เกมลูกเสือ

วิ่งกระโดดกบ

            ให้ผู้เล่นวิ่งไปด้วยการกระโดดกบ คือนั่งลงเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการพุ่งตัวไปมือทั้งสองลงถูกพื้นก่อน และชักเท้าทั้งคู่มาชิดมือแล้วพุ่งตัวออกไปอีกทำเช่นนี้ตลอดไป แล้วไปอ้อมเครื่องหมายมาแตะคตที่ 2 คนที่ 2 ก็ทำเช่นเดียวกัน จนหมดแถว แถวใดเสร็จก่อนเป็นแถวชนะ

บาคีรา

ให้ลูกเสือยืนเป็นรูปแถวตอน แต่ละหมู่มีผู้เล่นเท่า ๆ กัน ให้คนแรกนอนคว่ำเหยียดตัวตรง มือวางยันพื้น นิ้วมือหันไปทางหน้า หลังเท้าติดพื้นแล้วให้เคลื่อนไปข้างหน้า ด้วยการเดินด้วยมือลากเท้าทั้งสองซื่งเหยียดตึงตลอดเวลา แล้วเคลื่อนตัวไปข้างหน้าจนถึงเครื่องหมายกลับตัวกลับมาที่เดิมแตะคนต่อไป ซึ่งจะต้องทำเช่นเดียวกัน แถวใดเสร็จก่อนแถวนั้นชนะ

ลูกบอลลอดอุโมงค์

ให้ผู้เล่นยืนเป็นแถวตอน เป็นหมู่ แต่ละหมู่ยืนแยกเท้าก้มตัว คนหน้าสุดถือลูกบอลอยู่ในมือ เมื่อได้ยินสัญญานคนหน้าที่ถือลูกบอลวิ่งไปอ้อมเครื่องหมายแล้วกลับมายืนหันหลังให้แถวแล้วก้มตัวลง กลิ้งลูกบอลไปใต้หว่างขา ส่วนคนอื่น ๆ ก็ค่อยกลิ้งต่อ ๆ ไป และคอยกันไม่ให้ออกทางช่องเท้าด้านข้าง จนถึงคนสุดท้ายให้หยิบลูกบอลขึ้นพาวิ่งอ้อมเครื่องหมายทำเช่นเดียวกับคนแรก จนถึงคนสุดท้าย แถวใดเสร็จก่อนแถวนั้นชนะ

เก็บเชือก

ให้ลูกเสือจับคู่กันเป็นคู่ ๆ หันหน้าเข้าหากัน หาเชือกให้คู่ละ 1 เมตร (ขนาดด้ายหลอด)แต่ละคู่คาบปลายเชือกไว้คนละหนึ่งปลาย เมื่อผู้กำกับให้สัญญาณเริ่มเล่ม ให้แต่ละคู่พยายามขยับปากโดยพยายามเคี้ยวเชือกเก็บเข้าไว้ในปากให้เร็วที่สุด ทั้งสองข้างต้องช่วยกัน คู่ใดสามารถเก็บเชือกไว้ในปากได้เรียบร้อยโดยไม่ต้องใช้มือช่วย และปากเข้ามาชนกันได้ก่อน คู่นั้นชน

ขี่โป่ง

ให้ลูกเสือยืนเป็นแถวตอน แต่ละตอนมีจำนวนลูกเสือเท่ากัน จากหัวแถวออกไปมีเครื่องหมายกลับตัวห่างจากแถว 10 เมตร ให้แต่ละแถวมีลูกโป่งแถวละหนึ่งใบ ลูกโป่งมีขนาดเท่ากันมีไม้เล็ก ๆ ยาวประมาณ 24 นิ้ว แถวละหนึ่งอัน พร้อมกับหมวกกระดาษหรือจานแบ ๆ ก็ได้ เมื่อผู้กำกับให้สัญญารเริ่มเล่น คนหัวแถวของทุกแถวเอาลูกโป่งมาขี่โดยให้ลูกโป่งอยู่ตรงเข่า ให้เข่าทั้งสองหนีบไว้ให้อยู่ สวมหมวก มือขวาถือไม้แล้วควงไปด้วยพร้อมกับรีบควบลูกโป่งไป จะใช้มือช่วยจับลูกโป่งไม่ได้ เมื่อไปถึงเครื่องหมายสำหรับกลับแล้ว ส่งให้คนที่ 2 ต่อไป แล้วตัวเองไปต่อท้ายทำจนหมดทุกคน แถวไหนเสร็จก่อนแถวนั้นชนะ

เหยียบระเบิด

ให้ลูกเสือแต่ละคนมีลูกโป่งคนละหนึ่งใบ และผูกไว้ที่ข้อเท้าจะเป็นเท้าใดก็ได้ เมื่อเริ่มเล่นให้ลูกเสือทุกคนกระจายทั่วสนามแต่มีเขตจำกัดห้ามออกนอกเขต ลูกเสือแต่ละคนพยายาม เหยียบลูกโป่งของคู่ต่อสู้ให้แตก คนใดถูกเหยียบลูกโป่งแตกต้องออกจากการเล่น คนสุดท้ายที่เหลือและมีลูกโป่งเป็นผู้ชนะ

หน้าผากติดกัน

ให้ลูกเสือยืนเป็นคู่ ๆ หันหน้าเข้าหากัน หากล่องไม้ขีดมาคู่ละหนึ่งกล่อง เริ่มเล่นโดยให้เอากล่องไม้ขีดวางบนหน้าผากแล้วใช้หน้าผากของทั้งสองคนเข้ามาชนกัน โดยดันกล่องไม้ขีดไว้ไม่ให้กล่องไม้ขีดตก เมื่อได้สัญญาณเริ่มแข่งขันให้แต่ละคู่วิ่งแข่งกัน ใครถึงที่หมายก่อนชนะแต่ต้องไม่ให้กล่องไม้ขีดตก (อาจจะเปลี่ยนมาที่จมูกหรือปลายคางก็ได้) เกมส์นี้ต้องช่วยกันทั้งสองคนมิฉะนั้นกล่องไม้ขีดจะตก

สวัสดี

จัดให้ลูกเสือยืนเป็นหมู่ ๆ เป็นแถวตอนมีจำนวนหมู่ละเท่า ๆ กัน หันหน้าไปทางผู้กำกับลูกเสือ เมื่อเริ่มเล่นให้ลูกเสือคนที่ 1 ของแต่ละหมู่กลับหลังหันพบกับลูกเสือคนที่ 2 แล้วกล่าว
สวัสดีทำความเคารพและจับมือเชคแฮนด์กัน ลูกเสือคนที่ 2 เมื่อทำกับลูกเสือคนที่ 1 แล้ว ก็กลับหลังหันมาพบกับลูกเสือคนที่ 3 ต่อไป แล้วกล่าว สวัสดีทำไปเช่นนี้จนหมดแถวของหมู่คนสุดท้ายจะวิ่งไปอยู่หัวแถว แล้วกลับหลังหันกล่าวสวัสดีกับคนที่ 1 ทำเช่นเดียวกันเรื่อย ๆ ไป จนกระทั่งนายหมู่กลับมาอยู่หัวแถวอย่างเดิม ให้นั่งลง หมู่ใดเสร็จก่อนหมู่นั้นชนะ

 

เคารพและจับมือ

จัดให้ลูกเสือยืนเป็นรูปวงกลม หันหน้าเข้าหาจุดศูนย์กลาง ผู้กำกับลูกเสือคนใดคนหนึ่งให้เป็น คนวิ่งออกนอกวงกลมให้ คนวิ่งวิ่งรอบๆ วงกลม เมื่อต้องการหยุด จงแตะคนใดคนหนึ่งแล้ววิ่งเลยไป ส่วนคนเล่นที่ถูกแตะต้องออกจากวงกลมและวิ่งไปในทางตรงกันข้ามกับ คนวิ่งเมื่อสวนกันทั้งสองต้องหยุดแล้วยิ้ม ทำความเคารพ จับมือเชคแฮนด์กันเมื่อเสร็จแล้วต่างคนต่างก็รีบวิ่งไปตามทางของตนเพื่อเข้าแทนที่ว่าง หาก คนวิ่งมาถึงก่อน ผู้ที่ถูกแตะนั้นต้องกลายเป็น คนวิ่งแทน และวิ่งคอยแตะเพื่อแย่งที่คนอื่นต่อไป หาก คนวิ่งแย่งที่ไม่ทันก็ต้องวิ่งคอยแตะคนอื่นต่อไป

จำสิ่งของ

ให้แต่ละหมู่มายืนรวมกันต่อหน้าถาดซึ่งมีฝาปิดอยู่ เปิดผ้าออกทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที ในถาดนั้นมีของเล็ก ๆ 15 สิ่ง เช่น กระดุม มีดพับ คริบ ลูกนัท เงินเหรียญ ดินสอ เครื่องหมายลูกเสือ เชือก เป็นต้น แล้วให้แยกกันออกไปเขียนรายชื่อสิ่งของต่าง ๆ เท่าที่จำได้ ให้คะแนน .1 คะแนน สำหรับสิ่งของแต่ละสิ่งที่เขียนถูก ซึ่งมีอยู่ในถาด และถ้าเขียนสิ่งของที่ไม่มีในถาดจะถูกติดลบ 2 คะแนน

คนเร่ขายของ

ผู้กำกับแต่งกายเหมือนคนขายของ เดินเข้ามาในห้องประชุมของลูกเสือ (หรือในสนาม) พร้อมกับมีกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบ แล้วเขาก็ได้ลากเอกของออกมา 10 สิ่ง หรือ 15 สิ่ง จากกระเป๋าใบนั้น พร้อมทั้งพรรณนาจากโฆษณาการขายของอย่างน้ำไหลไฟดับ ลูกเสือทั้งหลายที่นั่งดูอยู่นั้น พยายามจำและจดสิ่งของต่าง ๆ ในใบสั่งซื้อ ใครจดได้ถูกต้องเป็นผู้ชนะ

