1.3 ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

 

 ปี พ.ศ.

 ตำแหน่ง

 สถานที่

2547

 ครูอัตราจ้าง      

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

2550

 พนักงานราชการครู 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

2554

 ครูผู้ช่วย 

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

2556

  ครู คศ.

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

2561

 ครูชำนาญการ  

 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

  


Comments