หน้าแรกปรัชญา
“อาชีพสร้างคุณภาพคน  คนสร้างคุณภาพสังคม”
 
 ิสัยทัศน์
“ผู้เรียนได้เรียนและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา”สำหรับคุณครูด่วน!!!  "log book"
Comments