ข่าวกิจกรรมครูสุ

 • กิจกรรมเปิดเรียน     โรงเรียนเจริญวิทยาได้เปิดเรียนในปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 
  ส่ง 24 ส.ค. 2555 23:38 โดย สุภาพร มารักษ์
 • กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือวันพ่อแห่งชาติ มีความเป็นมาของวันสำคัญ คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 5 ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2555 23:26 โดย สุภาพร มารักษ์
 • เทียนพรรษาอุบลราชธานี    งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ของชาวอุบลฯ ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหว ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2555 23:21 โดย สุภาพร มารักษ์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »


เอกสารการเรียนรู้

 • โครงงานเสื่อกก.docx   2308กิโลไบต์ - 24 ส.ค. 2555 21:51 โดย สุภาพร มารักษ์ (เวอร์ชัน 1)
  ‎ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสาร‎
 • โครงการงานอาชีพดอกไม้ใยบัว.docx   17กิโลไบต์ - 24 ส.ค. 2555 21:49 โดย สุภาพร มารักษ์ (เวอร์ชัน 1)
  ‎ให้นักเรียนศึกษาเอกสารและทำโครงงาน‎
 • โครงการงานอาชีพ.docx   33กิโลไบต์ - 24 ส.ค. 2555 21:48 โดย สุภาพร มารักษ์ (เวอร์ชัน 1)
  ‎ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลและทำโครงงานอาชีพ‎
 • การใช้งานโปรแกรม Google Earth.docx   49กิโลไบต์ - 24 ส.ค. 2555 21:47 โดย สุภาพร มารักษ์ (เวอร์ชัน 1)
  ‎ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาใบงานและดาวน์โหลดข้อมูล‎
แสดง 4 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร