3.1 ผลการดำเนินงานในโครงการ / กิจกรรม / งานในหน้าที่รับผิดชอบ

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒


ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นำโดย นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พร้อมทั้งคณะฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 2 มิถุนายน 2562
ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวัสาถาปนา พร้อมปฏิบัติหน้าในฝ่ายพิธีการในการดำเนินกิจกรรม เช่น ช่วยประสานงานการดำเนินงาน  การมอบเกียรติบัตร เช่น ทุนการศึกษา 

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู พร้อมทำหน้าที่กรรมการในงานพิธีการ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงานในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
Comments