารักกันฉันมิตรรักสนิทเหมือนพี่น้องกัน

            ยินดีที่รู้จักเพื่อนรักขอร่วมใจมั่น                     ขอให้ผูกสัมพันธ์เพื่อรักกันให้นานเถิดเอย

 

            ทิงโนงโน่งโน่ง

            ทิง โนง โน่ง โนง  (ซ้ำ)  นกกลิ้งโคลงมาจับหลังคา  เห็นแมวแจวเรือเห็นเสือไถนา

            ทั้งเป็ดและไก่มาหัดรำไทยอยู่กลางพนา  หมีช้างเคียงคู่มาลูกเสือตั้งท่ารำวง

 

             ข้าวโพดสาลี

                        พรวนดินกันเสียให้หมด  จะปลูกข้าวโพดสาลี

โอ้เจ้าดวงดาราเจ้าไม่เมตตาตัวพี่  ข้าวโพดสาลีป่านฉะนี้คงโรยรา

 

ใครรักใครโค้งใคร

                        ใครรักใครโค้งใคร  (ซ้ำ)  ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจ  ใครรักใครโค้งออกมารำ  (ซ้ำ)

            คู่หนึ่งนั้นรำสวยเด่น  คู่สองสวยเด่นงามตา  คู่สามงามหนักหนา  คู่สี่หวานตา  คู่ห้าหวานใจ

            ใครจะสวยกว่าใคร  ฉันมองไปแล้วก็มองมา

                                               

มองมองหา

            มอง  มองหา  ขวัญตา  เจ้าอยู่แห่งใด  มองมองไปขวัญใจทำไมไม่มา

เธอบอกให้พี่มารอ  โอ้หนอเจ้าทำพี่ได้  เป็นเพราะเหตุอันใด  ขวัญใจทำไมไม่มา  (ซ้ำ)

             รอเสียจนเก้อคู่รักเธอนั้นคือใครกัน  มองมองไปด้วยใจไหวหวั่น  (ซ้ำ)

คู่รักฉันคล้ายกันกับเธอ  (ซ้ำ)

                                               

เธอรำช่างน่าดู

            (ชาย)   เธอรำช่างน่าดู  ถ้าแม้รำคู่จะได้เป็นบุญตา

            (หญิง)  อย่ามาทำ  อย่ามาทำ พูดจา  ประเดี๋ยวจะว่าให้ได้อาย

            (ชาย)   หวานคารมคำคมแง่งอน

            (หญิง)  รู้ว่างอนจะมาวอนทำไหม

            (ชาย)   รับรักพี่หน่อยได้ไหม

            (หญิง)  อุ้ย  ไม่ได้หวานใจ  เธอมี  (ซ้ำ)

            (ชาย)   ก็ใครบอกเธอล่ะ

            (หญิง)  เมื่อเช้าไงเล่านั่งเย้ายวนยี  หล่ออย่างนี้คงมีหวานใจ

 

สาวชาววัง

            สาวชาววัง  เอวเล็กเอวบางผัดแป้งบาหยัน………………….เป็นของใครกัน  (ซ้ำ)

ถ้าเป็นของฉัน  ฉันรักตา

 

นานแล้วไม่ได้เจอ

            นานแล้วไม่ได้เจอ  จากกันไปเสียแรมปี  นาน    เจอกันมาสัมพันธ์ไมตรี  (ซ้ำ)

            สุดแสนยินดีเปรมปรีด์ยินดีและชื่นบาน

ตามองตา

            ตามองตา  สายตาก็จ้องมองกัน  รู้สึกเสียวซ่านหัวใจ  จะว่ารักฉันก็ไม่รัก

            จะว่าหลงฉันก็ไม่หลง    ฉันยังอดโค้งเธอไม่ได้ เธอช่างงามวิไลเหมือนเธอถือมา

                                                            ช่อมาลี

            เจ้าช่อมาลีคนดีของพี่ก็มา  สวยจริงหนาเวลาค่ำคืน  ดวงจันทร์ไปไหนทำไมจึงไม่ส่องแสง

            จันทร์มาแฝงแสงสว่าง  เมฆน้อยลอยมาบัง  พอรุ่งเสว่างก็จางหายไป

 

                                                            รุมบ้าลูกเสือ

            ในหมู่ลูกเสือเมื่อมาร่วมอยู่  ต่างคนต่างรู้กันดีในหน้าที่ทุกอย่าง  ต่างช่วยกันทำ

            ทำไม่เว้นว่าง  งานทุกอย่าง  งานทุกอย่างจะเสร็จโดยง่ายดาย

 

                                                            งานสิ่งใด

             งานสิ่งใด  งานสิ่งใด  แม้นใครละเลยทิ้งปล่อย  มัวแต่คอยเฝ้าแต่คอย  หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง   

             ไม่มีเสร็จ  ไม่มีเสร็จรับรอง  จำไว้ทุกคนต้องทำงานเราต้องช่วยกัน ช่วยกัน…..ช่วยกัน…….ช่วยกัน

 

                                                            แลนลูกเสือ

            แลน ๆๆๆๆ (ซ้ำ) ฉันอยากหนีแฟนมาเป็นลูกเสือ  ร้องเพลงเล่นเกมไม่เบื่อ  ๆลูกเสือเขาดีจริง 

