krusboda-tussar..


                                               Jag är medlem i SKAF -och Sthlms KAF   Uppfödarnummer - P26
                Jag avlar både för utställning och kel/familjekaniner, på endast trevliga och friska kaniner