เรือดำน้ำและเขตที่วางทุ่นระเบิด

ปิดตาผู้เป็นทุ่นระเบิด แล้วให้ยืนเรียงเป็นแถวหน้ากระดานไปตามห้อง กางเท้าออกให้เท้าชิดกับเท้าของอีกผู้หนึ่งที่อยู่ข้าง ๆ (ให้เป็นเขตที่วางทุ่นระเบิด) หน่วยลาดตระเวน(เรือดำน้ำ) อีกพวกหนึ่งให้เรียงตามลำดับอยู่อีกมุมหนึ่งของห้อง เมื่อได้สัญญาณจากผู้นำในการเล่นแล้ว คนแรกของหน่วยลาดตระเวน จะพยายามลอดไประหว่างเท้าของผู้เปิดตาโดยไม่ให้เกิดเสียง ถ้าหน่วยระเบิดทุ่นได้ยิน ก็จะจับตัวเรือดำน้ำ ที่ถูกจับได้จะต้องออกจากการเล่น แต่ถ้าเรือดำน้ำลอดไปได้อย่างปลอดภัย ก็จะส่งสัญญาให้เรือดำน้ำลำอื่นๆ ลอดทุ่นระเบิดต่อไปจนหมดทุกคน
สลับกันเป็นทุนระเบิดและเรือดำน้ำ พวกใดสามารถลอดไปได้มากพวกนั้นชน

เงื่อนวงกลม

ลูกเสือทุกคนยืนเป็นวงกลมเอามือไว้ข้างหลัง ให้ลูกเสือคนหนึ่งเดินข้างนอกวงกลมแล้ววางเชือกลงในมือคนใดคนหนึ่ง พลางตะโกนบอกชื่อของเงื่อนที่จะใช้ผูก เมื่อตะโกนเสร็จแล้ว ก็เริ่มออกวิ่งอย่างเร็วไปรอบวงกลม ถ้าผู้ที่รับเชือก ผูกเชือกได้ถูกต้องเรียบร้อย ก่อนที่ลูกเสือคนนั้นจะวิ่งกลับมาถึง ลูกเสือผู้นั้นจะเป็นผู้เดินต่อไปใหม่ ถ้าผู้นั้นผูกเชือกไม่ถูกต้องผู้รับเชือกจะต้องกลับมาเป็นคนเดินวาง และคนก่อนก็จะยืนแทนที่ผู้นั้น

เขย่งเท้าแตะ

เขียนวงกลมให้ใหญ่พอกับจำนวนลูกเสือ และทำประตูเข้า แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 พวก เท่าๆกัน พวกหนึ่งเข้าไปกระจายกันอยู่ในวงกลมอีกพวกหนึ่งเข้าแถวเรียงกันตามลำดับ แต่ให้ห่างจากวงกลม 5 หลา  เมื่อให้สัญญาณเริ่มเล่น ให้พวกที่อยู่นอกวงกลมคนหนึ่ง กระโดดเท้าเดียวเข้าไปในวงกลมทางประตูเข้า เมื่อใช้เท้าใดเป็นเท้ากระโดดแล้วต้องใช้เท้านั้นตลอดเวลาที่อยู่ในวงกลมจะเปลี่ยนไม่ได้ และไล่แตะอีกหมู่หนึ่งซึ่งกระจายอยู่ในวงกลมให้ได้มากที่สุดที่จะมากได้ ส่วนหมู่ที่อยู่ในวงกลมจะหนีไปทางไหนก็ได้ โดยใช้เท้าได้ทั้งสองเท้า แต่จะออกนอกวงไม่ได้ และถ้าถูกแตะจะต้องถูกออกนอกวงทันที ถ้าหนีออกนอกวงกลมทั้งสองเท้าถือว่าตายต้องออกจากการเล่น ส่วนผู้ไล่และถ้าเปลี่ยนเท้าหรือออกนอกวงก็ถือว่าตาย ต้องออกจากการเล่นเช่นเดียวกันยอมให้ใช้มือแตะได้ทั้งสองข้าง ฝ่ายไล่แตะต้องเรียงเข้าไปวงกลมครั้งละคนตามลำดับจนหมดหากยังแตะได้ไม่หมด ให้เริ่มต้นใหม่จากคนแรกอีก เมื่อแตะหมดแล้ว จึงเปลี่ยนให้อีกหมู่หนึ่งเข้าไปในวงกลมบ้าง
การแพ้ชนะอยู่ที่เวลา พวกใดที่หนีอยู่ได้ในวงกลมนานที่สุด เป็นฝ่ายชนะ

วิ่งเปี้ยววงกลม

เขียนวงกลมให้ใหญ่ และลากเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลยออกนอกวง แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 พวกเท่า ๆ กัน ให้ยืนรอบวงกลมพวกละครึ่งวงหันหน้าออกนอกวง เริ่มเล่มโดยให้ผู้เล่นคนแรกซึ่งอยู่ที่เส้นของแต่ละหมู่ออกวิ่งไปรอบ ๆ วงกลม หันด้านซ้ายให้วงกลม มือถือผ้าหรือคธาเมื่อครบรอบให้ส่งผ้าให้คนที่ 2 ซึ่งจะต้องทำเช่นเดียวกันคือ วิ่งรอบและส่งให้คนที่ 3 ในขณะที่วิ่งทุกคนต้องอยู่ประจำที่ของตน

บนน้ำบนบก

ให้ลูกเสือทุกคนยืนเป็นแถวหรือวงกลมก็ได้ ทุกคนยืนห่างกันประมาณ 1 ฟุต เมื่อผู้กำกับบอกว่า บนบกทุกคนต้องยืนนิ่ง จะไหวตัวหรือย่อเข่าเพยงเล็กน้อยไม่ได้ ถ้าผู้กำกับบอกว่า บนน้ำให้ทุกคนกระโดดไปข้างหน้า หากใครทำผิดหรือทำช้า เช่น บอก บนบกกลับไหวตัว หรือเมื่อบอก บนน้ำกลับยืนนิ่ง เช่นนี้ต้องออกจากการเล่น และเมื่อออกไปแล้วให้ช่วยผู้กำกับคอยดูคนที่ทำผิดต่อไป ผู้ที่เหลือเป็นคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะ

จับคู่ของท่าน

จัดผู้เล่นเป็นคู่ ๆ ยืนเป็นวงกลม และทำวงกลมให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้ เสร็จแล้วบอกให้หันหน้าไปคนละทางตามส่วนโค้งของวงกลม และให้จำคู่ของตนไว้ให้แม่น ผู้กำกับยืนกลางวงให้สัญญาณ ทุกคนต้องเดินไปตามวงกลมตามจังหวะที่จะบอก ขณะที่เดินอาจสั่งให้ทำอะไรก็ได้ เช่น ทุกครั้งที่ตกเท้าซ้ายให้ตบมือ ขณะที่เดินอยู่นั้นหากได้ยินสัญญาณนกหวีด หรือบอกว่าจับคู่ของท่าน ให้ผู้เล่นทุกคนแยกออกจากวงกลม วิ่งไปจับกับคู่ของตนแล้วรีบนั่งลงทันที คู่ใดจับคู่หรือนั่งลงได้ช้าที่สุด ให้ผู้กำกับจำไว้ และบอกว่าถ้าใครทำช้าที่สุดครบ 3 ครั้ง จะต้องถูกลงโทษแล้วให้เริ่มเล่นใหม่ การทำโทษนั้น อาจให้แสดงเสียงสัตว์ หรืออะไรก็ได้

แตะลิง

แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 พวกเท่า ๆ กัน เขียนวงกลมโตพอเหมาะกับจำนวนของผู้เล่า ให้พวกหนึ่งกระจายกันอยู่ภายในวงกลม อีกพวกหนึ่งยืนเข้าแถวเรียงกันตามลำดับ อยู่นอกวงกลมและห่างจากวงกลม 1 ฟุต เริ่มเล่นโดยให้ผู้เล่นนอกวง เรียงกันเข้าไปในวงกลมครั้งละคน จะเข้าตรงไหนก็ได้ เมื่อเข้าไปแล้วต้องเอามือทั้งสองเดินบนพื้นสี่เท้า และใช้เท้าแตะคนที่อยู่ในวง ซึ่งถ้าออกนอกวงหรือถูกเท้าแตะต้องตายออกจากการเล่น แต่อาจล้อลิงเล่นได้ โดยเข้าไปทางศีรษะและจับบ่าไว้หรือกระโดดข้ามไปมา ลิงถ้ายกสองมือขึ้นจากพื้นถือว่าตายต้องออกจากการเล่นและตัวใหม่ก็เข้ามาแทนที่

ขี่ม้าโยนบอล

แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 พวก จัดให้เป็นคู่มีขนาดไล่เลี่ยกัน พวกหนึ่งเป็นม้า อีกพวกหนึ่งเป็นคนขี่ ให้ยืนเป็นรูปวงกลม ส่วนใครจะเป็นคนขี่ก่อนนั้นจะทำได้โดยการเสี่ยงหัว-ก้อย เริ่มเล่นโดยให้คนขี่คนหนึ่งรับลูกบอล ให้ส่งต่อ ๆ ไปตามลำดับจะโยนข้ามไม่ได้ ระวังอย่าให้ลูกบอลตกพื้น ม้าต้องพยายามให้คนขี่รับลูกบอลพลาด ด้วยการพยศ เช่น ย่อตัวลงต่ำเอียงซ้าย ขาว กระโดด หรือหมุนไปรอบ ๆ แต่ไม่ใช่ประสงค์จะให้คนขี่ตก แต่ต้องการให้คนบนหลังรับลูกบอลไม่ได้ หากลูกบอลตกดินคนขี่ทุกคนต้องรีบเปลี่ยนมาเป็นม้าให้คนเป็นม้าขึ้นบนหลังสลับกันไป

วิ่งผลัด

ให้ลูกเสือยืนเป็นแถวตอน ตามหมู่ของตน แต่การเล่นนี้ควรจะมีหมู่นี้ควรจะมีหมู่ละเท่า ๆ กัน เพื่อเป็นการแข่งขันและตัดสินแพ้ชนะได้ ห่างจากหัวแถวออกไปประมาณ 10 หลา มีเครื่องหมายให้ตรงกับแถวของแต่ละหมู่ เมื่อวิ่งเล่นคนที่หนึ่ง วิ่งไปที่เครื่องหมายแล้วกลับมาแตะคนที่ 2 ตัวเองไปต่อท้ายคนที่ 2 เมื่อถูกแตะแล้วก็วิ่งไปที่เครื่องหมายแล้ววิ่งกลับมาแตะคนที่ 3 ต่อไปคนที่ 3 คนแตะแล้วก็ทำเช่นเดียวกัน แถวไหนทำหมดก่อนเป็นแถวชนะ