            แลน ๆๆๆ  (ซ้ำ)  ใครอยากมีแฟนขอเชิญเข้ามา  ล้อมวงเต้นรำทำท่า    มามาสนุกด้วนกัน

 

                                                            อย่าเกียจคร้าน

            อย่าเกียจคร้านการทำงานนะพวกเรา  งานหนักงานเบา เหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หาย

            ไม่ทำงาน  หลบหลีกงาน  ด้วยเกียจคร้านเอาแต่สบาย  แก่จนตายขอทำนายว่าไม่เจริญ

 

                                                            ตรงต่อเวลา

            ตรงต่อเวลา  พวกเรามาให้ตรงเวลา  ตรง  ตรงเวลา  พวกเรามาต้องมาให้ตรงเวลา

             เราเกิดมาเป็นคนต้องฝึกตนให้ตรงเวลา  วันคืนไม่คอยท่า  วันเวลาไม่เคยคอยใคร

 

                                                            รอคอย

            รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใด            เธอจะมา    เมื่อใด  นัดฉันไว้ทำไมไม่มา

             ฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวเธอ                   นัดฉันเก้อชะเง้อคอยหา

            นัดแล้วทำไมไม่มา                                     ลูกเสือจ๋าอย่าช้าเร็วหน่อย  รีบหน่อย    เร่งหน่อย 

 

 

                                                            ความเกรงใจ

                        ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี           ตรองดูซีทุกคนก็มีหัวใจ

                        เกิดเป็นคนถ้าหากไม่เกรงใจใคร         คนนั้นไซร้ไร้คุณธรรมประจำใจ

 

                                                            รื่นเริงพักแรม

            วันนี้รื่นเริง  สำราญสุขสันต์อุรา                      พวกเราต่างมา  มาอยู่ค่ายพักแรม

            เราร้องเรารำ  ยามเมื่อมาพักแรม                      สบายคล้ายคืนจันทร์แจ่มพักแรมสุขสันต์อุรา

 

                                                            จับมือลูกเสือ

            ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา  ยื่นซ้ายมาจับมือกันมั่น  มือขวาใช้เคารพกัน  (ซ้ำ)

            ยื่นซ้ายออกมาพลัน  จับมือ  จับมือ

            จับมือนั้นหมายถึงมิตร  เหมือนญาติสนิทควรคิดยึดถือ  ยิ้มด้วยเวลาจับมือ  (ซ้ำ)

             เพราะเราคือลูกเสือด้วยกัน

 

                                                            พวงมาลัยเจ้าเอ๋ย

            พวงมาลัยเจ้าเอ๋ย  ก่อนเคยได้สวมคอ  เดี๋ยวนี้ซิหนอฉันมารอพวงมาลัย  มาลัยลอยวน

             ลอยวนอยู่บนน้ำใส  จะสวมคอใคร  นะพวงมาลัยเจ้าเอ๋ย

 

                                                            โอ้เจ้าพวงมาลัย

            โอ้เจ้าพวงมาลัย  เจ้าจะลอยไปคล้องใครกันแน่  (ซ้ำ)

             จะรักใครชอบใครให้จริงแท้เอาให้แน่สักราย

            อย่ามัวลอยตามลมให้เขาดมดอมสิ้นกลิ่นหอมเขาหน่าย  (ซ้ำ)

            ถึงยามนั้นเจ้าจะอายเขาไม่อยากชมเหยียบเจ้าจมทิ้งไป

            อยากเป็นหงส์เหินหาว  อยากเป็นดาวเลิศลอยวิไล  (ซ้ำ)

            อยู่……………..ไม่ชอบใจ  หนีไปบางกอกไม่บอกเลย

            โอ้…..โอละหน่าย    หน่อยเอย..  ระวังเถิดเหวย    จะช้ำกลับมา

 

                                                                   กฏลูกเสือ

            กฏข้อที่หนึ่งพึงจำให้ดี                                                ลูกเสือต้องมีเกียรติเชื่อถือได้

            กฏข้อที่สองนั้นรองลงไป                                            จงภักดี ในผู้มีพระคุณ

            กฏข้อที่สามนั้นบำเพ็ญบุญ                                          ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเรื่อยไป

            นะเธอ  อย่าลืม  อย่าลืม  (ซ้ำ)

กฏข้อที่สี่นี้น่าคิด                                                         จงเป็นมิตรกับคนทั่วไป

กฏข้อที่ห้าท่านว่าเอาไว้                                               มารยาทนั้นไซร้ดัดให้งาม 

กฏข้อที่หกนรกไม่ตาม                                                           เพราะน้ำใจงามกรุณาสัตว์มัน

นะเธอ  อย่าลืม  อย่าลืม  (ซ้ำ)

กฏข้อที่เจ็ดจงเชื่อจงฟัง                                               ในคำสั่งโดยดุษฏี

กฏข้อที่แปดยิ้มยิ้มไว้ซี                                                           ลูกเสือไม่หนีต่อความลำบาก

กฏข้อที่แปดยิ้มยิ้มไว้ซี                                                           ลูกเสือไม่หนีต่อความลำบาก

กฏข้อที่เก้าออมเอาไว้ยามยาก                                     จะไม่ลำบากเงินทองมากมี

กฏข้อที่สิบประพฤติความดี                                        ทั้งกายวจีมโนพร้อมกัน

นะเธอ  อย่าลืม  อย่าลืม  (ซ้ำ)

 

Comments