เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งที่รวบรวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรม Microsoft Power Word , โปรแกรม Microsoft Power Power Point และตัวผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมไซต์นี้จะได้รับความรู้กลับไปเพื่อนำไปพัฒนาหรือต่อยอดความรู้ที่มีอยู่แล้ว ให้มีความรู้ยิ่งๆขึ้นไป 
รวมผลงานที่ผ่านมา