วิ่งกระโดดเท้าเดียว

ให้ผู้เล่นวิ่งไปอ้อมเครื่องหมายด้วยการกระโดยเท้าเดียว เมื่อถึงเครื่องหมายกลับตัวให้วิ่งกลับด้วยการเปลี่ยนเท้าอีกข้างหนึ่ง แถวใดหมดก่อนเป็นแถวชนะ

วิ่งกระโดดสองเท้า

ให้ผู้เล่นวิ่งกระโดดสองเท้าไปอ้อมเครื่องหมาย เมื่อถึงเครื่องหมายแล้วก็วิ่งกลับมาที่เดิมแล้วแตะคนที่ 2 เปลี่ยนไป แถวใดทำเสร็จก่อนเป็นแถวชนะ

เรืออับปาง

แบ่งลูกเสือออกเป็น 6 หมู่ แต่ละหมู่ก็เป็นเรือแต่ละลำ ให้นายหมู่ของแต่ละหมู่เป็นกัปตัน เป็นผู้นำเรือ ให้ลูกเสือทุกคนหาเชือกมายาว 2 หลา เมื่อเริ่มเล่นให้ลูกเสือในหมู่ของแต่ละหมู่ต่อเชือกติดกันด้วยเงื่อนขัดสมาธิ เมื่อแถวใดเสร็จก่อนนายหมู่ก็ลากเรือของตัวไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้เป็นฝั่ง หมู่ใดเสร็จก่อนและไปถึงถือว่าชนะ

การแข่งขันผูกเงื่อน

ลูกเสือทุกคนมีเชือก แบ่งออกเป็น 2 พวกห่างกันประมาณ 3 หลาเป็นแถวหน้ากระดานหันหน้าเข้าหากัน เมื่อผู้กำกับบอกเริ่ม ให้ทั้งสองแถววิ่งเข้ามาหากันเป็นคู่ ๆ ต่างคนต่างก็เอาเชือกคล้องซึ่งกันและกัน แล้วผูกเงื่อนพิรอด เมื่อใครเสร็จก่อนก็รีบดึงคู่ของตนไปยังแดนตนเมื่อเสร็จแล้วให้หยุด ผู้กำกับนับดู ฝ่ายใดผูกเสร็จและสามารถดึงมาแดนของตนได้มาก ฝ่ายนั้นชนะ ในการตัดสินผู้กำกับต้องตรวจดูเงื่อนด้วยว่าถูกหรือผิด ต้องให้เงื่อนนั้นถูกด้วย

การส่ง-รับบอล

ให้ลูกเสือทุกคนยืนเป็นแถวตอนตามหมู่ แต่ละหมู่ลูกบอลขนาดเท่าลูกเทนนิส หมู่ละ 1 ลูก นายหมู่ของแต่ละหมู่เดินไปข้างหน้าห่างจากแถว 10 หลา แล้วหันหน้ากลับ นายหมู่ทุกหมู่ถือลูกบอล เมื่อเริ่มเล่นให้นายหมู่ขว้างลูกบอลมาให้คนที่ 1 คนที่ 1 รับแล้วขว้างไปให้นายหมู่แล้วตัวเองนั่งลง นายหมู่รับแล้วก็ขว้างส่งไปให้คนที่ 2 คนที่ 2 รับแล้วขว้างกลับมาให้นายหมู่ แล้วตัวเองนั่งลง ทำเช่นนี้เรื่อยไปจนกว่าจะหมด แถวใดหมดก่อนเป็นแถวชนะ

ส่งข่าว

ให้ลูกเสือทุกหมู่ยืนเป็นแถวตอน แต่ละหมู่มีสมุดปกแข็งประมาณ 3 เล่ม วางซ้อนกันไว้ ให้นายหมู่ไปทำเครื่องหมายห่างจากแถว 10 หลา แล้วกลับมาอยู่ที่เดิม นายหมู่เอกสมุดวางบนศีรษะ เมื่อเริ่มแต่ละแถวก็เอกสมุดวางบนศีรษะเช่นเดียวกัน แล้วเดินไปยังเครื่องหมายโดยไม่ใช้มือจับ เมื่อถึงเครื่องหมายแล้วเดินกลับมาที่เดิม ส่งสมุดให้คนต่อไป ตัวเองไปต่อท้าย คนต่อไปก็ทำเช่นเดียวกันจนหมด แถวใดหมดก่อนเป็นแถวชนะ

สร้างบ้าน

ลูกเสือยืนเป็นแถวตอนตามหมู่ของตน เมื่อเริ่มคนที่หนึ่ง คือนายหมู่เดินไปข้างหน้าห่างจากแถวประมาณ 10 หลา แล้วไปหยิบสมุดปกแข็ง 3 เล่มวางบนศีรษะ กลับหลังหันเดินกลับพร้อมกับคนที่ 2 ของแต่ละแถวถือลูกบอล (ขนาดเท่าลูกเทนนิส) โยนลูกบอลให้นายหมู่รับ ถ้ารับได้ก็รีบกลับมาแถวของตน แล้วส่งสมุด 3 เล่ม ให้คนที่ 2 ทูนศีรษะเดินต่อไปยังเครื่องหมายส่วนลูกบอลคนที่ 3 ถือไว้ ตัวคนแรกไปต่อท้าย
เมื่อคนที่ 2 เดินไปยังเครื่องหมาย 10 หลา แล้วกลับหลังหันพร้อมกับคนที่ 3 โยนลูกบอลให้รับ ถ้ารับได้ก็เดินมายังคนที่ 3 ต่อไปจนหมด แถวใดหมดก่อนแถวนั้นชนะ ถ้ารับบอลไม่ได้ก็ต้องก้มลงเก็บ แล้วเดินมายังแถวของตนที่ตั้งอยู่

ไล่แตะธรรมดา

ลูกเสือลงสนามกำหนดเขตให้ทราบว่า ใครจะออกนอกเขตที่กำหนดไว้ไม่ได้ เลือกลูกเสือคนที่ 1 ให้เป็น คนไล่เมื่อให้สัญญาณลูกเสือคนอื่น ๆ ต้องหนี ลูกเสือ คนไล่พยายามเริ่มไล่แตะถูกตัวหรือเสื้อผ้าของลูกเสือคนใดคนหนึ่ง ลูกเสือคนใดถูกแตะต้องกลายเป็นคนไล่ แล้วไล่แตะลูกเสืออื่น ๆ ต่อไปทันทีโดยไม่ต้องให้สัญญาณอีก เกมส์ดำเนินเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าผู้กำกับจะบอกให้หยุด
อาจจะเปลี่ยนเป็นเขย่งเท้าแตะ คือทั้งคนไล่และคนหนี ต่างไปด้วยการกระโดดเท้าเดียว แต่ยอมให้เปลี่ยนเท้าได้ หรือกระโดดเท้าคู่แตะ เช่นเดียวกับเขย่งเท้าแตะ

จับโซ่แตะ

เมื่อปล่อยลูกเสือลงสนาม และกำหนดเขตให้แล้วผู้กำกับลูกเสือคนหนึ่งเป็น คนไล่เมื่อให้สัญญาณลูกเสือคนอื่นต้องวิ่ง หาก คนไล่ไล่แตะถูกใคร คนนั้นต้องจับมือกับคนไล่ ออกไล่แตะคนอื่นต่อไป และถ้าใครถูกแตะก็ต้องจับมือเป็นพวกคนไล่ คล้ายสายโซ่ โซ่จะยาวขึ้นทุกที จนทุกคนถูกจับเป็นสายโซ่เดียวกันจึงจะจบเกมส์ ลูกเสือที่หนีออกนอกเขตต้องถือว่าถูกแตะ เฉพาะคนหัวและคนท้ายของโซ่เท่านั้นที่จะแตะได้ เด็กที่หนีอาจวิ่งลอดตรงกลางโซ่ได้

ต้อนปลาเข้าอวน

เล่นคล้ายกับจับโซ่แตะ แต่เริ่มโดยให้ลูกเสือประมาณ 8-12 คน จับมือเป็นลูกโซ่ (อวน) ไล่ต้อนลูกเสือที่เหลืออยู่ ควรแบ่งลูกเสือออกเป็น 2 พวก ให้พวกใดพวกหนึ่งเป็นผู้ไล่ต้อนก่อน โดยกำหนดเวลาให้เป็น 5 นาที พวกใดได้มากกว่าพวกนั้นชนะ

เรียกบอล

ลูกเสือยืนล้อมเป็นวงกลม ท่ามกลางให้ลูกเสือผู้หนึ่งคงยืนถือลูกบอลเมื่อผู้กลางวงกลมโยนลูกบอลขึ้นไป ให้ตะโกนเรียกชื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งที่ยืนล้อมวง ลูกเสือที่ถูกเรียกชื่อต้องรีบออกไปรับลูกบอลก่อนที่จะตกกระทบพื้นเป็นครั้งที่สอง ถ้ารับลูกบอลได้ก็จะได้เข้าแทนที่เป็นผู้โยนลูกบอลคนก่อน ถ้ารับไม่ได้ก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในวงกลมตามเดิม เพื่อรอโอกาสต่อไปที่เขาเรียก

เต้นจับ

ให้ลูกเสือเข้าแถวเป็นวงกลม หันหน้าสู่กลางวง ลูกเสือคนหนึ่งเขย่งรอบวง และแตะผู้เล่นคนหนึ่งคนใดที่หลัง ผู้ถูกแตะต้องเขย่งหนี ถ้าผู้หนีถูกจับต้องออกไปยืนกลางวงรอเข้าที่เดิม เมื่อที่เกิดว่างขึ้น ถ้าเขาหนีทันเขาก็เข้าประจำที่เดิม

เหยียบเงาแตะ

เกมส์นี้เป็นเกมส์ที่สำหรับเล่นในโอกาสมีแสงแดด เมื่อกำหนดเขตสนามที่จะไม่ให้เด็กคนใดออกนอกเขตแล้ว ผู้กำกับลูกเสือเลือกลูกเสือหนึ่งคนเป็น คนไล่คอยไล่เหยียบเงาลูกเสือคนอื่น ๆ ใครหนีหรือหลบเงาไม่ทันหรือวิ่งออกนอกเขต ต้องมาเป็นคนไล่แทน แล้วเหยียบเงาคนอื่นต่อไปหากมีลูกเสือหลายคน จะเพิ่มคนไล่ขึ้นเป็นสองหรือสามคนก็ได้

ส่งช้อนส้อม

ให้แต่ละหมู่ยืนเป็นแถวตอน ให้คนที่ 1 หัวแถวยืนบนเส้นเริ่ม มือถือช้อนส้อมหนึ่งอัน ห่างจากคนที่ 1 ประมาณ 1 หลา มีวงกลมเขียนด้วยชอล์ก (หรือโรยปูนขาว) มีมันฝรั่งหนึ่งหัววางอยู่ตรงกลาง ทางด้านหนึ่งของห้องหรือสนาม ก็มีวงกลมอีกวงหนึ่งซึ่งทุก ๆ แถวมีเหมือนกัน  เมื่อผู้กำกับให้สัญญาณเริ่มเล่น คนที่ 1 ของแต่ละหมู่ก้าวไปยังวงกลมใกล้ เอาช้อนซ่อมตักมันฝรั่งแล้ววิ่งพาอ้อมแถวของตัวแล้วพาไปวางไว้ในวงกลมที่ไกล แล้วกลับมายังเส้นเริ่ม ยื่นช้อนส้อมให้คนต่อไป ตัวเองวิ่งไปต่อท้ายแถว คนที่ 2 รับช้อนส้อมได้แล้ว รีบวิ่งไปช้อนมันฝรั่งแล้วพาไปอ้อมแถวของตัวไว้ในวงกลมใกล้ แล้วก็ส่งให้คนต่อไป ทำสลับกัน คือวางไว้ใกล้ วางไว้ไกล แต่ทุกคนต้องอ้อมแถวก่อน ห้ามใช้ ตัวถูกมันฝรั่ง ใครทำตกต้องตักมันฝรั่ง ณ ที่ที่ตกนั้นแล้วเริ่มต่อไป หมู่ไหนทำเสร็จก่อนหมู่นั้นชนะ

ห่อของ

ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนเป็นแถวตอนตามหมู่มีจำนวนเท่ากัน เครื่องมือมีกระดาษมีน้ำตาล เชือก ป้ายวงกลม อาจใช้ (เสื้อ รองเท้า ถุง หนังสือ ฯลฯ) เท่ากับจำนวนลูกเสือในหมู่ สำหรับของมีแต่ละหมู่จำนวนชิ้นเท่ากัน
เมื่อได้ยินคำสั่งเริ่ม ให้แต่ละหมู่รวบรวมของเหล่านั้น แล้วใส่ห่อ ให้เขียนป้ายบอกของเหล่านั้นด้วย ทุกหมู่ทำเหมือนกันหมด แล้วนำไปให้ผู้กำกับ หรือจะจัดแข่งแบบรีเลย์ก็ได้
พวกไหนเสร็จก่อนให้ 3 จุด 2 จุด 1 จุด ตามลำดับ
พวกไหนห่อดีเรียบร้อยให้ 4 จุด 3 จุด 2 จุด ตามลำดับ
พวกไหนบอกชื่อของถูกต้องให้ 3 จุด 2 จุด 1 จุด ตามลำดับ
หมู่ใดได้แต้มมากหมู่นั้นชนะ

เปลี่ยนของ

ให้แต่ละหมู่ยืนเข้าแถวตอนให้มีจำนวนเท่า ๆ กัน คนแรกของแต่ละหมู่อยู่ใกล้เส้นเริ่มตรงข้ามสนามอีกด้านหนึ่ง มีหมวกกับผ้าผูกคนลูกเสือวาง อยู่ ตรงหน้าของแต่ละหมู่
เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่นจากผู้กำกับ ให้คนแรกของแต่ละแถววิ่งไปเก็บหมวกแล้ววิ่งมาส่งให้คนที่ 2 คนที่ 2 รับแล้ววิ่งเอาหมวกไปไว้ที่เดิม แล้วหยิบผ้าผูกคอมาให้คนที่ 3 คนที่ 3 รับแล้วเอากลับไปไว้ที่เดิม เอาหมวกมาอีก สลับกันไปจนหมด แถวไหนเสร็จก่อนแถวนั้นชนะ

เดินตามเสียงดนตรี

ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนเป็นแถวตอน ให้หัวแถวอยู่ที่เส้นเริ่ม มือถือผ้าผูกคนลูกเสือ เมื่อดนตรีเริ่มลูกเสือคนหัวแถวเริ่มออกเดิน (ห้ามออกวิ่ง) ไปยังที่หมายทางด้านหนึ่งของห้องหรือสนามแล้วกลับมายังเส้นเริ่มต้น เมื่อไรก็ตามถ้าดนตรีหยุดทุกคนก็ต้องหยุดเดิน ถ้าคนใดผู้กำกับเห็นว่าไม่หยุดพร้อมกับดนตรี ให้ไปเริ่มเดินใหม่ เมื่อคนแรกไปถึงเส้นเริ่มแล้วก็ส่งผ้าผูกคอให้คนที่ 2 ต่อไป ทำเช่นนี้เรื่อย ๆ ไป แถวใดเสร็จก่อนแถวนั้นชนะ
ถ้าใครวิ่งต้องไปเริ่มใหม่ถือว่าผิด

เดินหมี

ให้แต่ละหมู่ยืนเข้าแถวตอน แถวละเท่า ๆ กัน คนแรกอยู่บนเส้นเริ่ม เมื่อได้ยินคำสั่งจากผู้กำกับ ไปคนแรกของแต่ละแถวก้มตัวลงใช้มือทั้งสองจับที่ขาด้านนอกทั้งสองให้แน่นแล้วเดินหรือวิ่งไปยังที่หมาย อีกด้านหนึ่งของสนาม โดยไม่ปล่อยมือจากข้อเท้า ปากคาบผ้าเช็ดหน้าด้วยแล้วกลับมาที่เดิมที่เริ่มต้นใหม่ เอกผ้าเช็ดหน้าส่งต่อให้คนที่ 2 ต่อไป คนที่ 2 ก็ทำเช่นเดียวกัน จนหมดแถว แถวใดหมดก่อนแถวนั้นชนะ

ส่งลูกโป่ง

ให้แต่ละหมู่มีผู้เล่นหมู่ละเท่า ๆ กัน ให้คนแรกยืนบนเส้นเริ่ม มือถือลูกโป่งที่สูบแล้ว อีกด้านหนึ่งของห้องหรือสนามตรงหน้าของแต่ละหมู่มีเก้าอี้หรือสิ่งกีดขวางอย่าง อื่น ไว้สำหรับอ้อม หรือใช้ชอล์กขีดเป็นเครื่องหมายก็ได้ เมื่อผู้กำกับให้สัญญาณ ไปคนแรกของแต่ละหมู่ให้บังคับหรือตบลูกโป่งให้ลอยไปในอากาศแล้วไปอ้อมที่หมายที่วางไว้ แล้วมาส่งลูกโป่งต่อให้คนที่ 2 คนที่ 3 ต่อไป แถวไหนหมดก่อนแถวนั้นชนะ ทุกแถวต้องพยายามบังคับลูกโป่งไปจะโดยลักษณะใดก็ได้

งมเข็มในกองหญ้า

ให้แต่ละหมู่เข้าแถวเป็นรูปแถวตอน มีจำนวนเท่า ๆ กัน คนแรพยืนอยู่ที่เส้นริม ถือเข็มธรรมดาไว้เล่มหนึ่ง ลำดับของแถวจะยืนเป็นรูป 1 2 3 4 5 6 เป็นรูปแถวตอน ตรงหน้าของแต่ละหมู่มีวงกลม เขียนด้วยชอล์กถ้าเป็นในห้อง ถ้าเป็นในสนามโรยด้วยปูนขาวเป็นวงกลม ในวงกลมนั้นมีกองหญ้ากองไว้
เมื่อได้ยินคำสั่งจากผู้กำกับให้เริ่มเล่น คนที่หนึ่งวิ่งไปยังวงกลม แล้วปักเข็มไว้ในกองหญ้าแล้ววิ่งกลับมาแตะคนที่ 2 คนที่ 2 วิ่งไปหาเข็มให้ได้ แล้วนำมาส่งให้คนที่ 3 คนที่ 3 รับเข็มแล้ว วิ่งไปที่กองหญ้าแล้วปักเข็มลงไปในกองหญ้าอีก ทำเช่นนี้ตลอดไป จนหมดแถว แถวไหนหมดก่อน แถวนั้นชนะ

ลอดถ้ำ

ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนเป็นรูปแถวตอน มีจำนวนคนเท่า ๆ กัน ยืนแยกเท้าออกห่างพอผู้เล่นลอดออกไปได้ เมื่อได้ยินคำสั่งจากผู้กำกับให้ไป คนเล่นที่อยู่หลังสุดมือถือผ้าผูกคอลูกเสือด้วย ให้คลานลอดช่องขา จนครบ คนที่ยืนอยู่หน้าเมื่อตนเองไปสุดแล้วให้กระโดดแยกขาข้างหน้าแถว แล้วให้ส่งผ้าเช็ดหน้าไปยังคนสุดท้ายแถว เมื่อคนนั้นได้รับแล้วก็ให้ลอดช่องขาอย่างคนแรกแล้วส่งผ้าเช็ดหน้า ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งได้เข้าอยู่ในรูปเดิม แถวใดทำเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะทุกครั้งต้องมีการส่งผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าผูกคอ ถ้าคนสุดท้ายไม่ได้รับผ้า ห้ามลอดมา

ดำน้ำไปอังกฤษ

เข้าแถวเป็นหมู่ รูปแถวตอน คนอยู่หน้าแต่ละพวกถือถุงถั่ว และกึ่งกลางสนามขึงเชือกให้ต่ำ ๆ พอผู้เล่นจะมุดข้ามไปได้
เมื่อผู้กำกับออกคำสั่งให้ ไปให้คนแรกของแต่ละหมู่วางถุงถั่วไว้บนศีรษะของตัวแล้วรีบวิ่งไปข้างหน้ามุดใต้เชือกแล้ววิ่งไป แตะกำแพงหรือด้านหนึ่งที่กำหนดไว้ แล้วกลับมามุดใต้เชือกอีก ในขณะที่ดำเนินการแข่งขันอยู่นี้ ห้ามใช้มือแตะถุงถั่ว ถ้าใครใช้มือแตะให้ไปเริ่มเล่นใหม่ และใครทำถุงถั่วตกจากศีรษะ คนนั้นต้องเริ่มวางใหม่
เมื่อคนแรกเสร็จแล้วนำถุงถั่วไปส่งต่อให้คนต่อไป แถวใดเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ

