Office57-2

วันที่ 21/11/57
ทริปเปิ้ลลคลิก triple click
การบันทึกไฟล์ให้เปิดได้กับเครื่องที่ไม่มี Power point
วิธีการลบภาพนิ่ง Power point
เทคนิคในการสร้างสื่ออนิเมชัน ง่ายๆ ด้วย Power point
สอนวิธีการทำภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
การตกแต่งตารางในWord 2010
การเอาพื้นนหลังรูปภาพออก
การใส่ข้อความลงไปในสไลด์
วิธีการแปลงไฟล์ word เป็น pdf
ทิปสำหรับ Word
การจัดคอลัมน์
การย้ายภาพจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง
การ insert movie
การทำตาราง
วิธีการคานวณใน Excel
การใช้รูปแบบตกแต่งตารางอัตโนมัติ
การแทรกหัวท้ายหน้ากระดาษMicrosoft word
แทรกรูปภาพในหัวกระดาษ
.....................................................................

วันที่ 19/12/57
การทำแผนภูมิแท่งใน Microsoft word
การทำแผนภูมิวงกลมใน Microsoft word
แสดงหมายเลขบรรทัดในเอกสาร Word
ใส่ภาพลงเวิร์กชีต Excel
Tips การScreenshot เครื่องมือจับภาพแบบง่ายๆ ใน Word 2010
การแปลข้อความจากโดย Microsoft word โดยไม่ใช้ internet
วิธีใส่วีดีโอใน Powerpoint
วิธีทำแผนภูมิใน Microsoft Excel
วิธี Save รูปภาพจาก microsoft office word 2007
สร้างฟอร์มเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010
วิธีฝังฟอนต์ไปกับไฟล์พรีเซ็นเทชั่น(PowerPoint)
บันทึกเอกสารเวิร์ดเป็นเว็บเพจ
.....................................................................

วันที่ 06/02/58
สร้างเอกสาร Pdf อย่างง่ายๆ ด้วย microsoft office 2010
แทรกตารางใน MicrosoftPowerPoint 2010
Wordบันทึกไฟล์ในรูปแบบเว็บเพจ
ป้องกันการแก้ไขไฟล์บน Microsoft-excel-2007
การทำปฏิทิน โดย-ใช้โปรแกรม-Pulisher-2010
แสดงหมายเลขบรรทัดในเอกสาร Word
บีบย่อขนาดไฟล์รูปภาพใน Excel 2010
การใส่กรอบรูป
การ Copy-เฉพาะรูปแบบเซลล์ไปตกแต่งที่อื่น
วิธีป้องกันไม่ให้คนอื่นมาแก้ไขเอกสาร Word-2007
การซูมภาพ Excel
วิธีการพิมพ์ข้อความหลายบรรทัดใจเซลล์เดียว Ms excel 2007
.....................................................................

วันที่ 20/02/58
หัดใช้ Keyboard คีย์ลัด
วิธีการลบภาพพื้นหลัง
การตั้งรหัสผ่านในการเปิดดูและแก้ไขแฟ้มเอกสารเนื้อหา
การทำปฏิทิน โดย-ใช้โปรแกรม-Pulisher-2010
การทำป้ายโฆษณา
การใส่ กล่องข้อความ-ลงในเวิร์ด
.....................................................................
วันที่ 12/12/57
Screen shot บน Microsoft office word 2010
นำไฟล์จาก Microsoft Office 2010 ที่มีฟอนต์เฉพาะตัว ไปเปิดเครื่องอื่นได้ด้วย
การตั้งหน้ากระดาษแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์ Word เดียวกัน
วิธีการบันทึกลายน้ำในเอกสาร Ms word 2003
การรวมตารางเข้าด้วยกัน
Remove background
การใส่คำอธิบายภาพ
วิธีสร้างแบบอักษรสวยๆ ด้วยการใช้อักษรศิลป์ใน Office 2010
บันทึกรูปจาก Word
สร้างลิงค์เพื่อเปิดเว็บใน Powerpoint
วิธีการ สร้างแผ่นภูมิใน Word
วิธีทำนำมบัตร word 2007
Power point วิธีการทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว
กรณีพิมพ์เอกสารภาษาอังกฤษแล้วเกิดคำผิด
การทำแผนภูมิเส้นใน Microsoft word
การค้นหาคำในเอกสารของ Word 2010
.....................................................................

วันที่ 30/01/58
วิธีการลดขนาดไฟล์ให้เล็กลงด้วย Power point
Word 2010 tip การแทรกหมายเลขหน้า
การ save PowerPoint slide เป็น Image (.jpg)
การตัดรูปภาพใน Powerpoint
การตั้งค่า การตรวจสอบคำผิดใน Word
วิธีแปลง ตัวเลข เป็น ตัวหนังสือคำอ่านภาษาไทย ใน Excel
เทคนิดทำให้ Word พูดและแปลภาษาต่างๆ จากข้อความที่เราเลือก
แทรกสัญลักษณ์ในเอกสารออฟฟิศ 2010-แบบง่ายๆ
วิธีการแปลงไฟล์ Powerpoint-เป็นไฟล์-word
วิธีการทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว
วิธีการผสานเอกสาร Word หลายเอกสารเข้าด้วยกัน
Power point วิธีการสร้างตาราง
MicrosoftExcel วิธีการเชื่อมโยงหลายมิติ
การค้นหาคำจากword
การแทนที่คำผิด ใน Word 2010
การทำนามบัตรใน Word 2010
.....................................................................

วันที่ 13/02/58
ไม่ให้ Office 2010 แปลงแอดเดรสเป็นลิงค์
แสดงหมายเลขบรรทัดในเอกสาร Word
วิธีการทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหวPower point
วิธีการใส่ขอบหน้ากระดาษเอกสาร Ms office word
การเปลี่ยนช่วงเวลากู้คืนอัตโนมัติ Office word
เน้นรูปภาพด้วยกรอบใน Powerpoint
โชว์รูปภาพในรูปแบบอัลบั้มภาพใน Powerpoint
การใส่ Password-ให้กับเอกสารของท่าน
วิธีการบวกเลขด้วย Microsoft word
การปรับแต่งเอกสารด้วย Theme ใน word 2010
การค้นหาข้อความ
วิธีการลบภาพพื้นหลัง
การทำไฟล์ Power pointให้เป็นไฟล์ วีดีโอ
แสดงหมายเลขบรรทัดในเอกสาร Word
.....................................................................

ส่งเพิ่มเตืม
การพิมพ์ข้อสอบให้สวยงาม ดูดีแบบมืออาชีพ
เทคนิคการตัดคำและจัดหน้าเอกสารให้สวยงาม
วิธีฝัง Font-ในไฟล์-powerpoint-เหมือนกัน
เทคนิคการแทรกรูปภาพอย่างรวดเร็ว
.....................................................................

หน้าเว็บย่อย (2): Office58-2 office59-2
Comments