ประกาศล่าสุด

 • เปิดเว็บไซต์ e-Classroom ครูสมพร  ทองใบ  ขอเปิดตัวห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Classroom เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา  ง20243 อินเตอร์เน็ตและเว็บดีไซน์ สำหรับนักเรียนช ...
  ส่ง 30 พ.ค. 2557 23:44 โดย ITBlue Boom
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Google Apps สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน ให้กับคร ...
  ส่ง 30 พ.ค. 2557 23:45 โดย ITBlue Boom
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สมัครใช้งานอีเมลล์โรงเรียนนาจะหลวย คลิกที่นี่


ไฟล์ล่าสุด

 • planc4.doc   170กิโลไบต์ - 30 พ.ย. 2557 21:30 โดย ITBlue Boom (เวอร์ชัน 1)
 • planc3.doc   191กิโลไบต์ - 25 พ.ย. 2557 21:13 โดย ITBlue Boom (เวอร์ชัน 1)
 • vcsetup.exe   0กิโลไบต์ - 29 มิ.ย. 2557 22:54 โดย ITBlue Boom (เวอร์ชัน 1)
  ‎ไฟล์โปรแกรม microsoft visual c++ 2008 express edition‎
 • ประวัติอินเตอร์เน็ต   0กิโลไบต์ - 30 พ.ค. 2557 22:48 โดย ITBlue Boom (เวอร์ชัน 1)
  ‎ใบความรู้ที่ 1 ประวัติอินเตอร์เน็ต‎
แสดง 4 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดไฟล์

ภาระงานของคุณครูสมพร ทองใบ