ส่งหน้า

ให้แต่ละแถวมีผู้เล่นหมู่ละเท่า ๆ กัน เป็นรูปแถวตอน ให้มีระยะช่วงห่างกันคนต่อคน ประมาณ 1 เมตร ผู้เล่นคนสุดท้ายถือผ้าผูกคนไว้ในมือ  เมื่อได้ยินคำสั่งให้เล่นจากผู้กำกับ คนสุดท้ายของแต่ละแถววิ่งไปยืนข้างหน้าแถว แล้วส่งผ้าผูกคอมาทางหลัง จนมาถึงคนสุดท้ายของแถวอีก คนสุดท้ายของแถวเมื่อได้รับผ้าแล้วก็รีบวิ่งไปต่อหน้าเช่นคนที่ 1 ทำ การเล่นดำเนินไปเช่นนี้เรื่อย ๆ แถวใดทำได้เสร็จก่อนแถวนั้นชนะ

เลี้ยงพลองแข่ง

ให้แต่ละหมู่เข้าแถวเป็นแถวตอน คนอยู่หน้าของแต่ละแถวยืนอยู่บนเส้นเริ่ม ถือไม้พลองยาว 3 ฟุต หรือใช้พลองลูกเสือก็ได้ เมื่อได้ยินคำสั่งจากผู้กำกับให้เริ่มเล่น คนแรกของแต่ละแถวให้ใช้นิ้วมือหรือฝ่ามือเลี้ยงพลองให้ตั้งตรงแล้วเดินไปอ้อมที่หมาย แล้วกลับมายังเส้นเริ่ม ส่งไม้ให้คนต่อ ๆ ไป ทำเช่นเดียวกัน ถ้าใครทำพลองล้มหรือถ้าใช้อีกมือหนึ่งช่วยต้องไปเริ่มใหม่ ณ เส้นเริ่ม แถวไหนทำเสร็จก่อน เป็นผู้ชนะ

ฟุตบอลขนนก

แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 พวกจะเป็นพวกละกี่คนก็ได้ แต่ต้องเท่ากัน หาโต๊ะสักหนึ่งตัว เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร หาขนนกหนึ่งขน เมื่อเริ่มเล่นให้เล่นข้างละ 1 คน อยู่ทางหัวและท้ายโต๊ะคนละข้าง ใช้ขนนกวางตรงกลาง เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่นให้ทั้งสองคนพยายามเป่าขนนกให้ปลิวไปกับพื้นโต๊ะ ถ้าผู้ใดสามารถเป่าขนนกผ่านเส้นหลัง คือด้านสุดของหัวและท้ายโต๊ะ ผู้นั้นชนะได้ 1 แต้ม และให้คู่อื่นมาเล่นต่อไป เมื่อเสร็จการแข่งขันแล้ว นับจำนวนแต้มดู ฝ่ายใดได้แต้มมากฝ่ายนั้นชนะ

 

ตีคลี

หาเชือกมาขึงกลางสนามสูงประมาณเพียงไหล่ลูกเสือ เป็นเนต สนามกว้างประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 6 เมตร แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 ฝ่าย (ประมาณ 6-12 ) หาลูกโป่งมา 1 ลูก เมื่อเริ่มเล่นให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นฝ่ายได้ลูกโป่งก่อน โดยถือไว้ตรงกึ่งกลางเนต แล้วเป่าให้ข้ามเนตไป เมื่อข้ามไปแล้วฝ่ายตรงข้ามต้องพยายามเป่าลูกโป่งให้ข้ามเนตกลับ ถ้าฝ่ายใดทำลูกโป่งตกพื้น ฝ่ายนั้นเสียแต้ม ใช้เวลาเล่นประมาณ 5-10 นาที ฝ่ายใดได้แต้มมากฝ่ายนั้นชนะ

วิ่งผสม

แต่ละหมู่ยืนเข้าแถวเป็นแถวตอน หัวแถวอยู่ที่เส้นเริ่ม คนหัวแถวถือผ้าผูกคอลูกเสืออยู่ในมือ ผู้กำกับให้สัญญาณเริ่มเล่น ให้ลูกเสือทำอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ วิ่ง เดิน วิ่งด้วยปลายเท้า ควบม้า ฯลฯ ไปยังที่หมายหรือริมสุดของสนาม แล้วกลับมาพร้อมด้วยผ้า ส่งต่อให้คนที่ 2 ต่อไป ซึ่งแต่ละคนไม่ให้ทำซ้ำแบบกัน เมื่อคนที่ 2 วิ่งไปสุดสนามแล้วก็วิ่งกลับมาให้คนที่ 3 ต่อไปอีก หมู่ใดเสร็จก่อนหมู่นั้นชนะ

เลี้ยงบอลด้วยจาน

ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนเป็นแถวตอน มีผู้เล่นแต่ละหมู่เท่ากัน คนเป็นหัวแถวของแต่ละหมู่ถือจานซึ่งมีลูกบอลวางอยู่ในจานด้วย (ลูกเทนนิสหรือลูกบอลขนาดเท่าลูกเทนนิสหรือมะนาว) เมื่อผู้กำกับบอกเริ่มเล่นให้หัวแถวออกวิ่งหรือเดินนำของในมือไปยังสุดห้อง หรือสนามที่กำหนดไว้แล้วกลับมายังเส้นเริ่ม แล้วส่งจานกับลูกบอลให้ผู้เล่นคนต่อไป แต่ละคนก็ทำเช่นเดียวกัน  ถ้าหากลูกบอลตกในระหว่างการเล่น ผู้เล่นต้องกลับไปที่เริ่มเล่นใหม่ ณ ที่ที่ลูกบอลตกหมู่ใดเสร็จก่อนหมู่นั้นชน

ระเบิดถุง

ให้ลูกเสือยืนเป็นแถวตอน แต่ละแถวมีผู้เล่นเท่ากัน คนแรกให้ยืนอยู่บนเส้นเริ่ม ตรงข้ามของแต่ละแถว ให้หาถุงกระดาษมาวางไว้เป็นห่อ ๆ เท่ากับจำนวนผู้เล่น (หรือลูกโป่งก็ได้)
เมื่อผู้กำกับให้สัญญาณเริ่มเล่น ให้ผู้เล่นคนแรกของแถววิ่งไปยังถุงของตัวแล้วหยิบถุงมาถุงหนึ่งเป้าแล้วกลับมายังเส้นเริ่มเล่น ในระหว่างทางก็ให้ระเบิดถุงกระดาษตามวิธีต่าง ๆ เสียงดังนั้นจะเป็นสัญญาณสำหรับคนที่ 2 ให้รีบไปเอาถุง ให้ทำเช่นเดียวกับคนแรก ถ้าถุงไม่แตกก็พยายามเดินแล้วทำให้แตก จนไปถึงเส้นเริ่มซึ่งคนต่อไปยืนรออยู่ คนต่อไปจึงเริ่มออกวิ่งแล้วดำเนินการเล่นใหม่
ผู้เล่นต้องหยิบคนละ 1 ถุงเท่านั้น แถวใดหมดก่อนแถวนั้นชนะ

ตากผ้า

ผูกเชือกไว้ที่สนามด้านหนึ่งสูงเพียงเอว ตรงข้ามให้ลูกเสือนั่งเป็นแถวตอน ที่เส้นเริ่มตรงเท้าของคนเริ่มคนที่หนึ่งมีเสื้อ พร้อมด้วยขอหนีบเป็นเป็นสปริง  เมื่อผู้กำกับให้สัญญาณเริ่มเล่น ให้คนแรกเก็บเอาเสื้อผ้าพร้อมด้วยขอหนีบวิ่งไปตากผ้ายังราวที่ขึงไว้ เมื่อเสร็จแล้วให้วิ่งกลับมายังพวกของตนเอามือแตะคนต่อไป คนที่ 2 ให้วิ่งไปแล้วเก็บเสื้อกับขอหนีบกลับมาที่เดิมที่เส้นเริ่ม ให้ทำสลับกันไปเรื่อย ๆ คือ ตากและเก็บหมู่ใดเสร็จก่อน หมู่นั้นชนะ

ปล่อยคนถูกจับ

เลือกลูกเสือสัก 4-5 คนเป็นคนไล่ หากมีลูกเสือเป็นจำนวนมากก็ควรมีคนไล่ให้มากขึ้นส่วนลูกเสืออื่น ๆ คนหนีวิ่งกระจายไปทั่ว ๆ สนาม เมื่อให้สัญญาณ พวก คนไล่ออกวิ่งไล่แตะคนหนี ลูกเสือคนใดถูกแตะจะต้องยืนนิ่งอยู่กับที่ จนกว่าพวกของตนคนหนึ่งคนใด คนหนีวิ่งมาช่วยคือแตะ จึงจะออกวิ่งต่อไปได้

คนบ้า

กระจายผู้เล่นไปทั่ว ๆ สนาม เริ่มเล่นโดยให้ผู้กำกับหรือนายหมู่โยนลูกเทนนิสขึ้นไปในอากาศ ผู้เล่นต่างแย่งกันรับ ใครรับลูกได้จับลูกนั้นยิ่งคนอื่น ผู้ที่ถูกยิงให้รีบจับลูกนั้นยิงคนอื่นต่อไป ถ้าพลาดใครจะจับลูกยิงใครก็ ได้การเล่นดำเนินเช่นนี้ตลอดไป

โสมเฝ้าทรัพย์

เขียนวงกลมรัศมี 2 หลา ลงบนพื้น ให้ลูกเสือนำลูกเทนนิสหรือเอาผ้า กระดาษ ใบไม้ม้วนทำให้กลมขนาดเท่าลูกเทนนิส วางไว้ในกลางวงกลม จับฉลากให้ลูกเสือคนหนึ่งเป็น "โสม" เฝ้าทรัพย์ยืนอยู่ในวงกลม ส่วนผู้เล่นอื่นยืนอยู่รอบ ๆ คอยแย่งลูกบอลเหล่านั้น ในขณะที่แย่งถ้าใครถูก"โสม" แตะถูกแย่งลูกบอลหมด ให้รีบวิ่งออกไปสู่เส้นซึ่งอยู่ห่างจากขุมทรัพย์ประมาณ 25หลา โดยให้ผู้เล่นอื่นยิงด้วย ลูกบอลที่แย่งได้นั้น จะหยุดยิงต่อเมื่อ "โสม" วิ่งผ่านเส้นนั้นไปแล้วทุกคนจึงกลับมาเริ่มเล่นใหม่

คนตาบอด

ให้ลูกเสือยืนจับมือกันเป็นวงกลม เลือกลูกเสือคนหนึ่งมายืนกลางวงเอาผ้าปิดตา เริ่มเล่นโดยให้คนจับมือในวงกลมนั้นเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ จะหยุดก็ต่อเมื่อคนที่ถูกปิดตานั้นตบมือขึ้น 3 ครั้ง แล้วตรงเข้าไปจับคนใดคนหนึ่งมากลางวง คลำดูตามตัวแล้วทายชื่อ หากทาถูกผู้นั้นจะต้องถูกปิดตาแล้วเริ่มเล่นใหม่ หากทายผิดให้ปิดตาอยู่เช่นเดิม และเล่นต่อไป

มานี่

จัดให้ลูกเสืออยู่ที่ด้านหนึ่งด้านใดของสนาม แล้วเลือกลูกเสือคนหนึ่งคนใดเป็นคนไล่ยืนอยุ่กลางสนามให้ลูกเสือ "คนไล่" นี้ร้องขึ้น "มานี่" ลูกเสือทั้งหมดต้องวิ่งไปสู่สนามอีกด้านหนึ่ง หรือที่เส้นใดเส้นหนึ่งที่ผู้กำกับกำหนดให้ โดยมิให้ลูกเสือ "คนไล่" แตะ และในขณะเดียวกันลูกเสือ"คนไล่" ต้องพยายามไล่แตะลูกเสืออื่น ๆ ให้มากคนที่สุดที่จะมากได้ ลูกเสือที่ถูกแตะจะกี่คนต้องกลายเป็นคนไล่หมด แล้วเริ่มร้องมานี่ เพื่อให้ลูกเสือที่เหลือวิ่งกลับไปสู่สนามอีกด้านหนึ่ง ลูกเสือที่ถูกแตะก็เข้ารวมเป็นพวกคนไล่ จนเหลือคนสุดท้า ถือว่าเป็นผู้ฉลาดในการหลบเป็นผู้ชนะ

ลอดอุโมงค์

ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนเป็นแถวตอน หันหน้าไปทางผู้กำกับทางเดียวกัน ให้ทุกคนยืนแยกเท้าออกมาก ๆ เมื่อเริ่มเล่นให้คนสุดท้ายของหมู่ คลานลอดใต้หว่างขาของลูกเสือซึ่งอยู่ด้านหน้าจนหมดแถว เมื่อหมดแถวแล้วก็มายืนหน้าของหมู่ลูกเสือคนสุดท้าต่อไปก็เริ่มคลานต่อไป จนตลอดแถวอีก เช่นเดียวกัน แถวใดหมดก่อนแถวนั้นหรือหมู่นั้นชนะ

ยามจับขโมย

ให้ลูกเสือจับมือกันเป็นวงกลม สมมุติเป็นต้นไม้ เลือกลูกเสือมาหนึ่งคนเอาไว้นอกวงเป็น"ขโมย" และผู้กำกับลูกเสืออีกคนหนึ่ง เป็น"ยาม" อยู่ภายในวงกลมนั้น และหาหมวกมาใบหนึ่งวงกลางวง เมื่อเริ่มเล่นให้ "ขโมย" ซึ่งอยู่ข้างนอกพยามเข้าทางหนึ่งทางใด ใต้แขนของป่าซึ่งลูกเสือจับกันอยู่ แล้วไปขโมยเอาหมวกกลางวง "ยาม" ยามซึ่งคอยอยู่พยายามจับจะจับได้ต่อเมื่อ"ขโมย" หยิบหมวกเสียก่อน ถ้าจับไม่ได้"ขโมย" ก็พยายามหนีออกนอกวงโดยทางเดียวกับทางที่เข้ามา ถ้า"ขโมย" ถูกยามจับได้ต้องเปลี่ยนกัน ให้"ยาม" เป็น"ขโมย" บ้าง เมื่อเห็นนานพอสมควรอาจเลือกลูกเสืออื่นเข้ามาเล่น เปลี่ยนกันไปในการจับควรเป็นการแตะกันเบา ๆ เท่านั้น อย่าให้จับกันรุนแรง

การแข่งขันระหว่างหมู่

ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนเป็นแถวตอน หันหน้าไปทางเดียวกัน โดยให้นายหมู่อยู่หัวแถวจากนายหมู่ตรงไปทางหน้าประมาณ 10 หลา มีเครื่องหมายไว้ตรงกับหมู่ของตน เมื่อเริ่มเล่นนายหมู่วิ่งไปที่เครื่องหมายนั้นแล้วกลับหลังหันตบมือ คนที่ 2 เมื่อได้ยินเสียงตบเมืองจะรีบวิ่งไปแล้วไปต่อท้าย นายหมู่ตบมืออีก คนที่สามวิ่งไปแล้วไปต่อท้าย จนครบหมู่ หมู่ใดสามารถวิ่งได้เร็วและเสร็จก่อนหมู่นั้นชนะ

แย่งที่

จัดลูกเสือให้ยืนเป็นวงกลม หันหน้าเข้าหาจุดศูนย์กลาง ให้ลูกเสือนับตามลำดับ และให้จำเบอร์ที่ตนนับไว้ เลือกลูกเสือคนหนึ่งยืนกลางวงกลมเพื่อเรียกเบอร์ ๆ ใดก็ได้ 2 เบอร์ เช่น 1-7 คนเบอร์ 1 และเบอร์ 7 ต้องรีบเปลี่ยนที่กัน ในขณะที่วิ่งเปลี่ยนที่กันนี้ ให้ลูกเสือคนที่เรียกนั้นวิ่งเข้ายืนแทนที่ ใครถูกแย่งที่ต้องยืนกลางวงกลม เพื่อเรียกเบอร์อื่นและแย่งที่เช่นนี้ตลอดไป

ดำกับน้ำเงิน

ให้เขียนเส้นขนานยาวเส้นละ 30 ฟุต ห่างกัน 40 ฟุต แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 พวกเท่า ๆ กัน ให้ยืนเข้าแถวหันหน้าเข้าหากันระหว่างกลางของเส้นขนาน ยืนห่างกันประมาณ 8 ฟุตพวกหนึ่งสมมุติเป็นฝ่ายสีน้ำเงินและอีกพวกหนึ่งเป็นฝ่ายสีดำ ผู้กำกับยืนอยู่ระหว่างกลางของแถวถือกระดาษแข็งยาวประมาณ 10 นิ้ว ด้านหนึ่งสีดำ อีกด้านหนึ่งสีน้ำเงิน ผู้กำกับจะโยนกระดาษแข็งขึ้นไปในอากาศ ถ้าสีน้ำเงินหงาย ฝ่ายน้ำเงินจะต้องวิ่งกลับไปสู่แดนของตน ฝ่ายดำเป็นผู้ไล่จับ ผู้ถูกจับจะต้องกลับมาอยู่กับฝ่ายที่จับตนได้ แล้วลงมือเข้าแถวกันใหม่ ฝ่ายใดสามารถทำให้ฝ่ายปรปักษ์หมดคนลงเป็นฝ่ายชนะ สถานที่เล่นควรกว้างพอควร

 

วิ่งไล่วงกลม

ลูกเสือยืนเป็นวงกลม แล้วนับ 1 ถึง 4 ตามลำดับจนครบคน ผู้กำกับจะต้องบอกตัวเลขสมมุติว่าเลข 3 คนที่นับ 3 จะต้องก้าวถอยหลังออกมา 1 ก้าว แล้ววิ่งไล่กันโดยเวียนขวาพยายามจับคนข้างหน้า คนที่ถูกจับได้จะต้องออกนอกวง คนที่ไม่ถูกจับจะต้องวิ่งเข้าสู่ที่เดิม ต่อไปก็ให้ผู้กำกับเรียกตัวเลขอื่น ๆ ต่อไปทำนองเดียวกัน ผู้ที่เหลืออยู่คนสุดท้ายเป็นผู้ชนะ ผู้ที่วิ่งเลยที่ที่ตนยืนอยู่เดิมก็จะต้องออกนอกวงเช่น เดียวกัน

วิ่งแข่งเตะบอล

ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนเป็นแถวตอน หันหน้าสู่ฝาผนัง (หรือกำแพง) นายหมู่ซึ่งอยู่หัวแถว ยืนชิดเส้นที่ขีดไว้ เป็นแนวเดียวกันและเท่ากัน เมื่อได้รับสัญญาณ คนแรกของแต่ละหมู่จะเตะลูกบอล (ขนาดเท่าลูกเทนนิส) ให้กระเด็นไปถูกกำแพง แล้ววิ่งไปเก็บลูกบอลมาที่เดิม ผู้ใดกลับถึงเส้นก่อนจะได้รับ 5 คะแนน ผู้ที่กลับเข้าที่แล้วต้องไปยืนแถวหลังปล่อยให้คนที่ 2 ของแต่ละหมู่ดำเนินการต่อไป หมู่ใดได้คะแนนรวมมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ

ทอยวงกลม

ให้เขียนวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 1 ฟุต ห่างจากกำแพงหรือฝาผนังประมาณ 4-5ฟุต กำแพงควรสูงอย่างน้อย 7 ฟุต ใช้ลูกเทนนิสเป็นลูกทอย เริ่มเล่นโดยให้ผู้เล่นเรียงกันตามลำดับ เข้าโยนลูกเทนนิสกระทบฝาผนังกระดอนให้ลงในวงกลม ผู้ซึ่งทำให้ลูกลงในวงกลมมากที่สุดเป็นผู้ชนะ

กระรอกแย่งรัง

แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ละ 3 คน แต่ละหมู่ให้ 2 คน จับมือกัน(รัง) ลูกเสืออีกคนหนึ่งเข้าไปยืนระหว่างกลาง (กระรอก) จัดหมู่ต่าง ๆ นี้ให้ห่างกันประมาณ 3 เมตร วางให้เป็นรูปวงกลม กระรอกตัวที่ไม่มีรังให้มายืนตรงกลางวง เริ่มเล่น โดยกระรอกในรังต่างวิ่งเปลี่ยนที่รังกัน ตัวที่ไม่มีรังคอยวิ่งแย่ง ถ้าแย่งได้ให้เข้าไปอยู่แทน ตัวที่เข้ารังไม่ได้ ก็คอบแย่งเข้ารังตัว อื่น ต่อไป

สุนัขไล่ห่าน

จัดลูกเสือให้ยืนเป็นรูปวงกลม หันหน้าเข้าหาจุดศูนย์กลาง จับมือกัน ให้เลือกลูกเสือออกมาสองคน คนหนึ่งสมมุติว่า "สุนัข" อีกคนหนึ่งเป็นผู้หนี "วิ่งไล่กันรอบ ๆ วงกลม ให้ผู้เล่นให้ความช่วยเหลือ "ห่าน" คือเมื่อห่านจะหนีเข้าหรือออกในวงกลมให้ยกแขนเปิดทางให้แต่ถ้าสุนัขจะเข้าไปหรือเมื่อเข้าไปแล้วจะออกมาไล่ห่าน ต้องคอยกันไม่ให้เข้า แต่ถ้าสุนัขไล่ทัน "ห่าน" ต้องเปลี่ยนกลับกันทันที

โยนถุงถั่วในวงกลม

ให้ลูกเสือยืนเป็นวงกลม หันหน้าสู่กลางวง ทุกคนยืนถือถุงถั่วไว้ เมื่อได้รับสัญญาณ แต่ละคนจะต้องโยนถุงถั่ว ให้ผู้ที่ยืนทางขวามือพร้อมกับหันมารับจากซ้ายมือ ทำเช่นนี้วนเวียนไปจนครบรอบหนึ่ง หรือสองรอบก็ได้ สำหรับจะรู้ว่าถุงถั่วเดินครบรอบหรือไม่ ควรทำให้ถุงหนึ่งมีสีต่าง ๆ เมื่อครบรอบแล้วจะสั่งให้โยนกลับทางเดิมไปสู่ทางซ้ายอีกก็ได้ เป็นการฝึกโยนและรับ

แมวกับหนู

ลูกเสือยืนล้อมวงหันหน้าสู่กลางวง เลือกเอาลูกเสือ ห้าคนหรือหกคนเป็นหนูยืนอยู่กลางวง เลือกลูกเสือคนหนึ่ง เป็นแมวยืนอยู่กลางวง แมวจะวิ่งเข้าไปในวงเพื่อจับหนู หนูจะวิ่งออกนอกวงไม่ได้ หนูที่ถูกจับต้องเข้ายืนร่วมกับผู้ยืนล้อมวง หนูตัวสุดท้ายที่ถูกจับให้เป็นแมวในการเล่นรอบต่อไป วงกลมควรกว้างพอให้หนูได้วิ่งหลบหลีกแมวได้สะดวก

ดอกไม้กับลม

แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 พวกเท่า ๆ กัน แบ่งเขตไว้ 2 ด้าน ส่วนกลางมีเนื้อที่พอสมควรฝ่ายที่เป็นลมยืนอยู่หลังเส้นในเขตของตน ฝ่ายดอกไม้ให้เลือกซื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งชนิดใดเป็นความลับ ฝ่ายดอกไม้ตั้งชื่อดอกไม้ประจำตัวทุกคน แล้วจะเดินเข้าไปหาฝ่ายลม ฝ่ายลมจะเรียกชื่อดอกไม้โดยเดา ๆ ถ้าเรียกชื่อดอกไม้ไหนถูก ฝ่ายดอกไม้ชื่อนั้นจะต้องรีบวิ่งกลับสู่เขตตน และฝ่ายลมจะวิ่งไล่จับ ถ้าจับได้ฝ่ายดอกไม้จะต้องเข้าเป็นฝ่ายลม การเล่นดำเนินใหม่เช่นเดิมจนกว่าดอกไม้จะถูกจับหมดหรือหมดเวลา

ลูกบอลร้อน

ลูกเสือยืนล้อมวงหันหน้าเข้ากลางวง เว้นระยะห่างกันพอสมควร ให้ลูกเสืออีกคนหนึ่ง คอยอยู่นอกวง ให้ลูกเสือที่ยืนล้อมวงโยนลูกบอลส่งให้ผู้อยู่ข้างเคียงตน คนนอกวงคอยดักจับลูกบอลเมื่อยังไม่ถึงมือผู้รับ ถ้าเขาจับลูกบอลได้ทัน เขาก็จะได้เข้าแทนที่รับลูกบอล ผู้รับลูกบอลนั้นจะออกมาเป็นคนคอยดักลูกบอลต่อไป
การโยนลูกบอลผ่านควรโยนไปทางเดียวกัน จะไปทางขวาหรือซ้ายก็ได้ ไปจนครบรอบควรใช้ลูกบอลโต ๆ

ลิงชิงบอล

จัดลูกเสือยืนเป็นรูปวงกลม หันหน้าเข้าสู่จุดศูนย์กลาง เลือกลูกเสือคนหนึ่งให้เป็น"ลิง" ยืนตรงกลางวงกลม เริ่มการเล่นโดยผู้กำกับโยนลูกบอล ให้แก่ลูกเสือคนใดคนหนึ่ง ซึ่งยืนอยู่รอบ ๆ วงกลมนั้น และลูกเสือผู้นั้นเมื่อได้รับลูกบอลแล้ว ต้องโยนไปให้ใครก็ได้แต่ต้องระวังมิให้ลิงแตะลูกบอลได้ หากลิงแตะถูกลูกบอลคนสุดท้ายที่โยนลูกบอล ต้องออกมาเป็นลิงแทน แล้วคอยแตะลูกบอล ซึ่งลูกเสืออื่นจะได้โยนเช่นเดียวกัน เกมส์นี้เป็นการฝึกการรับ-ส่งบอลให้เป็นอย่างดีอีก

ดึงเข้ากองไฟ

ให้ลูกเสือจับมือเป็นวงกลม หันหน้าเข้าในวงกลม ตรงกลางเขียนวงกลมเล็ก ๆ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางยาว 2 ฟุต วิธีเล่นให้ลูกเสือต่างคนต่างดึงกันเพื่อให้เท้าถูกวงกลม ใครถูกวงกลมต้องออก จนเหลือคนสุดท้ายชนะ

สุนัขกับกระต่าย

ให้ลูกเสือยืนหันหน้าเข้าหากันเป็นคู่ ๆ จับมือกันไว้ สมมุติว่าต้นไม้มีช่องให้ผู้เล่นที่สมมุติเป็นกระต่ายยืนอยู่ ในระหว่างช่องต้นไม้ช่องละ 1 คน ผู้เล่นข้างนอกอีก 2 คน คนหนึ่งเป็นกระต่าย อีกคนหนึ่งเป็นสุนัข กระต่ายที่อยู่นอกต้นไม้ จะวิ่งเข้าสู่ต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่ง กระต่ายที่ถูกไล่ที่จะต้องวิ่งไปไล่ที่ผู้อื่นโดยมีสุนัขคอยไล่จับ กระต่ายที่ถูกจับจะเป็นสุนัขแทน

วิ่งหาอาหาร

ให้ลูกเสือยืนล้อมเป็นวงกลมจับแขมกันไว้ หันหน้าสู่กลางวง ให้ลูกเสืออีกคนหนึ่งอยู่นอกวง วิ่งไปข้างหลังลูกเสือทื่ยืน เอามือแตะแขนที่เกาะกันอยู่ ผู้ถูกแตะสองคนจะต้องออกวิ่งไปคนละทางรอบวงกลม คนที่แตะแขนเข้ายืนแทนที่ คนวิ่ง 2 คนนั้น ผู้ใดเข้าที่ว่างได้ก่อนคงประจำวงต่อไป ผู้ที่เข้าไม่ได้ต้องวิ่งแตะแขนผู้อื่นต่อไป (การวิ่งรอบให้วิ่งทางขวา)

บอลแสตน

ผู้เล่นยืนล้อมรอบลูกเสือที่ถือลูกบอล ผู้ถือลูกบอลปล่อยลูกบอลตกลงพื้นแล้วเรียกชื่อผู้ที่ยืนรอบวงกลมคนใดคนหนึ่ง ลูกเสือคนใดถูกเรียกชื่อจะต้องวิ่งออกมาจับลูกบอล พร้อมกันนี้ ลูกเสืออื่น ๆ จะกระจายวงออก ผู้ถือลูกบอลจะตะโกนออกไปว่า "แสตน" เมื่อได้ยินเสียงตะโกนเช่นนี้ ทุกคนจะต้องหยุดอยู่กับที่ ผู้ถือลูกบอลจะขว้างลูกบอลไปถูกคนใดคนหนึ่งที่เขาต้องการผู้ถูกขว้างจะรับลูกบอลและออกคำสั่ง "แสตน" ต่อไป แล้วลงมือขว้างผู้อื่น  ถ้าลูกบอลพลาด ผู้ขว้างจะต้องไปเก็บมาขว้างต่อไป สถานทีเล่นควรกว้างพอที่จะหลบลูกบอลได้ ผู้ขว้างจะต้องมุ่งขว้างที่เท้าของผู้ที่ยืนอยุ่เท่านั้น

ไล่ตีวงกลม

ลูกเสือยืนเป็นวงกลม หันหน้าเข้าในวง ยืนเอามือไขว้หลัง ผู้เล่นอีกคนหนึ่งถือท่อนไม้เอาท่อนไม้วางลงบนมือผู้เล่นคนหนึ่งคนใดในวงกลม ผู้รับไม้จะต้องเอาไม้แตะหลังคนที่อยู่ทางขวาของตน ผู้ถูกตี (คนทางขวา) จะต้องออกวิ่งรอบวง พร้อมกับผู้ตีจะวิ่งไล่ไปเรื่อย ๆ ส่วนคนวางไม้จะเข้ายืนแทนที่ ระหว่างวิ่งผู้แตะก็จะใช้ไม้แตะหลังผู้หนีเรื่อยไป จนผู้หนีวิ่งเข้าที่ได้ต่อไปผู้ถือไม้ก็เอาไม้วางลงบนมือผู้อื่นต่อไปอีก
ใช้ไม้เล็ก ๆ เบา ๆ การ ไล่ตีก็ไม่ควรรุนแรงเกินไป

สุนัขแย่งหาง

ให้ผู้เล่นแบ่งเป็นหมู่ ๆ แล้วใช้มือกอดสะเอวคนข้างหน้า แต่ละแถวควรเท่า ๆ กัน ให้คนข้างหน้าเป็นหัวสุนัข และคนสุดท้าเป็นหาง วิธีเล่น คนหัวพยายามไปแตะคนหางของแต่ละแถว ถ้าใครถูกแตะแถวนั้นก็แพ้

แมวไล่นก

ให้ลูกเสือทุกคนเป็นนก ยกเว้นเลือกคนหนึ่งเป็นแมว คนเป็นนกมือแตะที่สะโพก คนเป็นแมวให้คลาน เริ่มเล่นโดยให้แมวไล่นก ใครถูกแตะต้องเปลี่ยนเป็นแมวทันที เกมส์ดำเนินกันไปเรื่อย ๆ ใครตายก็เปลี่ยนไปเป็นแมวอีก

ล่าสมบัติ

ให้ลูกเสือทุกคนออกไปนอกห้อง ผู้กำกับเอาเข็มหมุดไปปักหรือวางภายในห้อง ใต้ม้านั่ง
ปักตามผนังห้อง เมื่อได้ยินสัญญาณลูกเสือทุกคนเข้ามาในห้อง พยายามหาเข็มหมุดภาในห้องจำกัดเวลาให้ เมื่อถึงกำหนดเวลาแล้ว ใครได้มากเป็นผู้ชนะ

แข่งม้าตาบอด

ให้แต่ละหมู่จัดหาคนผูกตาหมู่ละ 1 คน และมีบังเหียนผูกติดไว้ด้วย ซึ่งผู้ถือบังเหียนทั้งหมดเป็นพวกเดียวกัน ใกล้ ๆ มุมสนามหรือห้องด้านหนึ่งมีผู้เล่า 2 คนเอามือสานกันทำเป็นสะพาน และอีกมุมหนึ่งด้านตรงข้ามกับสะพาน เป็นต้นไม้โดยให้ลูกเสือไปยืน ตรงกลางสนามมีลูกโป่ง 1 ลูกเมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่นจากผู้กำกับ คนขี่บังคับม้า (โดยใช้สายบังเหียนเท่านั้น)

อ้ายโม่ง

ให้แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 พวกเท่า ๆ กัน อยู่คนละข้างให้หันหน้าออก ให้แต่ละพวกจัดหาผ้ามาพันที่หัวรอบ ๆ เห็นแต่ตาและหน้นิดหน่อย เมื่อได้ยินคำสั่งจากผู้กำกับว่า เอาให้คนเป็นอ้ายโม่งเดินออกไปช้า ๆ ให้ทั้งสองทีมทาย (โดยผลัดกันทาย) ถ้าฝ่ายใดทายถูกก็ได้แต้ม 1 แต้ม เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้วนับแต้ม ฝ่ายใดได้แต้มมากกว่าฝ่ายนั้นชนะ

กระต่ายเข้าโพรง

ให้ลูกเสือแบ่งออกเป็นหมู่ ๆ ละ 4 คน แต่ละหมู่ให้ 3 คน เป็นผู้จับมือกันทำเป็นโพร่ง รากไม้ และให้ผู้เล่นอยู่ในโพรง ๆ ละ 1 ตัว ซึ่งเป็นกระต่ายหนี สุนัขจะเป็นผู้ไล่
เลือกลูกเสือคนหนึ่งเป็นสุนัข อยู่ด้านหนึ่งด้านใดของห้องหรือสนาม เมื่อได้ยินคำสั่งให้เริ่มเล่น ให้กระต่ายซึ่งอยู่ในโพรงที่หิวออกหาอาหารกิน สุนัขก็ไล่จับ ถ้าใครถูกจับก็เป็นสุนัขแทน

มนุษย์โลกพระอังคาร

แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 พวกเท่ากัน เกมส์นี้เป็นเกมส์การต่อสู้ของมนุษย์ 2 เผ่า ในโลกพระอังคาร พวกแรกคือพวกผิวเขียว และพวกผิวแดง แต่การต่อสู้มิใช่การต่อสู้แบบใช้ปืนผาหน้าไม้ หรือหอก เป็นการแย่งเหยียบเงา ฝ่ายไหนถูกเหยียบเงามากกว่า ฝ่ายนั้นแม้ หรืออาจจะเล่นเป็นบุคคลก็ได้ ให้หัวหน้าของแต่ละพวกเลือกผู้เล่นออกมาฝ่ายละคน ให้ผู้เล่นทั้งสองคนยืนขาเดียวแล้วก็ต่อสู้กันโดยการแย่งเหยียบเงา ถ้าฝ่ายถูกเหยียบ หรือล้ม หรือเปลี่ยนเท้าฝ่ายนั้นแพ้ เมื่อหมดคู่แข่งฝ่ายใดได้แต้มมากฝ่ายนั้นชนะ

ย่องจับหมี

เกมนี้ให้ผู้เล่นทั้งหมดเป็นหมาป่า ตามจับหมี สมมติให้ใครคนหนึ่งเป็นหมี ให้หมีเดินนำหน้า ถ้าหมีกลับหลังมามองเมื่อไร ให้ผู้เล่นเป็นหมานั่งลง ถ้าใครนั่งช้าต้องออกจากการเล่น แล้วการเล่นดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ จนเหลือคนสุดท้ายเป็นผู้ชน

บอลบ้า

ใช้ในที่กว้าง ๆ แต่มีเขตจำกัด โดยการเล่นที่ผู้เล่นใช้บอลขว้างผู้เล่นด้วยกัน ใครถูกขว้างให้ออกจากการเล่น จนเหลือคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะ

ตีลูกเทนนิส

แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 พวก หรือเล่นระหว่างหมู่ โดยการแบ่งครึ่งสนามและมีเขตจำกัดเริ่มเล่นโดยให้ผู้กำกับโยนลูกเทนนิสหรือลูกบอล ขึ้นไปในอากาศตรงกึ่งกลางสนาม ถ้าลูกตกลงในแดนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ฝ่ายนั้นต้องเสีย 1 แต้ม ถ้าตกฝ่ายใดแล้วฝ่ายนั้นจะต้องตบบอลให้ไปตกยังฝ่ายตรงกันข้ามหรือพยายามเลี้ยงลูกเทนนิสไม่ให้ตกได้แล้วส่งข้ามไป ถ้าฝ่ายใดทำตกฝ่ายนั้นต้องเสียแต้ม เมื่อหมดเวลาใครเสียแต้มน้อยเป็นผู้ชนะ

แตะสับสน

ให้ลูกเสือทั้งหมดข้าแถวเป็น 4 แถว แล้วให้จับมือกันก็จะเกิดเป็นช่อง ให้วิ่งได้ทางด้านข้าง ๆ ที่มีช่อง เพราะลูกเสือหันหน้าเป็นรูปวงกลม ถ้าเมื่อได้ยินสัญญาณเปลี่ยนก็ให้จับมือกันทางด้านข้าง ก็จะเกิดเป็นทางวิ่งทางด้านหน้า  ให้ลูกเสือ 2 คนวิ่งแตะกันในช่องที่กล่าวนี้ เมื่อได้ยินสัญญาณให้เปลี่ยนการจับมือทางด้านข้าง เป็นทางด้านหน้า และด้านหน้าเป้นด้านข้างสลับกันไป จะทำให้การวิ่งไล่แตะลำบากยิ่งขึ้น ถ้าใครถูกแตะต้องกลับไปเป็นผู้ไล่ จนกว่าจะเปลี่ยนตัวผู้ไล่และผู้หนี ในการเล่นให้เปลี่ยนคนเล่นบ่อย ๆ เพื่อให้ลูกเสือได้เล่นทุกคน

การดีพูดว่า

ให้ลูกเสือเข้าแถวเป็น 2 แถว หรือมากกว่านี้ก็ได้ ถ้าจำนวนลูกเสือมีมาก ให้ผู้บังคับบัญชาหรือนายหมู่เป็นผู้สั่ง การดีพูดว่าก่อนทุกครั้ง ถ้าคำที่มีการดีพูดว่า ให้ทุกคนเตรียมทำตาม ถ้าหากขาดคำว่าการดีแล้วถ้าผู้ใดทำผิดให้ออกจากการเล่น เกมส์นี้ก็จะเริ่มใหม่จนกว่าจะเหลือคนสุดท้าย ดังตัวอย่างเช่น การดีพูดว่า จับหูลูกเสือทุกคนก็ต้องจับหู ถ้าหากว่าใครไปจับผิดก็ต้องออกจากการเล่น หรือจะกล่าวว่า การดีพูดว่า จับปากลูกเสือทุกคนก็ต้องจับปาก ถ้าใครจับผิดก็ต้องออกจากการเล่น ทำเช่นนี้เรื่อย ๆ ไป จนเหลือคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะ

หมาในเข้าถ้ำ

ว้นช่องว่างไว้พอประมาณ สมมุติว่าเป็นปากถ้ำ ให้ผูกตาลูกเสือ 2 คน สมมุติว่าเป็นพ่อและแม่หมาป่า ให้ลูกเสืออีกพวกหนึ่งเป็นหมาใน เริ่มเล่นให้หมาในเข้าไปในถ้ำในระยะเวลาจำกัด รวม 3 นาที ให้ได้ 5 ตัว ถ้าเข้าไปไม่ได้ให้หมาในแพ้ ถ้าเข้าไปเกินกว่า 5 ตัว หมาป่าแพ้ ในการเข้าต้องเข้าไปเรื่อย ๆ การแตะไม่ถือว่าหมาในแพ้ แต่ต้องจับให้ถูกหมาในจริง ๆ จึงจะถือว่าจับได้

ระวังเชียคาน

ให้ลูกเสือทุกคนกระจายอยู่ในห้องหรือสนาม โดยให้ทุกคนยืนอยู่ในวงกลมหรือในบริเวณจำกัด ให้คนหนึ่งเป็นเชียคาน เชียคานหันหลังให้ เมื่อสัญญาณเริ่มเล่นให้ทุกคนออกจากบ้าน หรือวงกลมของตัว ให้นายหมู่เป็นผู้ให้สัญญาณร้องว่า ระวังเชียคานให้เชียคานไล่แตะถ้าใครถูกแตะต้องเป็นพวกเชียคานและการเล่นดำเนินไปเช่นนี้เรื่อย ๆ จนกว่าจะเหลือ 1 หรือ 2 คน เป็นผู้ชนะ

Comments